Další onemocnění ryb

nemoci ryb
V akváriu se nemusí onemocnění ryb vyskytovat jen díky parazitům, virům atd., ale i díky špatné kvalitě vody, krmení a celkově nevyhovujícím podmínkám.

Když si pročtete nejčastější onemocnění, kterými mohou akvarijní ryby trpět, zjistíte, že příznaky se často opakují. Někdy je rozpoznání nemoci obtížné a 100% se dá určit až laboratorními testy. Abychom celou problematiku ještě více zamotali, tak si v tomto článku řekneme něco o příznacích, které se objevují ne díky nemoci, ale díky špatné péči a nevyhovujícím podmínkám, ve kterých jsou ryby chovány.

Jako první bychom se měli zaměřit na problémy související se špatnou stravou. Ryby mohou trpět jak nedostatkem vitamínů, tak i jejich přebytkem. Nemá cenu zacházet do detailních popisů jednotlivých onemocnění, protože jsou pro běžného akvaristu nepoužitelné. Jednotlivé příznaky se překrývají, neobjevují se všechny nebo se objeví něco, co není typickým symptomem.

Nesprávné krmení se může projevovat takto:
 • problém s očima často ukazuje na nedostatek nebo přebytek vitamínu A
 • problém s nervovou soustavou a vodnatelnost často ukazuje na nedostatek nebo přebytek vitamínu B
 • deformace těla často ukazují na nedostatek vitamínu C a D (deformace těla jsou nevratné, takže ryby se musí utratit)
 • špatný růst a nechuť přijímat potravu často ukazují na problém v dávkování vitamínu E
 • obecně se dá říct, že letargie, nepřijímání potravy, zhoršení růstu, vysoká úmrtnost potěru a náchylnost k nemocem je často způsobena nedostatkem vitamínů
 • nafouknutí přední části břicha, degenerace jater, vodnatelnost, pitva prokáže světlejší zbarvení krve a obalení vnitřních orgánů tukem – tato nemoc je způsobena překrmováním suchou potravou, ale její určení je obtížné (100% určení až díky pitvě)

Co tedy říct ke krmení ryb? Snažte se krmit rozmanitou stravou (vločky, mražená, sušená, živá …) a vyhýbejte se překrmování. Krmení by mělo zmizet během několika minut. Pokud se krmení válí po dně a ryby si ho nevšímají, tak je to jasná známka překrmování. Překrmování  je jedna z hlavních příčin, proč v akváriu vypukají nemoci.

Ještě uvedu pár příznaků špatné kvality vody:
 • ryby se snaží vyskočit z akvária, zbarvení se mění v tmavé až černé – otrava amoniakem, nutná je okamžitá výměna vody
 • křeče, nerovnováha, polehávání po dně (otevřená tlama), třesoucí se ploutve – otrava dusičnany v důsledku nahromadění organické hmoty v akváriu (nutná je částečná výměna vody, odkalení dna a především vyčištění filtru)
 • pohyb u hladiny, lapání po dechu, šneci a ostatní živočichové se ze dna přesouvají blíže k hladině – nedostatek kyslíku ve vodě (nutné je zvýšit vzduchování a pohyb hladiny vody, možné přerybnění)
 • apatie ryb, rychlé (cukavé) pohyby, bílé žábry, snaha vyskočit z vody – možná otrava chlorem (především v letních měsících v městských oblastech), ryby je nutno přendat do nezávadné vody a vodu v akváriu nechat 1-2 dny odležet (chlor se vstřebá)
 • ryby nereagují, špatně přijímají potravu, tmavé zbarvení, tmavé, oteklé skřele, zpomalení růstu – možnou příčinou může být příliš nízká teplota
 • vyboulení očí – pokud není prokázáno bakteriální nebo jiné onemocnění, tak se jedná o důsledek celkově nevyhovujících podmínek, ve kterých jsou ryby chovány
 • zrychlené dýchání, ztráta rovnováhy (plavání na boku nebo břichem vzhůru) – možná otrava CO2, přemístit ryby do nezávadné vody a vyřešit problém s CO2

Onemocnění ryb se těžko určují a běžný akvarista je schopen rozpoznat a vyléčit jen pár z nich. Léčit akvarijní ryby je velmi obtížné, takže se snažte těmto problémům vyhnout.