Vyboulené oči

vyboulené oči
Vyboulené oči (exophthalmia), je stav, kdy je oko ryby oteklé a abnormálně vyčnívá z důlku v důsledku úniku tkáňové tekutiny do prostoru za oční bulvou. Tento stav se může týkat jednoho oka nebo obou očí. Oči jsou v některých případech zakalené, což indikuje poškozenou rohovku. V neposlední řadě se k těmto příznakům mohou přidat bakteriální infekce a plísně. V závažných případech je možné, že zasažené oči bez léčby prasknou. Pokud k tomu dojde, ryba může uhynout v důsledku dalších infekcí nebo se dokáže vzpamatovat, ale na poškozené oko oslepne.

Onemocnění: Vyboulené oči (exophthalmia)

Druh onemocnění: špatná kvalita vody

Určující příznaky: jedno nebo obě oči jsou vyboulené, oči mohou být zakalené

Příčina: Za vyboulené oči může být odpovědných více původců a někdy se hlavní příčina nikdy 100% neurčí.

Pokud má rybka vyboulené pouze jedno oko (jednostranné onemocnění), je příčinou pravděpodobně zranění (toto platí zejména v případech, kdy je postižena pouze jedna ryba). Oteklé oko může být výsledkem poškrábání ostrým předmětem v nádrži nebo zraněním utrpěným v boji s jinou rybou.

Další příčinou může být infekce, která se s největší pravděpodobností objeví na obou očích. V tomto případě infekci způsobují různé organismy, včetně bakterií, plísní a parazitů. Pokud ryba trpí společně s vyboulenýma očima i vodnatelností (otok břicha), pak je prognóza fatální. Vnitřní problémy, jako je selhání ledvin nebo metabolické potíže, mohou mít za následek nahromadění tekutin v těle ryb, což je v běžných podmínkách prakticky neléčitelné.

K rozvoji nemoci může významně přispět špatná kvalita vody. V tomto případě budou jako první postiženy citlivější rybky. Pokud se tedy objeví více ryb, které mají problémy s očima, rozhodně otestujte vodu, abyste zjistili, zda není problém s chemií. Také zvažte, zda není voda přesycena plyny, které je možno vidět jako malé bublinky na stěnách nádrže a dokonce i na těle ryb. Plyny se mohou hromadit v očích ryb a způsobovat jejich zvětšení.

Hledání příčiny:

 • 1 postižená rybka s 1 zasaženým okem – příčinou bude pravděpodobně vnější poranění oka (odření…)
 • 1 postižená rybka s oběma zasaženýma očima – příčinou bude pravděpodobně infekce
 • více postižených ryb – příčinou bude pravděpodobně špatná kvalita vody

Léčba: V první řadě je nutné určit příčinu nemoci a tomu přizpůsobit léčbu.

Příčinou je poranění oka (odření…)

V tomto případě není nutné rybu přemisťovat do karanténní nádrže. Ve společenské nádrži můžeme použít univerzální přípravek proti plísním a bakteriím, čím snížíme riziko, že se do postiženého oka dostane infekce. Použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000

TeraP AB

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (v případě léčby poraněného oka bych teplotu nezvyšoval)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 1-5 kapek na 1 l vody (doporučuji začít nižším dávkováním a pokud je neúčinné, tak dávku zvyšovat)
 2. den: přestávka
 3. den: přestávka

– 3 dny po aplikaci proveďte částečnou výměnu vody
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

eSHA 2000

– vhodný k léčbě slabě nakažených ryb v počáteční fázi nemoci
– vhodný k užití ve společenské nádrži
– neničí prospěšné nitrifikační bakterie

 

Návod k užití
– po dobu dávkování zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby a rostliny schopny tolerovat (v případě léčby poraněného oka bych teplotu nezvyšoval)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 25 kapek na 100 l vody
 2. den: 12 kapek na 100 l vody
 3. den: 12 kapek na 100 l vody

– pokud přípravek používáte k preventivním účelům (po dobu léčby vyboulených očí), pak můžete několik dní pokračovat v dávkování uvedeném pro 2. a 3. den
– po ukončení léčby proveďte běžnou výměnu vody a v případě potřeby celou proceduru zopakujte

Po dobu regenerace doporučuji pravidelné výměny vody a monitorování chemie vody. Pokud testy naznačují problém, okamžitě proveďte patřičné kroky k nápravě. Krmte kvalitní a rozmanitou stravou, čímž podpoříte přirozenou imunitu ryb.

Příčinou je infekce

V tomto případě je nutné přesunou všechny nakažené ryby do karanténní nádrže, aby se zabránilo šíření nemoci. Ve společenské nádrži můžete použít univerzální přípravek proti plísním a bakteriím, čím snížíte riziko, že se nemoc rozšíří. Použijte např. TeraP AB nebo eSHA 2000 (viz odstavec výše). Zasažené ryby v karanténní nádrži ošetřete širokospektrálním léčivem (použijte např. Sera Omnipur)

Sera Omnipur

– širokospektrální léčebný přípravek (proti bakteriím, plísním a parazitům)
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. – 7. den: přestávka

– během léčby můžete provádět částečnou výměnu vody (čím více měníte vodu, tím více ředíte přípravek – chce to najít rozumný kompromis např. vyměnit vodu před aplikací léku a pak 1/3 vody 3. den)

– 7. den proveďte větší výměnu vody (1/2 až 2/3 nádrže) a v ideálním případě filtrujte 24h přes aktivní uhlí

– po výměně vody a filtraci přes aktivní uhlí můžete léčbu opakovat

Příčinou je špatná kvalita vody

Pokud je situace akutní, přesuňte ryby do karanténní nádrže a vyřešte příčinu špatné kvality vody ve společenském akváriu. Pokud situace není kritická, pak můžete rybky ponechat ve společenské nádrži a okamžitě začít řešit příčinu špatné kvality vody.

Prevence: Vyboulené oči mohou mít spoustu příčin, takže je těžké uvést kouzelnou formulku, jak se této nemoci bránit. Pokud je však nádrž dobře udržovaná, pravidelně se provádějí částečné výměny vody a ryby jsou krmeny kvalitní potravou, pak se šance na výskyt této nemoci výrazně sníží. Sledujte chemii vody v nádrži a kontrolujte, zda ryby nevykazují známky onemocnění (čím dříve případně zasáhnete, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu).

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.