Hmyzomorka rybí (Pleistophora hyphessobryconis)

Hmyzomorka rybí
Hmyzomorka rybí je vnitřní parazit, který se do těla ryby dostává pozřením spolu s potravou. Ze spory se vyvine zárodek, který se pohybuje krevním oběhem a posléze napadá především hřbetní svalovinu. Ve valné většině případů jsou touto nemocí postiženy neonky.

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: blednutí, hubnutí, deformace, prohýbání těla

Popis: onemocnění se projevuje vyblednutím pravidelně ohraničených míst na těle ryb. Na hřbetní části těla prosvítají bělavé okrsky. U neonek dochází v první řadě k vyblednutí podélného modrozeleného pruhu. Napadená rybka hubne a má propadlé břicho, tělo se deformuje. Nemoc může trvat i několik měsíců a vždy končí úhynem.

Příčina: jsou jí především neudržované a přeplněné nádrže ve kterých je velmi měkká a kyselá voda s často zvýšeným obsahem dusitanů. Spora se dostává zpět do vody z uhynulých těl. Jinak je nákaza nebezpečná spíše pro plůdek a mladé rybky neonek.

Léčba: žádná přímá léčba neexistuje

Prevence: karanténa, pravidelná kontrola zdravotního stavu, udržování vysoké hygieny v akváriích, v případě napadení zvyšovat pH na hodnoty kolem 7,2 – 7,5, zvyšovat tvrdost a vyměňovat vodu … tento postup se doporučuje i jako preventivní opatření při odchovu (prý je tímto způsobem možno vychovat generace ryb, které nejsou vůči této nemoci tak vnímavé)