Infekční vodnatelnost (Vodnatelnost)

Vodnatelnost ryb
Infekční vodnatelnost je starý lékařský termín, který byl používán k popisu otoku v důsledku hromadění tekutin v tkáních nebo tělních dutinách (například břicho). Ryby, které trpí vodnatelností, mají velmi často „oteklé“ břicho, takže se dá nemoc snadno identifikovat.

Druh onemocnění: bakteriální

Určující příznaky: nateklé břicho, zježené šupiny, vypouklé oči, blednutí těla, bledé vláknité výkaly, vředy kolem postranní čáry, křivení páteře, změny v chování a návycích (apatičnost, nepřijímání potravy, pohyb blízko vodní hladiny …).

Popis: Nemoc je vlastně infekce způsobená bakteriemi, které se běžně vyskytují ve všech akváriích. V důsledku toho mohou být vodnatelností nakaženy prakticky všechny druhy. Nicméně zdraví jedinci zřídkakdy propadají této nemoci. Ryby jsou náchylné pouze v případě, že byl jejich imunitní systém vystaven stresujícímu faktoru, který je výrazně oslabí. Pokud jsou ve stresu všechny ryby v nádrži, je docela běžné, že se nakazí celá nádrž. Je ale také možné, že onemocní jen pár jedinců, zvláště jsou-li přijata okamžitá opatření k zabránění šíření choroby. S postupující nemocí se mohou objevit kožní léze, břicho naplní tekutiny a stává se oteklé, vnitřní orgány jsou poškozeny, a nakonec ryba zemře. I s okamžitou léčbou je úmrtnost vysoká. Pouze u ryb, které jsou diagnostikovány v časných stádiích infekce, existuje možnost, že budou reagovat na léčbu, ale ani to není jisté.

Příčina: Infekční vodnatelnost způsobují bakterie, které ve vodě běžně žijí, ale nejsou primární příčinou. Napadají totiž pouze oslabené jedince, takže hlavním spouštěčem této infekce je oslabený imunitní systém ryb, což může být způsobeno: špatnou kvalitou vody, přílišnou koncentrací čpavku a dusitanů, náhlým poklesem teploty vody, stresem z přepravy, nesprávnou výživou, agresivními druhy v nádrži, které napadají klidnější druhy, jinou nemocí. Obecně jedno krátkodobé vystavení stresu neohrozí schopnost ryb bojovat proti infekci. Ve většině případů snížené imunity, je hlavním důvodem dlouhodobé vystavení stresovému faktoru nebo jejich rychlý sled.

Léčba: vodnatelnost není snadno léčitelná. Někteří doporučují usmrtit všechny zasažené ryby a tím zabránit šíření nákazy. Nicméně, pokud je nákaza identifikována včas, lze se o léčbu pokusit. V první řadě je důležité přesunout nakažení ryb do karanténní nádrže (nikdy je nenechávejte spolu se zdravými jedinci). Zkontrolujte kvalitu vody ve společenské nádrži a okamžitě se postarejte o nápravu (zaměřte se na výše zmíněné příčiny snížené imunity). Do karanténní nádrže přidejte sůl (cca 1 lžička na 4,5 litru vody). Karanténní nádrž udržujte čistou a pravidelně provádějte částečnou výměnu vody. Rybám poskytujte kvalitní čerstvou potravu (žádné vločky). Tohle často stačí k vyléčení ryb, které nejsou v pokročilé fázi nákazy. Ryby by měly být sledovány několik týdnů, než je vrátíte zpět do společenské nádrže. Pokud jsou ryby zasaženy silněji, lze do karanténní nádrže přidat antibiotika (Maracyn-Two …), v tomto případě se držte postupu uvedeného výrobcem.

Prevence: stejně jako u většiny onemocnění je prevence nejlepší lék. Téměř všem faktorům, které způsobují oslabení imunitního systému ryb, se dá předcházet. Nejčastější příčinou je špatná kvalita vody, takže v první řadě je důležitá pravidelná výměna a celkově udržování čistého akvária. Dále je důležité pravidelné čištění filtru, vyhnout se přerybnění, nepřekrmovat, nekrmit starým vločkovým krmivem a postarat se o pestrý jídelníček. Pokud je nádrž dobře udržovaná a ryby správně krmené, tak je propuknutí infekční vodnatelnosti nepravděpodobné.