Cookies

Provozovatel webu

Provozovatelem a majitelem tohoto webu je Anna Kocábková, IČO 06797938, neplátce DPH. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku na Živnostenském úřadě v Praze 15. V případě jakýchkoli záležitostí ohledně tohoto webu mne neváhejte kontaktovat na emailu akvaportalcz@gmail.com.

Proč se mi zobrazuje hláška se souhlasem

Každý web, který využívá soubory cookies, má podle nařízení Evropské unie povinnost informovat o tom své uživatele.

Co jsou soubory cookies

Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační tak trvalé soubory cookies.

Jaké soubory cookies používáme

Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů.

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
  • v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
  • ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“;
  • v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.
Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:
  • v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);
  • ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“;
  • v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

Pravidla Google: Jelikož je náš web bezplatný, musí si na svůj chod vydělat reklamou. Kromě přímo nasmlouvaných inzerentů využíváme i reklamy od společnosti Google (služba Google Adsense). Pravidla o používání cookies v této službě najdete zde.

Závěrem: Cookies umožňují vytvářet zajímavější a přizpůsobitelnější stránky pro uživatele. Jako každá technologie se dají zneužít. Na našem webu ovšem nemusíte mít obavy. Zobrazením hlášky pouze splňujeme informační povinnosti danou EU. Jakmile zprávu jednou potvrdíte, dále se Vám již nebude na daném zařízení zobrazovat (pokud neprovedete promazání PC). Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR): Vzhledem k tomu, že nesbíráme žádné osobní údaje, které vedou k přímé identifikaci uživatele (jeho příjmení, adresu bydliště, číslo OP, atd.) nepodléháme nařízení GDPR. Pokud i přesto někde na našich stránkách uveřejníte své osobní údaje a budete je chtít vymazat, neváhejte se na nás obrátit, kontakt: akvaportalcz@gmail.com, vyjdeme Vám vstříc.