Vyboulené oči (exophthalmia)

Vyboulené oči
To, že má ryba vyboulené oči, automaticky neznamená, že je nějaký problém. Některé druhy ryb – jako třeba Teleskopka černá nebo Závojnatka Celestial – jsou populární pro své obrovské oči, které jsou zcela normální a zdravé. Někdy však zakalené a oteklé oči indikují  problém, který je nutné řešit. Pokud si všimnete, že vaše ryby mají problém s očima, pak je pravděpodobné, že za to může nějaký druh infekce. Tento stav může způsobit, že rybka přijde o oko a v horších případech uhyne.

Druh onemocnění: špatná kvalita vody

Popis: Vyboulené oči, lékařsky známé jako exophalmia, je stav, kdy je oko ryby oteklé a abnormálně vyčnívá z důlku v důsledku úniku tkáňové tekutiny do prostoru za oční bulvou. Tento stav se může týkat jednoho oka nebo obou očí. Oči jsou v některých případech zakalené, což indikuje poškozenou rohovku. V neposlední řadě se k těmto příznakům mohou přidat bakteriální infekce a plísně. V závažných případech je možné, že zasažené oči bez léčby prasknou. Pokud k tomu dojde, ryba může uhynout v důsledku dalších infekcí nebo se dokáže vzpamatovat, ale na poškozené oko oslepne.

Určující příznaky: jedno nebo obě oči jsou vyboulené, oči mohou být zakalené

Příčina: Za vyboulené oči může být odpovědných více původců a někdy se hlavní příčina nikdy 100% neurčí.

Pokud je postiženo pouze jedno oko (jednostranné onemocnění), je možné, že stav je způsoben spíše zraněním než problémem s chemií vody (toto platí zejména v případech, kdy je postižena pouze jedna ryba). Oteklé oko může být výsledkem poškrábání proti ostrému předmětu v nádrži nebo zraněním z boje s jinou rybou.

Další příčinou může být infekce, která by se s největší pravděpodobností objevila na obou očích. Infekce může být způsobena různými organismy, včetně bakterií, plísní a parazitů. Pokud ryba trpí společně s vyboulenýma očima i vodnatelností (otok břicha), pak je prognóza bezútěšná. Vnitřní problémy, jako je selhání ledvin nebo metabolické potíže, mohou mít za následek nahromadění tekutin v těle ryb, což je v běžných podmínkách prakticky neléčitelné.

K rozvoji nemoci může významně přispět špatná kvalita vody. V tomto případě budou jako první postiženy citlivější rybky. Pokud se tedy objeví více ryb, které mají problémy s očima, rozhodně otestujte vodu, abyste zjistili, zda není nějaký problém s chemií. Také zvažte, zda není voda přesycena plyny, které je možno vidět jako malé bublinky na stěnách nádrže a dokonce i na těle ryb. Plyny se mohou hromadit v očích ryb a způsobovat jejich zvětšení.

Hledání příčiny:

 

1 postižená rybka s 1 zasaženým okem – příčinou může být vnější poranění oka (odření…)

1 postižená rybka s oběma zasaženýma očima – příčinou bude pravděpodobně infekce

více postižených ryb – příčinou bude pravděpodobně špatná kvalita vody

Léčba: V první řadě je nutné určit příčinu nemoci a tomu přizpůsobit léčbu.

 • Příčinou je poranění oka (odření…)

V tomto případě není nutné rybu přemisťovat do karanténní nádrže. Ve společenské nádrži můžeme použít univerzální přípravek proti plísním a bakteriím, čím snížíme riziko, že se do postiženého oka dostane infekce. Použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000

TeraP AB
– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (v případě léčby poraněného oka bych teplotu nezvyšoval)
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí
– dávkujeme na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 1-5 kapek na 1 l vody (doporučuji začít nižším dávkováním a pokud je neúčinné, tak dávku zvyšovat)
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci provedeme částečnou výměnu vody
– po výměně vody je možno ošetření podle potřeby opakovat

eSHA 2000
– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (v případě léčby poraněného oka bych teplotu nezvyšoval)
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí
– dávkujeme na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– pokud přípravek používáte k preventivním účelům (po dobu léčby vyboulených očí), pak je možné několik dní pokračovat v dávkování uvedeném pro 2. a 3. den
– po ukončení léčby provedeme běžnou výměnu vody a v případě, že je to potřeba, můžeme celý postup léčby opakovat

Po dobu regenerace doporučuji pravidelné výměny vody a monitorování chemie vody. Pokud testy naznačují problém, okamžitě proveďte patřičné kroky k nápravě. Krmte kvalitní a rozmanitou stravou, čímž podpoříte přirozenou imunitu ryb.

 • Příčinou je infekce

V tomto případě je nutné přesunou všechny nakažené ryby do karanténní nádrže, aby se zabránilo šíření nemoci. Ve společenské nádrži můžeme použít univerzální přípravek proti plísním a bakteriím, čím snížíme riziko, že se nemoc rozšíří. Použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000 (viz odstavec výše). Zasažené ryby v karanténní nádrži ošetřete širokospektrálním léčivem (použijte např. Sera Omnipur)

Sera Omnipur
– širokospektrální léčebný přípravek (proti bakteriím, plísním a parazitům)
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvýšíme teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvýšíme vzduchování na maximum
– nefiltrujeme přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. – 7. den: přestávka

– během léčby můžeme provádět částečnou výměnu vody (nicméně čím více měníme vodu, tím více ředíme přípravek – chce to najít rozumný kompromis např. vyměnit vodu před aplikací léku a pak 1/3 vody 3. den)

– 7. den provedeme větší výměnu vody (1/2 až 2/3 nádrže) a v ideálním případě filtrujeme 24h přes aktivní uhlí

– po výměně vody a filtraci přes aktivní uhlí je možné léčbu opakovat

 

 • Příčinou je špatná kvalita vody

Pokud je situace akutní, přesuňte ryby do karanténní nádrže a vyřešte příčinu špatné kvality vody ve společenském akváriu. Pokud situace není kritická, pak můžete rybky ponechat ve společenské nádrži a okamžitě začít řešit příčinu špatné kvality vody.

Prevence: Vyboulené oči mohou mít spoustu příčin, takže je těžké uvést kouzelnou formulku, jak se této nemoci bránit. Pokud je však nádrž dobře udržovaná, pravidelně se provádějí částečné výměny vody a ryby jsou krmeny kvalitní potravou, pak se šance na výskyt této nemoci výrazně sníží. Sledujte chemii vody v nádrži a kontrolujte, zda ryby nevykazují známky onemocnění (čím dříve případně zasáhnete, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu).