Plíseň (Saprolegnia)

plíseň
Plíseň je časté onemocnění, které může mít v případě pozdního léčení fatální následky. Často se jedná o průvodní jev bakteriální infekce. V takovém případě nejprve léčíme bakteriální infekci a poté plíseň.

Onemocnění: Plíseň (Saprolegnia)

Druh onemocnění: plísňové

Určující příznaky: odmítání potravy, na povrchu těla vatovité porosty

Plíseň poznáme pouhým okem – vytváří na povrchu ryby vatovité útvary zpravidla šedé nebo bílé. V pozdějších fázích se barva mění na hnědou nebo zelenou (na plísni se usazují akvarijní sedimenty a řasy). V prvních fázích se jedná o lokální postižení, které se ale rychle šíří po celém těle a žábrách. Pokud se usadí ve výrazně poškozené tkáni, mohou tvořit velmi dlouhá vlákna. Napadené ryby ztrácení reflexy, „stojí“ na jednom místě těsně pod hladinou, nepřijímají potravu a drží se v klidnější části nádrže. Ačkoliv mají plísně ve většině případů povrchový charakter, jsou pro ryby smrtelně nebezpečné. Úspěšná léčba je odvislá od toho, v jaké fázi nemoci se začne s léčbou a také s tím, jaké oblasti ryby jsou zasaženy.

Příčina: Existuje několik druhů plísní, ale tou nejčastější a také jednou z mála, která se dá léčit, je Saprolegnia. Normálně se živí tak, že do svého okolí vypouští trávicí enzymy. Ty rozkládají buňky a tkáně a umožňující plísni absorpci živin (proteiny a sacharidy). Vodní formy se běžně živí mrtvou organickou hmotou jako jsou rybí odpady a nespotřebované krmivo, ale jsou to také příležitostní paraziti, kteří jsou schopni využít možnost a usadit se na zraněné nebo oslabené rybě. Plísně se množí uvolňováním tisíců spor do okolní vody. Tyto spory jsou vysoce odolné proti suchu i chemikáliím a díky tomu jsou běžné ve všech rybnících, nádržích i akváriích. Předpokládá se, že rybí hlen obsahuje účinné látky, které za normálních okolností zabraňují plísňovým infekcím.

Léčba: probíhá dlouhodobými koupelemi ve vodě s přípravky jako malachitová zeleň a methylenová modř nebo za pomoci speciálních léčiv jako jsou Antimykotin a Dajana Acriflavin. Ryby držte v karanténní nádrži. Snazší variantou je

Dajana Methylenová modř

– velmi dobře ji snáší naprostá většina akvarijních ryb
– potlačuje parazitální, bakteriální a plíšňové infekce
– vhodná k užití v  karanténní nádrži (při vyšších koncentracích)
– vhodná k užití ve společenské nádrži (při nízkých koncentracích)

 

Návod k užití

– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– v den aplikace nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování
– nekrmte ve stejnou dobu, kdy dávkujete methylenovou modř

 

 1. den: 5 ml na 50 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a aplikace 5 ml na 50 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: výměna 1/2 vody a aplikace 5 ml na 50 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: možno přidat bez výměny vody ještě 2.5 ml na 50 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

(při dávkování se vždy řiďte návodem konkrétního výrobce)

Dajana Acriflavin

– potlačuje parazitální infekce a infekce způsobené plísněmi
– vhodný k užití v  karanténní nádrži

– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži na 28-29˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– sviťte (přípravek má vyšší účinnost při silnějším osvětlení)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 10 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: 3 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: 3 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: 3 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

– před přidáváním přípravku do vody můžete provést částečnou výměnu vody spojenou s odkalováním nádrže

– po aplikaci vyměňte polovinu vody v nádrži a vyperte filtr

Malachitová zeleň

– velmi účinná, ale toxická látka (pro rostliny, šneky a většinu ryb žijících u dna)
– potlačuje parazitální infekce
 vhodná k užití pouze v  karanténní nádrži
– není vhodná k užití ve společenské nádrži
– ničí prospěšné bakterie

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování
– nekrmte ve stejnou dobu, kdy dávkujete Malachitovou zeleň!!

 

 1. den: 1 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: možno přidat bez výměny vody ještě 0,5 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

Prevence: předcházet se dá pečlivou hygienou chovu, vysokým obsahem kyslíku ve vodě (nedostatek kyslíku může patřit mezi hlavní příčiny množení plísně ), opatrnou manipulací s rybami, aby nedošlo k vnějším poraněním a odstraňováním jiker, které jeví známky napadení plísněmi.

Pozor: existuje mnoho dalších druhů plísní (Phialophora, Branchiomyces…), které ale nejsou tak běžné a není pravděpodobné, že se ve vašem akváriu objeví. Napadají žábry, vnitřní orgány ryb nebo jen krmivo. Na většinu z nich neexistuje účinná léčba.