Onemocnění plynového měchýře

onemocnění plynového měchýře
Onemocnění plynového měchýře je stav, kdy měchýř z různých důvodů (virové, bakteriální, parazitální onemocnění, fyzické abnormality, mechanické a environmentální faktory atd.) nefunguje správně. Plynový měchýř je plynem naplněný vnitřní orgán, který pomáhá kostnatým rybám udržet si vztlak, takže jeho poškození ovlivňuje schopnost ryb plavat a potápět se. Porucha funkčnosti ukazuje na soubor různých problémů, než na jednu konkrétní nemoc. Ačkoli se běžně vyskytuje u závojnatek, může porucha postihnout prakticky jakýkoli druh.

Onemocnění: Onemocnění plynového měchýře

Druh onemocnění: různé příčiny

Určující příznaky: potopení se na dno nádrže nebo naopak vznášení se u hladiny, neschopnost plavat v normální poloze, plavání břichem vzhůru, nafouknutá zadní část břicha, zakřivená páteř, odmítání potravy

Při poškozeném plynovém měchýři rybka obtížně udržuje normální polohu (nadměrný pohyb ploutvemi). Abnormálně nafouklý měchýř tlačí na břišní dutinu, což je patrné jako zvětšená zadní část břicha. Dominový efekt pokračuje dále, protože zvětšená břišní dutina tlačí na ostatní orgány, což někdy způsobí nepřirozené zakřivení páteře. V důsledku těchto závažných deformací rybka přestává přijímat potravu a hyne.

Příčina: Onemocnění plynového měchýře má mnoho příčin od parazitů, přes špatnou kvalitu vody po nevhodné krmení. Některé z příčin:

 • Žravé druhy mohou přijímat potravu tak rychle, že dojde k přejedení, zácpě nebo spolykání příliš velkého množství vzduchu, což vede k nafouknutí břicha a deformaci plynového měchýře.
 • Konzumace lyofilizovaného a sušeného krmiva, které zvětší objem, když se namočí, může vést ke zvětšení žaludku, což opět negativně ovlivňuje funkci plynového měchýře.
 • Cysty v ledvinách, tukové usazeniny v játrech či problémy s vajíčky u samic mohou vést ke zvětšení vnitřních orgánů a následnému ovlivnění funkce plynového měchýře.
 • Nízká teplota může zpomalit trávicí procesy, což může mít za následek zvětšení zažívacího traktu, který vyvíjí tlak na měchýř.
 • Paraziti nebo bakteriální infekce mohou vést k zanícení a špatné funkčnosti měchýře.
 • Občas stačí větší rána o předmět v nádrži nebo poranění z boje s jinou rybkou.

Zřídka kdy se ryby rodí s vrozenými vadami, které postihují plynový měchýř, a pokud ano, jsou příznaky pozorovatelné už v raném věku.

Léčba: Závisí na příčině, kterou je mnohdy těžké určit. V první řadě zkontrolujte a případně napravte parametry vody. Pokud se domníváte, že příčinou špatné funkce plynového měchýře je zvětšený žaludek nebo střeva, nekrmte ryby po dobu tří dnů. Čtvrtý den začněte krmit hráškem bez slupky (ideální je mražený hrášek ohřátý v mikrovlnné troubě). Hráškem krmte několik dní a postupně přejděte na krmivo vhodné pro daný druh (vyhněte se vločkovému a plovoucímu krmení).

Onemocnění plynového měchýře není nakažlivé (pokud není způsobeno parazity nebo bakteriální infekcí), přesto byste měli nemocné jedince přesunout do karanténní nádrže a léčbu provádět tam.

Pokud máte za to, že příčinou problémů je infekce, použijte širokospektrální antibiotika např. TeraP AB nebo eSHA 2000.

TeraP AB

– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 1-5 kapek na 1 l vody (doporučuji začít nižším dávkováním a pokud je neúčinné, tak dávku zvyšovat)
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci proveďte částečnou výměnu vody
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

eSHA 2000

– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– po ukončení léčby proveďte běžnou výměnu vody a v případě potřeby celou proceduru zopakujte

Někdy je onemocnění plynového měchýře pouze dočasným stavem a ryba reaguje na léčbu pozitivně. Bohužel v mnoha případech není léčba účinná. Pokud se ryba neuzdraví v době 1-2 týdnů, může být nejlepším řešením její utracení.

Prevence: Je dobře známo, že ve špatných chovných podmínkách jsou ryby náchylnější k nemocem. Udržujte proto akvárium čisté a provádějte pravidelnou výměnu vody. Zkuste mít teplotu vody blíže k horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat. Vyšší teplota pomáhá rychlejšímu trávení a tudíž jde o prevenci zácpy. Dávejte rybám kvalitní potravu a před krmením zvažte namočení sušených vloček a hmyzu na několik minut do vody. Zmrazené potraviny před vložením do nádrže vždy důkladně rozmrazte. U ryb, které při krmení u hladiny polykají vzduch, zkuste přejít na potápějící se potravu. Za každou cenu se vyvarujte překrmování. Krmte menší porce, aby se ryby nemohly přejídat.

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži. 

Více o nemocích akvarijních ryb se dočtete zde.