Tuberkulóza ryb (Mycobakterium piscium)

Tuberkulóza ryb
Jde o jednu z nejnebezpečnějších nemocí ryb. Hlavním problémem je, že se nedá jednoznačně určit a v raných stádiích, kdy by se ještě teoreticky dala léčit, nevykazuje žádné specifické příznaky. Symptomy jsou nejednoznačné a většina se objevuje i u jiných chorob, takže tuberkulóza ryb jde 100% potvrdit pouze laboratorním testem.

Druh onemocnění: bakteriální

Určující příznaky: křivá páteř, vyklenutý hřbet, zježené šupiny, hubnutí, ztráta pigmentu, rozpad ploutví, propadlé břicho, vyboulené oči, v pozdějších fázích se objevují krvavé boláky a vředy

Popis: Nemocné ryby se oddělují od hejna, nepřijímají potravu, hubnou, ztrácejí zbarvení a objevují se kožní defekty. Průběh může trvat i několik měsíců. Nemoc může být zaměněna s jinými chorobami, protože v prvotních stádiích jsou symptomy nejednoznačné. Pokud se začnou objevovat vředy, jedná se již o pokročilé stádium a léčba neexistuje.

Příčina: je Mycobakterium piscium, což je velmi pomalu se množící bakterie. Ke vzniku této nemoci přispívá vysoký obsah amoniaku a dusitanů ve vodě, nedostatečná výživa ryb (jeden typ krmiva), znečištění vody, nízký obsah kyslíku, stres atd. V zásadě existují jen dvě možné příčiny vypuknutí tuberkulózy ryb a to buď obecně velmi špatné životní podmínky, ve kterých jsou ryby chovány nebo to, že je bakterie do akvária zavlečena z jiného zamořeného prostředí (akvaristika, jiná nádrž, kameny, písek …). Teplota pro množení je mezi 15 – 35 °C a optimální kolem 25 °C. Napadeny mohou být všechny sladkovodní a mořské ryby, ale nejčastěji to jsou neonky, cichlidy, rájovci a platy.

Léčba: Počáteční stádium dlouhodobými koupelemi ve streptomycinu (30 – 500 mg/l). V pozdějších stádiích je choroba neléčitelná. Při prokázání hromadné nákazy tuberkulózou je lepší nemocné ryby utratit, zničit rostliny a celou nádrž spolu se zařízením důkladně vydezinfikovat (Savo).

Prevence: dodržovat hygienu chovu, čistit akvárium a snažit se dosáhnou vhodných podmínek pro chov, pestře krmit, ryby zbytečně nestresovat, znovu bych rád upozornil na výhody karanténní nádrže, kam můžete nově koupené rybky na 1-2 týdny umístit a pozorovat jejich stav.

Upozornění: Věnujte velkou pozornost v osobní hygieně!!! Vždy před i po manipulaci s nakaženým akváriem i rybami dezinfikujeme ruce nejlépe jedním procentem roztoku Chloraminu B (Savo).

Upozornění: Zdravé ryby , které přišly do kontaktu s nakaženými, je nutno také léčit streptomycinem.