Infekční vodnatelnost

Infekční vodnatelnost
Infekční vodnatelnost ryb je stav způsobený nahromaděním tekutiny v tělní dutině nebo tkáních. Nateklé břicho je symptom a indikuje řadu základních onemocnění, včetně bakteriálních infekcí, parazitárních infekcí nebo dysfunkce jater.

Onemocnění: Infekční vodnatelnost (Břišní vodnatelnost)

Druh onemocnění: bakteriální

Určující příznaky: nateklé břicho, zježené šupiny, vyboulené oči, blednutí těla, bledé vláknité výkaly, vředy kolem postranní čáry, zkřivení páteře, změny v chování a návycích (apatičnost, nepřijímání potravy, pohyb blízko vodní hladiny…).

Příznaky se liší. Některé ryby mají nafouklé břicho, jiné mají kožní léze, zatímco další nevykazují prakticky žádné příznaky, což výrazně ztěžuje diagnostiku. Ve většině případů ale můžeme pozorovat příznaky jak fyzické, tak i behaviorální.

Důsledkem progrese infekce se objevují nepřehlédnutelné příznaky nemoci, což je dáno tím, jak jsou postiženy vnitřní orgány, především játra a ledviny. Dochází k anémii, která způsobuje, že žábry ztrácejí svou normální červenou barvu. Když se břicho naplní tekutinou, orgány se odsunou stranou, což někdy způsobí zakřivení páteře. Z těla vyčnívají šupiny, které vypadají jako „borová šiška“. Tento příznak je klasickým příznakem závažné infekce.

Příčina: Infekční vodnatelnost způsobují gramnegativní bakterie. Tyto bakterie ve vodě žijí zcela běžně a napadají pouze oslabené jedince. Hlavním spouštěčem nemoci je oslabený imunitní systém ryb, což může být způsobeno špatnou kvalitou vody, příliš velkou koncentrací čpavku a dusitanů, náhlým poklesem teploty vody, stresem z přepravy, nesprávnou výživou, agresivními druhy v nádrži, které napadají klidnější druhy nebo jinou nemocí.

Hlavní příčiny
 • Špatná kvalita vody
 • Nekonzistentní teplota vody
 • Kolísání dusitanů a amoniaku
 • Špatná strava

Léčba: Infekční vodnatelnost není snadno léčitelná. Někteří doporučují utratit všechny zasažené ryby a tím zabránit šíření nákazy. Pokud nemoc identifikujete včas, můžete se o léčbu pokusit. V první řadě přesuňte nakažené ryby do karanténní nádrže (nikdy je nenechávejte spolu se zdravými jedinci). Zkontrolujte kvalitu vody ve společenské nádrži a okamžitě se postarejte o nápravu (zaměřte se na výše zmíněné příčiny snížené imunity).

Léčba slabě nakažených jedinců

Sůl

– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

– do karanténní nádrže přidejte sůl (cca 1 lžička na 4,5 litru vody)

– karanténní nádrž udržujte čistou a pravidelně provádějte částečnou výměnu vody (do čerstvé vody přidejte odpovídající množství soli)

– rybám poskytujte kvalitní čerstvou potravu (žádné vločky)

– ryby sledujte několik týdnů, než je vrátíte zpět do společenské nádrže

 

Zvýšená hladina soli pomáhá rybám zbavit se přebytečné vody, která se hromadí v těle a způsobuje vodnatelnost.

Léčba silně nakažených jedinců

V tomto případě je léčba velmi obtížná, protože je potřeba použít kombinaci různých léčiv (momentálně na trhu není přípravek, který by sám o sobě dokázal tuto nemoc vyléčit). Výsledky léčby se liší v závislosti na tom, jak závažný je případ vodnatelnosti. K léčbě lze využít širokospektrální léčiva jako je Sera Omnipur nebo přípravky proti bakteriálním onemocněním jako např. Sera Baktazid.

Sera Omnipur

– širokospektrální léčebný přípravek (proti bakteriím, plísním a parazitům)
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. – 7. den: přestávka

– během léčby můžete provádět částečnou výměnu vody (čím více měníte vodu, tím více ředíte přípravek – chce to najít rozumný kompromis např. vyměnit vodu před aplikací léku a pak 1/3 vody 3. den)

– 7. den proveďte větší výměnu vody (1/2 až 2/3 nádrže) a v ideálním případě filtrujte 24h přes aktivní uhlí

– po výměně vody a filtraci přes aktivní uhlí můžete léčbu opakovat

Sera Baktazid

Přípravek proti vnějším bakteriálním napadením na kůži a žábrech pro sladkovodní akvária.
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 40 litrů akvarijní vody
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 40 litrů akvarijní vody
 4. den: přestávka
 5. den: přidat 1 ml přípravku na 40 litrů akvarijní vody

– 2-3 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Ve společenské nádrži můžeme použít univerzální přípravek proti plísním a bakteriím, čímž snížíme riziko, že nemoc propukne i tam. Použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000.

TeraP AB

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (v případě léčby poraněného oka bych teplotu nezvyšoval)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 1-5 kapek na 1 l vody (doporučuji začít nižším dávkováním a pokud je neúčinné, tak dávku zvyšovat)
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci proveďte částečnou výměnu vody
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

 

eSHA 2000

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (v případě léčby poraněného oka bych teplotu nezvyšoval)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– pokud přípravek používáte k preventivním účelům (po dobu léčby vyboulených očí), pak můžete několik dní pokračovat v dávkování uvedeném pro 2. a 3. den
– po ukončení léčby proveďte běžnou výměnu vody a v případě potřeby celou proceduru opakujte

Prevence: stejně jako u většiny onemocnění je prevence nejlepší lék. Téměř všem faktorům, které způsobují oslabení imunitního systému ryb a následně infekční vodnatelnost, se dá předcházet. Nejčastější příčinou je špatná kvalita vody, takže v první řadě je důležitá pravidelná výměna a celkově udržování čistého akvária. Dále je důležité pravidelné čištění filtru, vyhnout se přerybnění, nepřekrmovat, nekrmit starým vločkovým krmivem a postarat se o pestrý jídelníček. Pokud je nádrž dobře udržovaná a ryby správně krmené, tak je propuknutí infekční vodnatelnosti nepravděpodobné.

! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži. 

Více o nemocích akvarijních ryb se dočtete zde.