Oodinióza – Obrněnka hruškovitá

Oodinióza
Oodinióza je nemoc akvarijních ryb, kterou způsobuje drobný bičíkovec (Obrněnak hruškovitá). Tento bičíkovec se zachytává na těle a ploutvích ryb, kde se projevuje jako drobné bílé tečky nebo jako šedavý povlak. Často dochází k záměně s „krupičkou“, která vypadá velmi podobně.

Onemocnění: oodinióza

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: neklidnost, bílé tečky s šedým povlakem na těle a ploutvích, problémy s dýcháním (při napadení žaber)

Ryba se otírá o předměty v akváriu, dno a rostliny, je neklidná a při napadení žaber dochází i k problémům s dýcháním. Parazity vidíme jako malé bílé tečky současně se světle šedým povlakem na ploutvích a celém těle. Obrněnka hruškovitá se velmi rychle množí a proto může v krátké době dojít k silnému napadení a hromadnému úhynu oslabených ryb. Nemoc se často objevuje opakovaně.

Příčina: Jde především o nevhodné podmínky chovu, špatnou kvalitu vody, nesprávné krmení, stres a celkové oslabení imunitního systému. Druhou možností je zavlečení do akvária spolu s nakaženými rybami, vodou, rostlinami atd.

Léčba: Léčíme malachitovou zelení, acriflavinem, Protazidem, Baktopurem, Oidimolem nebo zvýšením teploty na přibližně 31 °C. Na parazity působí negativně také intenzivní světlo.

Sera Baktopur

– vhodný k léčbě ryb v počátečních fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody

– 2 dny po posledním dávkování proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– 2 až 3 dny po poslední dávkování a výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Sera Protazid

Přípravek proti jednobuněčným kožním parasitům pro sladkovodní akvária.
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

– nevhodný k užití ve společenské nádrži (není dobře snášen bezobratlými)

 

Návod k užití
– první 2-3 dny zvyšte teplotu na hodnoty kolem 32 °C, v dalších dnech udržujte teplotu kolem 27 -28 °C
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 15 litrů akvarijní vody (při silném napadení 2 ml na 15 l vody)
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 45 litrů akvarijní vody

– 2 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Dajana Acriflavin

– potlačuje parazitální infekce a infekce způsobené plísněmi
– vhodný k užití v  karanténní nádrži

– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži na 28-29˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– sviťte (přípravek má vyšší účinnost při silnějším osvětlení)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 10 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: 3 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: 3 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: 3 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

– před přidáváním přípravku do vody můžete provést částečnou výměnu vody spojenou s odkalováním nádrže

– po aplikaci vyměňte polovinu vody v nádrži a vyperte filtr

Malachitová zeleň

– velmi účinná, ale toxická látka (pro rostliny, šneky a většinu ryb žijících u dna)
– potlačuje parazitální infekce
– vhodná k užití pouze v  karanténní nádrži
– není vhodná k užití ve společenské nádrži
– ničí prospěšné bakterie

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování
– nekrmte ve stejnou dobu, kdy dávkujete Malachitovou zeleň!!

 

 1. den: 1 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: možno přidat bez výměny vody ještě 0,5 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

Kmeny parazitů si časem vypěstovaly jistou imunitu vůči chemikáliím tohoto typu, proto je důležité léčbu nepřerušit a vždy ji dokončit!

Dajana Oidimol

– velmi účinná, ale toxická látka (pro rostliny, šneky a většinu ryb žijících u dna)
– speciálně určena na boj s nezmary a oodiniózou
– vhodná k užití pouze v  karanténní nádrži
– není vhodná k užití ve společenské nádrži
– ničí prospěšné bakterie

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování

 

 1. den: přidáme 5 ml přípravku na 25 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a přidáme 5 ml přípravku na 25 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. výměna 1/2 vody a přidáme 5 ml přípravku na 25 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: výměna 1/2 vody a přidejte přípravky na úpravu akvarijní vody START+ a BIOFILTR

– po dokončení léčby vyperte filtr

Prevence: Čisté prostředí, ve kterém jsou ryby chovány, pestrá strava, pravidelná výměna vody a dodržování doby karantény při zakoupení nových ryb (opět upozorňuji na výhody karanténní nádrže, kam je dobré nově zakoupené ryby na 2 – 3 týdny umístit a pozorovat jejich zdravotní stav).

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.