Tetrahymenóza

tetrahymenóza
Tetrahymenóza neboli „onemocnění živorodek“ je parazitální onemocnění, které v mnoha ohledech připomíná krupičku. Postižené ryby jsou obvykle na bocích a ploutvích pokryty bílými skvrnami, ztěžka dýchají, jsou apatické a mnohdy mají stažené ploutve. Oproti krupičce má tetrahymenóza rychlejší průběh, kdy se jeden den může rybka jevit zcela zdravá a druhý den umírá. Navzdory svému názvu nemoc postihuje nejen živorodky, ale i sumečky, tetry a cichlidy. 

Onemocnění:Tetrahymenóza (onemocnění živorodek)

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: bílé tečky, bílo-šedé povlaky na kůži a ploutvích, otírání o předměty, neklidnost, ztráta reflexu, dušnost

Ryby jsou neklidné a skrývají se. Postupně se začínají otírat o rostliny a předměty v akváriu. U větších rybek lze na povrchu těla pozorovat bílé skvrny a bílo-šedé povlaky. Zasažení jedinci přestávají přijímat potravu a objevují se příznaky dušení. Na napadené tkáni se mohou objevovat léze a druhotně plísně. Vzhledem k rychlému průběhu nemoci je na diagnostiku a případnou léčbu jen omezený čas (cca 24 – 48 hodin).

Příčina: Nemoc způsobují jednobuněční nálevníci rodu Tetrahymena, kteří nejsou přirození parazité a velmi pravděpodobně ve Vašem akváriu žijí celou dobu, aniž by způsobovali jakoukoliv škodu. Mohou žít na těle ryb a konzumovat organickou hmotu, kterou najdou. Pouze za určitých okolností napadají tkáně svých hostitelů a způsobují škody. Tato situace nastává, když jsou ryby oslabeny v důsledku špatné potravy, stresu a nevyhovujících chovných podmínek (oslabený imunitní systém). Protože nálevník k životnímu cyklu nepotřebuje hostitele, může žít v akváriu několik let, aniž by se jakkoliv projevil. Při správných podmínkách se pak rychle přemnoží a napadá oslabené ryby a jikry.

Parazit se do akvária většinou dostane společně s kontaminovanou vodou, rybami, rostlinami a živou potravou.

Léčba: Žádná spolehlivá neexistuje. V počátečních fázích lze použít přípravky určené proti parazitům (Sera Protazid, Dajana Acriflavin, Sera Baktopur nebo Malachitová zeleň).

Sera Baktopur

– vhodný k léčbě ryb v počátečních fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody

– 2 dny po posledním dávkování proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– 2 až 3 dny po poslední dávkování a výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Sera Protazid

Přípravek proti jednobuněčným kožním parasitům pro sladkovodní akvária.
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

– nevhodný k užití ve společenské nádrži (není dobře snášen bezobratlými)

 

Návod k užití
– první 2-3 dny zvyšte teplotu na hodnoty kolem 32 °C, v dalších dnech udržujte teplotu kolem 27 -28 °C
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 15 litrů akvarijní vody (při silném napadení 2 ml na 15 l vody)
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 45 litrů akvarijní vody

– 2 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Dajana Acriflavin

– potlačuje parazitální infekce a infekce způsobené plísněmi
– vhodný k užití v  karanténní nádrži

– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži na 28-29˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– sviťte (přípravek má vyšší účinnost při silnějším osvětlení)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 10 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: 3 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: 3 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: 3 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

– před přidáváním přípravku do vody můžete provést částečnou výměnu vody spojenou s odkalováním nádrže

– po aplikaci vyměňte polovinu vody v nádrži a vyperte filtr

Malachitová zeleň

– velmi účinná, ale toxická látka (pro rostliny, šneky a většinu ryb žijících u dna)
– potlačuje parazitální infekce
– vhodná k užití pouze v  karanténní nádrži
– není vhodná k užití ve společenské nádrži
– ničí prospěšné bakterie

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování
– nekrmte ve stejnou dobu, kdy dávkujete Malachitovou zeleň!!

 

 1. den: 1 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: možno přidat bez výměny vody ještě 0,5 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

Kmeny parazitů si časem vypěstovaly jistou imunitu vůči chemikáliím tohoto typu, proto je důležité léčbu nepřerušit a vždy ji dokončit!

Tetrahymenóza je obtížně léčitelná, kdy jsou výsledky spíše sporné (většinou je nutná taková koncentrace léčiv, že je nebezpečná i pro samotné ryby).

Prevence: Prvním krokem je pořizování si zdravých ryb do akvária a jejich umisťování do karanténní nádrže. To, že ryba nevykazuje příznaky neznamená, že není přenašečem a parazita Vám do akvária nezanese. Snažte se kupovat rybky jen z čistých akvárií, rozhodně nekupujte ryby z nádrží, kde jsou uhynulí jedinci.
Druhým krokem je čisté chovné prostředí (filtrace, nepřekrmování, odkalování, pravidelná výměna vody, odstraňování nevylíhnutých jiker…)

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.

Více o nemocích akvarijních ryb se dočtete zde.