Krupička – kožovec rybí (Ichtyophthirius multifiliis)

Krupička
Jedná se o parazita, který napadá kůži a žábry ryb. Projevuje se okem viditelnými bílými tečkami, kdy ryba vypadá, jako by byla posypána krupicí.

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: bílé tečky, otírání o předměty, neklidnost, ztráta reflexu, dušnost

Popis: Ryby jsou neklidné a postupně se začínají otírat o rostliny a předměty v akváriu. Další fází je výskyt viditelně bělavých bodů velikosti krupice na těle ryb. Zasažení jedinci přestávají přijímat potravu a objevují se příznaky dušení. Napadená tkáň odumírá a druhotně se na ní mohou vyskytnout plísně. Parazit navíc produkuje toxiny, takže silně napadenou rybu může zahubit i sám o sobě.

Příčina: parazita si do akvária většinou zavlečeme spolu s vodou, rybami, rostlinami atd.. Parazit se zachytí na těle ryby a po dokončení cyklu odpadne a vytváří cystu ze které se vyvíjí další jedinci (1000 – 2000). Tito jedinci po prasknutí cysty plavou ve vodě a hledají hostitele (bez hostitele zpravidla do 2 – 5 dnů hynou, ale někteří mohou přežít i déle). Stejně tak cysty mohou přejít do klidového stádia, ve kterém přežívají i několik týdnů. Celý tento cyklus se zrychluje se zvyšující se teplotou.

Léčba: platí pouze pro neuchycená stádia, čili prvním cílem je urychlit cyklus vývoje parazita, takže postupně zvýšíme teplotu až na hodnoty kolem 32 °C. Při takto vysoké teplotě hynou mladá vývojová stádia a degenerují cysty. Při slabších nákazách přidáme do vody sůl (lžíce na cca 40 l vody), což podpoří tvorbu slizu na těle ryb a kožovec se bude obtížněji zachytávat. Další výhodou soli je dezinfekce napadených míst a bránění zaplísnění. Při silnějším zamoření se dají použít komerční léčiva jako: malachitová zeleň, metylénová modř, Costapur atd. Léčba by měla trvat alespoň 10 dní. Pokud si chceme být jisti, že v akváriu nezůstali žádné cysty, měli bychom vyjmout všechny ryby, zvýšit teplotu na 27 -28 °C (alespoň na 3 dny) a bez ryb akvárium ponechat alespoň 4 – 5 týdnů.

Prevence: umisťujme nově zakoupené rybky, rostliny atd. do karanténní nádrže, zde můžeme pozorovat jejich zdravotní stav, nejčastější příčinou vypuknutí krupičky je totiž zavlečení z infikované nádrže, takže buďte opatrní.

Upozornění: Pokud zpozorujeme jen jedinou napadenou rybku, je nutné považovat celou nádrž za infikovanou a všechny ryby podrobíme léčbě.

Upozornění: V silně zamořených akváriích se vyvarujme častého zasahování holýma rukama. Ve výjimečných případech se může objevit dermatitida.

Krupička