Nemoci akvarijních ryb – typy onemocnění

nemoci akvarijních ryb
Pokud se chcete pokusit o léčbu akvarijních rybek, musíte nejprve správně určit, jakou nemocí vlastně trpí. To se snadno řekne, ale praxe je mnohem komplikovanější. Příznaky jsou v mnoha případech podobné nebo úplně stejné a pravou příčinu úhynu někdy odhalí až laboratorní testy. Na druhu stranu existuje pár častých onemocnění, které se dají léčit snadno, takže by byla škoda se o to alespoň nepokusit. Opakuji, že klíčem je správné určení nemoci nebo alespoň rozpoznání o jaký typ se jedná. Nemoci akvarijních ryb se běžně rozdělují na tyto 4 typy:
Bakteriální

Jedná o vysoce nakažlivé nemoci akvarijních ryb, které se mohou rychle šířit. Nakažené jedince je nutné izolovat (nejlépe v karanténní nádrži). Bakteriální infekce se často vyznačuje nepřijímáním potravy, otoky, ztrátou zbarvení, zakalením očí, roztřepenými ploutvemi a plachým chováním. Tento typ onemocnění se dá léčit, ale není to jednoduché. Základem je mít ihned k dispozici karanténní nádrž a léčiva. Čekat týden, než Vám léky přijdou, je zbytečné. Za tu dobu nakažené rybky pravděpodobně leknou a pokud ne, pak už bude na léčbu pozdě. S tím se pojí také to, že je nutné nemoc identifikovat co nejdříve.

Nemoci akvarijních ryb

Bakteriální rozpad ploutví
Infekční vodnatelnost
Tuberkulóza ryb
Myxobacteriosis
Aeromonas hydrophila
Vypadávání šupin

Plísňové

Tento typ infekce je často doprovázen spouštějící událostí, jako je povrchové poranění nebo jiný typ infekce (bakteriální…). Jen v menším procentu případů se stane, že se plísňové onemocnění objeví samo o sobě. Většinou se dá onemocnění rozpoznat podle bílých/šedých, vatovitých chomáčků kolem úst, skřelí a ploutví. Jak se plíseň rozšiřuje, tak napadá tkáň ryb, což může vést až k úhynu jedince. Proti plísňovým onemocněním existuje celá řada přípravků a dá se léčit s vysokou úspěšností.

Saprolegnia
Ichtyosporidióza
Branchiomycosis

Virové

Jde o onemocnění, které se rozpoznává nejobtížněji a také se nejhůře léčí. Na některé viry neexistuje léčba a ryby se musí utratit. Viry se rychle šíří buď kontaktem nebo jednoduše vodou, proto je nutná okamžitá karanténa u napadených jedinců. Velmi často je vypuknutí onemocnění dáno špatnou kvalitou vody.

Virové onemocnění skalár
Lymphocystis
Aerocystitis
Papillomatosis
Herpes virus
Rhabdovirus carpio

Parazitální

Jedná se o mikroskopické organismy, které parazitují na těle nebo uvnitř těla ryb. Někteří parazité se rychle množí a dříve, než si nemoci vůbec všimnete, mohou být rozšířeni po celém akváriu. Z tohoto důvodu je nutné ošetřit i celé společenské akvárium. Častým příznakem je otírání o předměty, výrůstky na těle, stáhnuté ploutve a ztráta zbarvení. K léčbě často stačí zvýšení teploty a přidání soli, ale nejde o univerzální léčbu, ta samozřejmě závisí na tom, jakým parazitem jsou ryby napadeny.

Nemoci akvarijních ryb

Kožohryz
Bičíkovec zhoubný
Obrněnka hruškovitá
Hmyzomorka rybí
Krupička – kožovec rybí
Hlístice
Tetrahymenóza
Ploštěnky
Žábrohlíst
Střevní bičíkovci
Chobotnatka rybí
Cryptobia branchialis
Krevní paraziti
Argulus foliaceus
Dactylogyridea
Glossatella, Heteropolaria
Glugea a Henneguya
Gyrodactylus salaris
Hexamita truttae
Nezmar
Kotevní červ
Černé tečky

K velmi častým onemocněním patří také vyboulené oči (exophthalmia).  V tomto případě je chyba bohužel většinou na straně akvaristy.

Poznámka: Než začnete léčit rybky na všemožné nemoci, zkuste nejdříve zkontrolovat kvalitu vody a celkový stav akvária. Nevyhovující podmínky chovu jsou totiž nejčastější příčinou špatného stavu ryb. Pár poznámek je o tom uvedeno v článkuDalší onemocnění ryb„.

Myšlenka závěrem: Dobrý akvarista se pozná podle toho, že vůbec netuší, jak se většina nemocí akvarijních ryb léčí, protože se s nimi nikdy nesetkal.

Podrobnosti o jednotlivých nemocích se dočtete zde.