Kožohryz

kožohryz
Kožohryz (Chilodonella) je jednobuněčný parazit žijící na povrchu ryb. Svého hostitele (rybu) využívá jako „dopravní prostředek“, aby se mohl snadněji živit bakteriemi a mikroby žijícími ve vodě. Bez ohledu na to, že parazit primárně svému hostiteli neubližuje, léčbu zahajujeme okamžitě, jakmile zpozorujeme příznaky nemoci. Parazité způsobují na těle ryb drobné ranky (tím, jak se přichytávají k tělu ryb), čímž zvyšují možnost výskytu sekundárních chorob a infekcí.

Onemocnění: Kožohryz (Chilodonella)

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: dušnost, nadměrná sekrece hlenu, zakalení kůže, stažené ploutve, odmítání potravy, tření o dekoraci

Příznaky Chilodonelly zahrnují těžké dýchání, nadměrnou sekreci hlenu, který způsobuje zakalení kůže ryb, stažené ploutve, ztrátu chuti k jídlu a škrábání o akvarijní dekoraci. U infikovaných ryb můžete také pozorovat celkové chřadnutí a letargii. Ve vážných případech se ryba oddělí od hejna a někde se schová. V některých případech ryba vypadá zdravě ještě dlouho poté, co byla infikována. Ve chvíli, kdy se začnou projevovat příznaky, už může být oslabena a „poškozena“ do té míry, že je na léčbu pozdě.

Ve všech životních fázích je Kožohryz mikroskopický parazit, takže bez použití mikroskopu ho není možné s jistotou identifikovat. Má poměrně krátký reprodukční cyklus (reprodukční zralosti dosahuje v do 72 hodin).  Dceřiné buňky se okamžitě přichycují k hostitelské rybě. Nejčastěji se přichytí na žábry nebo v jejich blízkosti, i když je lze nalézt také kdekoli na kůži. Pokud parazit nenajde hostitele do 24 hodin, zemře. S hostitelem však může přežít mnoho měsíců a pokud teploty klesnou nad nebo pod jejich ideální rozmezí (cca 5 až 10 °C), může přejít do klidového stavu, ve kterém přežívá i několik měsíců

Příčina:  Parazity si do společenské nádrže  zavlečete většinou společně s novými rybami, rostlinami, vodou nebo živou potravou. K napadení dochází ihned při styku s rybou. Dalšími faktory, které přispívají ke vzniku nemoci jsou velký počet ryb v malé nádrži, vysoký obsah amoniaku a dusitanu, nižší teplota a snížená odolnost ryb vůči nemocem.

Léčba: Nakažené jedince vždy přendejte do karanténní nádrže, kde zahajte léčbu. Většina přípravků proti parazitům není moc šetrná k rostlinám, šnekům a velmi špatně ji snáší i citlivější rybky (sumečci a většina ryb žijících na dně). Kožohryz se obvykle léčí za pomoci přípravků určených proti parazitům (Sera Protazid, Dajana Acriflavin, Sera Baktopur nebo Malachitová zeleň).

Sera Baktopur

– vhodný k léčbě ryb v počátečních fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody

– 2 dny po posledním dávkování proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– 2 až 3 dny po poslední dávkování a výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Sera Protazid

Přípravek proti jednobuněčným kožním parasitům pro sladkovodní akvária.
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

– nevhodný k užití ve společenské nádrži (není dobře snášen bezobratlými)

 

Návod k užití
– první 2-3 dny zvyšte teplotu na hodnoty kolem 32 °C, v dalších dnech udržujte teplotu kolem 27 -28 °C
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 15 litrů akvarijní vody (při silném napadení 2 ml na 15 l vody)
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 45 litrů akvarijní vody

– 2 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Dajana Acriflavin

– potlačuje parazitální infekce a infekce způsobené plísněmi
– vhodný k užití v  karanténní nádrži

– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži na 28-29˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– sviťte (přípravek má vyšší účinnost při silnějším osvětlení)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 10 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: 3 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: 3 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: 3 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

– před přidáváním přípravku do vody můžete provést částečnou výměnu vody spojenou s odkalováním nádrže

– po aplikaci vyměňte polovinu vody v nádrži a vyperte filtr

Malachitová zeleň

– velmi účinná, ale toxická látka (pro rostliny, šneky a většinu ryb žijících u dna)
– potlačuje parazitální infekce
vhodná k užití pouze v  karanténní nádrži
není vhodná k užití ve společenské nádrži
ničí prospěšné bakterie

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování
– nekrmte ve stejnou dobu, kdy dávkujete Malachitovou zeleň!!

 

 1. den: 1 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: možno přidat bez výměny vody ještě 0,5 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

Kmeny parazitů si časem vypěstovaly jistou imunitu vůči chemikáliím tohoto typu, proto je důležité léčbu nepřerušit a vždy ji dokončit!

Prevence: Dodržujte karanténu a předměty, které používáte na lov živého krmení v přírodě pravidelně desinfikujte. Nenalévejte vodu z akvaristiky nebo odkudkoli, kde nemáte jistotu, že je nezávadná, přímo do akvária. Pokud si přinesete nové rybky z akvaristiky, tak je nechte 2 – 4 týdny v karanténní nádrži a pozorujte jejich stav. Dodržujte základy prevence a Kožohryz se Vašemu akváriu vyhne obloukem.

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.