Bakteriální rozpad ploutví

bakteriální rozpad ploutví
Bakteriální rozpad ploutví (Flexibacter columnaris) je stav, který obvykle způsobují bakterie Aeromonas, Pseudomonas a Vibrio. Jako u většiny onemocnění akvarijních ryb platí, že prevence je jednodušší než samotná léčba, která je v pokročilejších stádiích nemoci obtížná. Pokud nejsou zasažené rybky léčeny, dochází k jejich úhynu (dříve či později) téměř ve 100% případů. Nemoc se navíc snadno šíří a může infikovat ostatní ryby v akváriu.

Onemocnění: Bakteriální rozpad ploutví (Flexibacter columnaris)

Druh onemocnění: bakteriální

Určující příznaky: bílé skvrny kolem úst, na okraji šupin a ploutvích, rozpad ploutví od okrajů

V raných fázích nemoci se odbarví okraje ploutví (mléčná barva). Tato změna je často tak jemná, že zůstává bez povšimnutí až do okamžiku, kdy se objeví třepení ploutví a/nebo ocasu. Jak se infekce šíří, malé kousky ploutví odumírají, začínají odpadávat a vytvářejí tak „otrhaný“ okraj. V průběhu času postupuje odumírání a odpadávání kousků ploutví, které se čím dál více zkracují. Postižená oblast může časem zčervenat a zanítit se. Následně se objevují krvavé skvrny, které vznikají tím, jak odumírá a odpadává stále více tkáně.

Podél postižených okrajů ploutví se běžně vyvíjejí sekundární plísňové infekce. Často se objevuje také bakterie Columnaris (velmi podobná plísňovým infekcím), protože obě nemoci mají stejný spouštěč ve špatných chovných podmínkách.

Příčina: Bakterie způsobující bakteriální rozpad ploutví se nacházejí v jakékoli akvarijní vodě, ale napadají jen ryby, které mají v důsledku špatných podmínek oslabený imunitní systém.  Spouštěcím mechanismem je špatná kvalita vody, nevhodné, jednotvárné a prošlé krmení, stres z manipulace a přepravy. Bakterie vstupuje do těla ryby prostřednictvím žaber, úst a drobnými rankami.

Onemocnění je vysoce nakažlivé!

Léčba: V první řadě je nutné odlovit zasažené ryb a umístit je do karanténní nádrže. Léčba ale musí probíhat i ve společenském akváriu.

 1. V první řadě musíte vyřešit příčinu výskytu bakteriálního rozpadu ploutví
  • proveďte výměnu akvarijní vody
  • pečlivě zkontrolujte podmínky v akváriu (důkladně vysajte dno a pokud se na něm vyskytují zbytky potravy, dejte si v budoucnu pozor na překrmování)
  • zkontrolujte data trvanlivosti na krmení (po otevření ztrácí krmivo poměrně rychle obsah vitamínů) – prošlé krmení vyhoďte
  • krmte ryby čerstvými a kvalitními produkty
  • zkontrolujte pH a teplotu vody a ujistěte se, že je vhodná pro chované druhy ryb
  • ujistěte se, že ve vodě není chlor, amoniak ani dusitany a že dusičnany jsou pod 40 ppm (mg/l)
 2. K samotné léčbě použijte léčiva od ověřeného výrobce (doporučují se léčiva účinná proti gramnegativním bakteriím)
  • na léčbu nakažených ryb umístěných v karanténní nádrži použijte např.  Sera Baktopur nebo Sera Baktopur Direct
Sera Baktopur

– vhodný k léčbě ryb v počátečních fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody

– 2 dny po posledním dávkování proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– 2 až 3 dny po poslední dávkování a výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Sera Baktopur Direct

– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 1 tableta na 50 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci tablet proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

 

Pozn.: Pokud léčíte nemoc v pokročilém stádiu, pak můžete připravit vodní lázeň. Do 2 litrů vody přidejte jednu tabletu přípravku Sera Baktopur Direct (použijte vodu z akvária). Nemocnou rybu ponechte v lázni 30 minut a poté ji vraťte do karanténní nádrže, ve které je použita normální léčebná koncentrace léčiva. Pokračujte v léčbě dle návodu výše. Vodu z lázně vylijte do odpadu.

Sera Baktazid

– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 40 litrů akvarijní vody
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 40 litrů akvarijní vody
 4. den: přestávka
 5. den: přidat 1 ml přípravku na 40 litrů akvarijní vody

– 2-3 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Na preventivní léčbu společenské nádrže, kde se bakteriální rozpad ploutví vyskytl, použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000

TeraP AB

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 1-5 kapek na 1 l vody (doporučuji začít nižším dávkováním a pokud je neúčinné, tak dávku zvyšovat)
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci proveďte částečnou výměnu vody
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

eSHA 2000

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (pokud přípravek používáte pouze k preventivním účelům, tak teplotu nezvyšujte)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– pokud přípravek používáte pravidelně k preventivním účelům (nedoporučuji), pak můžete několik dní pokračovat v dávkování uvedeném pro 2. a 3. den
– v těžších případech nemoci můžete dávkování zdvojnásobit (tzn. 1. den: 50 kapek na 100l, 2. den 24 kapek na 100l a 3. den 24 kapek na 100l)
– po ukončení léčby proveďte běžnou výměnu vody a v případě, že je to potřeba, zopakujte celý postup léčby

Prevence: stejně jako u většiny onemocnění je prevence nejlepší lék. Téměř všem faktorům, které způsobují oslabení imunitního systému ryb, se dá předcházet. Vyměňujte vodu v pravidelných intervalech a nezapomínejte při tom na odkalování (bakteriím se daří v organickém odpadu). Krmte kvalitní a rozmanitou stravou. Pokud si přinesete nové rybky z akvaristiky, tak je nechte 2 – 4 týdny v karanténní nádrži (v tomto případě je vhodné použít preventivní léčbu přípravky jako TeraP AB nebo eSHA 2000).

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.