Plíseň (Saprolegnia)

Plíseň
Plíseň je časté onemocnění, které může mít v případě pozdního léčení fatální následky. Často se jedná o průvodní jev bakteriální infekce. V takovém případě je nejprve nutné léčit bakteriální infekci a poté plíseň.

Druh onemocnění: plísňové

Určující příznaky: odmítání potravy, na povrchu těla vatovité porosty

Popis: Plíseň poznáme pouhým okem – vytváří na povrchu ryby vatovité útvary zpravidla šedé nebo bílé. V pozdějších fázích se barva mění na hnědou nebo zelenou (na plísni se usazují akvarijní sedimenty a řasy). V prvních fázích se jedná o lokální postižení, které se ale rychle šíří po celém těle a žábrách. Pokud se usadí ve výrazně poškozené tkáni, mohou tvořit velmi dlouhá vlákna. Napadené ryby ztrácení reflexy, „stojí“ na jednom místě těsně pod hladinou, nepřijímají potravu a drží se v klidnější části nádrže. Ačkoliv mají plísně ve většině případů povrchový charakter, jsou pro ryby smrtelně nebezpečné. Úspěšná léčba je odvislá od toho, v jaké fázi nemoci se začne s léčbou a také s tím, jaké oblasti ryby jsou zasaženy.

Příčina: Existuje několik druhů plísní, ale tou nejčastější a také jednou z mála, která se dá léčit, je Saprolegnia. Normálně se živí tak, že do svého okolí vypouští trávicí enzymy. Ty rozkládají buňky a tkáně a umožňující plísni absorpci živin (proteiny a sacharidy). Vodní formy se běžně živí mrtvou organickou hmotou jako jsou rybí odpady, nespotřebované krmivo atd., ale jsou to také příležitostní paraziti, kteří jsou schopni využít možnost a usadit se na zraněné nebo oslabené rybě. Plísně se množí uvolňováním tisíců spor do okolní vody. Tyto spory jsou vysoce odolné proti suchu i chemikáliím a díky tomu jsou běžné ve všech rybnících, nádržích i akváriích. Předpokládá se, že rybí hlen obsahuje účinné látky, které za normálních okolností zabraňují plísňovým infekcím.

Léčba: probíhá dlouhodobými koupelemi ve vodě s přípravky jako malachitová zeleň, manganistan draselný, methylenová modř či síran měďnatý (držte se rad výrobce přípravku). Ryby držte v karanténní nádrži.

Prevence: předcházet se dá pečlivou hygienou chovu, vysokým obsahem kyslíku ve vodě (nedostatek kyslíku může patřit mezi hlavní příčiny množení plísně ), opatrnou manipulací s rybami, aby nedošlo k poranění pokožky a odstraňováním jiker, které jeví známky napadení plísněmi.

Pozor: existuje mnoho dalších druhů plísní (Phialophora, Branchiomyces …), které ale nejsou tak běžné a není moc pravděpodobné, že se ve vašem akváriu objeví. Napadají žábry, vnitřní orgány ryb nebo jen krmivo. Na většinu z nich neexistuje účinná léčba.