Hlístice (Camallanus cotti, Capillaria pterophylli)

Hlístice
Hlístice jsou červy, kteří žijí v zažívacím ústrojí ryb. Capillaria se vyskytuje ve střevech a Camallanus hlavně v konečníku ryb.

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: hubnutí, dlouhé bílé výkaly, Camallanus se objevuje kolem konečníku ryb, vodnatelnost

Popis: napadení se v obou případech projevuje hubnutím.
Camallanus se u klidně stojících rybek vysunuje z konečníku a při pohybu se znovu zasouvá (živí se sáním krve ze stěny střev). Ve výkalech se objevují larvy, které se mohou rozlézt po celém akváriu. U živorodek dochází k deformaci páteře.
Capillaria jsou červi, kteří žijí ve střevech. Trpí jí především terčovci, skaláry ale i další větší cichlidy a sumečci. Při silném napadení červy prorazí stěnu střeva a zaplaví tělní dutinu. Ve výkalech ryb se objevují vajíčka. Napadený jedinec postupně ztrácí zájem o potravu, chřadne a hyne.

Příčina: často jde o špatné podmínky v akváriu (především nepravidelná výměna vody, překrmování, nedostatečné odkalování …). Druhou možností je přinesení spolu s novými rybkami, rostlinami, kameny, pískem nebo jen vodou.

Léčba: je u obou těchto hlístic je stejná a to pomocí léčiv Neguvon, Masoten, Concurat nebo Bioverm po dobu alespoň 1 týdne. Dále je dobré napadeným rybám podávat larvy máčené v přípravku Concurat. Léčbě by se měla podrobit celá osádka napadeného akvária (i ti jedinci, kteří vypadají v pořádku). Léčba není účinná na vajíčka, takže se často stává, že po úspěšném vyléčení přichází další invaze hlístic a léčbu je nutno opakovat.

Prevence: karanténa, pravidelná kontrola zdravotního stavu, udržování vysoké hygieny v akváriích

Hlístice