Krupička – kožovec rybí

Krupička
Krupička – kožovec rybí (Ichtyophthirius multifiliis) je běžné onemocnění sladkovodních ryb, které způsobuje prvok Ichthyopthirius. Tento ektoparazit (vnější cizopasník žijící na povrchu těla jiného organismu) napadá kůži a žábry ryb. Projevuje se okem viditelnými bílými tečkami, kdy ryba vypadá, jako by byla posypána krupicí.

Onemocnění: Krupička – kožovec rybí

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: bílé tečky na těle ryb, rychlé dýchání, otírání se o předměty, neklidnost, dušnost, odmítání potravy, oddělování se od hejna

Ryby jsou neklidné a otírají se o rostliny a předměty v akváriu. V další fázi se na těle ryb objevují viditelně bělavé body velikosti krupice. Zasažení jedinci přestávají přijímat potravu a objevují se příznaky dušení. Napadená tkáň odumírá a druhotně se na ní mohou vyskytnout plísně a vředy.

Krupička je velmi škodlivá pro žábry a kůži. U silně infikovaných ryb může způsobit rychlé zhoršení kondice, značné utrpení a úhyn. Infikované ryby mají na kůži a žábrách malé bílé skvrny a v důsledku podráždění produkují nadbytek hlenu, což může vést ke ztrátě kůže a tvorbě vředů. Poškozená a zahleněná kůže ovlivňuje schopnost ryby kontrolovat pohyb vody do jejího těla. Poškození žaberní tkáně vede ke zhoršenému dýchání.

Upozornění:

Pokud zpozorujete jen jedinou nakaženou rybu, považujte celou nádrž za infikovanou a všechny ryby podrobte léčbě.

Příčina: Krupička je jedním z nejčastějších onemocnění ryb. Do akvária se většinou dostane spolu s vodou, rybami nebo rostlinami. Parazit se zachytí na těle ryby a po dokončení cyklu odpadne a vytváří cystu ze které se vyvíjí další jedinci (1000 – 2000 ks). Tito jedinci po prasknutí cysty plavou ve vodě a hledají hostitele (bez hostitele zpravidla do 2 – 5 dnů hynou, ale někteří mohou přežít i déle). Stejně tak cysty mohou přejít do klidového stádia, ve kterém přežívají i několik týdnů. Celý tento cyklus se zrychluje se zvyšující se teplotou.

Léčba: Platí pouze pro neuchycená stádia, čili prvním cílem je urychlit cyklus vývoje parazita. Postupně zvyšte teplotu až na hodnoty kolem 32 °C. Při takto vysoké teplotě hynou mladá vývojová stádia a degenerují cysty. Při slabších nákazách přidáme do vody sůl (1 lžička na cca 4,5 l vody), což podpoří tvorbu slizu na těle ryb a kožovec se bude obtížněji zachytávat. Další výhodou soli je dezinfekce napadených míst a bránění zaplísnění. Druhou možností je využití některého ze šetrnějších komerčních přípravků např. eSHA 2000. Při silnějším zamoření se dají použít komerční léčiva jako třeba Sera Protazid nebo Dajana Acriflavin. Léčba by měla trvat alespoň 10 dní. Pokud si chceme být jisti, že v akváriu nezůstali žádné cysty, měli bychom vyjmout všechny ryby, zvýšit teplotu na 27 -28 °C (alespoň na 3 dny) a bez ryb akvárium ponechat alespoň 4 – 5 týdnů.

Máte 2 možnosti léčby:

 • Ve společenské nádrži – negativní vliv na šneky, rostliny atd.
 • V karanténní nádrži – máte větší kontrolu a nemusíte mít obavy z vlivu léčiv na rostliny a bezobratlé.

Léčba slabě nakažených jedinců

Sůl

– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

– do karanténní nádrže přidejte sůl (cca 1 lžička na 4,5 litru vody)

– karanténní nádrž udržujte čistou a pravidelně provádějte částečnou výměnu vody (do čerstvé vody přidejte odpovídající množství soli)

– první 2-3 dny zvyšte teplotu na hodnoty kolem 32 °C, v dalších dnech udržujte teplotu kolem 27 -28 °C

– rybám poskytujte kvalitní čerstvou potravu (žádné vločky)

– ryby sledujte několik týdnů, než je vrátíte zpět do společenské nádrže

eSHA 2000

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– pokud přípravek používáte k preventivním účelům, pak můžete několik dní pokračovat v dávkování uvedeném pro 2. a 3. den
– po ukončení léčby proveďte běžnou výměnu vody a v případě potřeby celou proceduru zopakujte

Léčba silně nakažených jedinců

Sera Protazid

Přípravek proti jednobuněčným kožním parasitům pro sladkovodní akvária.
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

nevhodný k užití ve společenské nádrži (není dobře snášen bezobratlými)

 

Návod k užití
– první 2-3 dny zvyšte teplotu na hodnoty kolem 32 °C, v dalších dnech udržujte teplotu kolem 27 -28 °C
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 15 litrů akvarijní vody (při silném napadení 2 ml na 15 l vody)
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 45 litrů akvarijní vody

– 2 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Dajana Acriflavin

– potlačuje parazitální infekce a infekce způsobené plísněmi
– vhodný k užití v  karanténní nádrži

– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži na 28-29˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– sviťte (přípravek má vyšší účinnost při silnějším osvětlení)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 1. den: 10 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: 3 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: 3 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: 3 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

– před přidáváním přípravku do vody můžete provést částečnou výměnu vody spojenou s odkalováním nádrže

– po aplikaci vyměňte polovinu vody v nádrži a vyperte filtr

Prevence: Umisťujte nově zakoupené rybky, rostliny atd. do karanténní nádrže, zde můžete pozorovat jejich zdravotní stav, nejčastější příčinou vypuknutí krupičky je totiž zavlečení z infikované nádrže, takže buďte opatrní.

Upozornění: V silně zamořených akváriích se vyvarujme častého zasahování holýma rukama. Ve výjimečných případech se může objevit dermatitida.

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.

Více o nemocích akvarijních ryb se dočtete zde.