Bakteriální rozpad ploutví (Flexibacter columnaris)

bakteriální rozpad ploutví
Bakteriální rozpad ploutví je jednou z nejčastějších chorob akvarijních ryb, zároveň je ale také tou, které se dá poměrně snadno předcházet. Teoreticky může být bakteriální rozpad ploutví způsoben různými druhy bakterií, ale ve většině případů bývají hlavní příčinou špatné chovné podmínky a s tím související stres. Když jsou například ryby přesunuty, chovány v přerybněné nádrži nebo se musí potýkat s agresivnějšími druhy, které je pronásledují a oždibují ploutve, jsou mnohem náchylnější k bakteriálnímu rozpadu ploutví.

Druh onemocnění: bakteriální

Popis: Bakteriální rozpad ploutví je stav, který obvykle způsobují bakterie Aeromonas, Pseudomonas a Vibrio. Jako u většiny onemocnění akvarijních ryb platí, že prevence je jednodušší než samotná léčba, která je v pokročilejších stádiích nemoci obtížná. Pokud nejsou zasažené rybky léčeny, dochází k jejich úhynu (dříve či později) téměř ve 100% případů. Nemoc se navíc snadno šíří a může infikovat ostatní ryby v akváriu.

V raných fázích nemoci se odbarví okraje ploutví (mléčná barva). Tato změna je často tak jemná, že zůstává bez povšimnutí, dokud se nezačne objevovat třepení ploutví a/nebo ocasu. Jak se infekce šíří, malé kousky ploutví odumírají, začínají odpadávat a vytvářejí tak „otrhaný“ okraj.

V průběhu času postupuje odumírání a odpadávání kousků ploutví, které se čím dál více zkracují. Postižená oblast může časem zčervenat a zanítit se. Následně se objevují krvavé skvrny, které vznikají tím, jak odumírá a odpadává stále více tkáně.

Podél postižených okrajů ploutví se běžně vyvíjejí sekundární plísňové infekce. Často se s bakteriálním rozpadem ploutví objevuje také bakterie Columnaris (velmi podobná plísňovým infekcím), protože obě nemoci mají stejný spouštěč ve špatných chovných podmínkách.

Určující příznaky: bílé skvrny kolem úst, na okraji šupin a ploutvích, rozpad ploutví od okrajů

Příčina: Bakterie způsobující rozpad ploutví se nacházejí v jakékoli akvarijní vodě, ale napadají jen ryby, které mají v důsledku špatných podmínek oslabený imunitní systém.  Spouštěcím mechanismem je špatná kvalita vody, nevhodné, jednotvárné a prošlé krmení, stres z manipulace a přepravy. Bakterie vstupuje do těla ryby prostřednictvím žaber, úst a drobnými rankami.

Onemocnění je vysoce nakažlivé!

Léčba: V první řadě je nutné odlovit zasažené ryb a umístit je do karanténní nádrže. Léčba ale musí probíhat i ve společenském akváriu.

 1. musíme vyřešit příčinu výskytu bakteriálního rozpadu ploutví
  • provedeme výměnu akvarijní vody
  • pečlivě zkontrolujeme podmínky v akváriu (důkladně vysajeme dno a pokud se na něm vyskytují zbytky potravy, dáme si v budoucnu pozor na překrmování)
  • zkontrolujte data trvanlivosti na krmení (po otevření ztrácí krmivo poměrně rychle obsah vitamínů) – prošlé krmení vyhoďte
  • krmně ryby čerstvými a kvalitními produkty
  • zkontrolujte pH a teplotu vody a ujistěte se, že je vhodná pro vaše druhy ryb
  • ujistěte se, že ve vodě není chlor, amoniak ani dusitany a že dusičnany jsou pod 40 ppm (mg/l)
 2. k samotné léčbě použijte léčiva od ověřeného výrobce (doporučují se léčiva účinná proti gramnegativním bakteriím)
  • na léčbu nakažených ryb umístěných v karanténní nádrži použijte např.  Sera Baktopur nebo Sera Baktopur Direct

Sera Baktopur
– vhodný k léčbě ryb v počátečních fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody

– 2 dny po posledním dávkování provedeme částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– 2 až 3 dny po poslední dávkování a výměně vody je možno ošetření podle potřeby opakovat

Sera Baktopur Direct
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí

 

 1. den: 1 tableta na 50 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci tablet provedeme částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody je možno ošetření podle potřeby opakovat

 

Pozn.: Pokud léčíte nemoc v pokročilém stádiu, pak je možno připravit vodní lázeň. Do 2 litrů vody přidejte jednu tabletu přípravku Sera Baktopur Direct (použijte vodu z akvária). Nemocnou rybu ponechte v lázni 30 minut a poté ji vraťte do karanténní nádrže, ve které je použita normální léčebná koncentrace léčiva. Pokračujte v léčbě dle návodu výše. Vodu z lázně vylijte do odpadu.

  • na preventivní léčbu společenské nádrže, kde se bakteriální rozpad ploutví vyskytl, použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000

TeraP AB
– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí
– dávkujeme na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 1-5 kapek na 1 l vody (doporučuji začít nižším dávkováním a pokud je neúčinné, tak dávku zvyšovat)
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci provedeme částečnou výměnu vody
– po výměně vody je možno ošetření podle potřeby opakovat

eSHA 2000
– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (pokud přípravek používáte pouze k preventivním účelům, tak teplotu nezvyšujte)
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí
– dávkujeme na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– pokud přípravek používáte pravidelně k preventivním účelům (nedoporučuji), pak je možné několik dní pokračovat v dávkování uvedeném pro 2. a 3. den
– v těžších případech nemoci je možné dávkování zdvojnásobit (tzn. 1. den: 50 kapek na 100l, 2. den 24 kapek na 100l a 3. den 24 kapek na 100l)
– po ukončení léčby provedeme běžnou výměnu vody a v případě, že je to potřeba, můžeme celý postup léčby opakovat

Prevence: stejně jako u většiny onemocnění je prevence nejlepší lék. Téměř všem faktorům, které způsobují oslabení imunitního systému ryb, se dá předcházet. Vyměňujte vodu v pravidelných intervalech a nezapomínejte při tom na odkalování (bakteriím se daří v organickém odpadu). Krmte kvalitní a rozmanitou stravou. Pokud si přinesete nové rybky z akvaristiky, tak je nechte 2 – 4 týdny v karanténní nádrži (v tomto případě je vhodné použít preventivní léčbu přípravky jako TeraP AB nebo eSHA 2000).

Pozn.:
Žádný z výše uvedených léčebných přípravků (ani žádný jiný nabízený na našem trhu) není vhodné lít do akvária jen tak z preventivních důvodů. Fráze „kvůli prevenci“ je pouze další z prodejích triků, který Vás nutí kupovat a využívat něco, co je v dobře zařízených a udržovaných akváriích zcela zbytečné. Starejte se o své akvárium a udržujte ho. To je nejlepší prevence a pokud to neděláte, pak vám žádný přípravek nepomůže.