Další onemocnění ryb

onemocnění ryb
Onemocnění ryb nemusejí způsobovat jen paraziti, viry, plísně a bakterie, ale i špatná kvalita vody, krmení a celkově nevyhovující podmínky.

Onemocnění akvarijních ryb se rozpoznávají jen velmi těžko a se 100% jistotou se dají určit až laboratorními testy. Celou problematiku navíc komplikuje fakt, že za špatným zdravotním stavem ryb kolikrát stojí nevyhovující chovné podmínky.

V první řadě bychom se měli zaměřit na problémy související se špatnou stravou a kvalitou vody. Nemá cenu zacházet do detailních popisů jednotlivých onemocnění, protože jsou pro běžného akvaristu nepoužitelné. Příznaky se překrývají, neobjevují se všechny nebo se objeví něco, co není typickým symptomem.

Nesprávné krmení se může projevovat takto:
 • problém s očima často ukazuje na nedostatek nebo přebytek vitamínu A
 • problém s nervovou soustavou a vodnatelnost často ukazuje na nedostatek nebo přebytek vitamínu B
 • deformace těla často ukazují na nedostatek vitamínu C a D (deformace těla jsou nevratné, takže ryby se musí utratit)
 • špatný růst a nechuť přijímat potravu často ukazují na problém v dávkování vitamínu E
 • obecně platí, že letargii, nepřijímání potravy, zhoršení růstu, vysokou úmrtnost potěru a náchylnost k nemocem způsobuje nedostatek vitamínů
 • nafouknutí přední části břicha, degeneraci jater a vodnatelnost způsobuje překrmování suchou potravou (100% určení je možné až díky pitvě)

Co tedy říct ke krmení ryb? Snažte se krmit rozmanitou stravou (vločky, mražená, sušená, živá…) a vyhýbejte se překrmování. Krmení by mělo zmizet během několika minut. Pokud se krmení válí po dně a ryby si ho nevšímají, tak je to jasná známka překrmování. Překrmování  je jedna z hlavních příčin, proč v akváriu vypukají nemoci.

Špatná kvalita vody se může projevovat takto:
 • zbarvení ryb se mění v tmavé až černé – pravděpodobnou příčinou je otrava amoniakem (nutná je okamžitá výměna vody)
 • křeče, nerovnováha, polehávání po dně (otevřená tlama), třesoucí se ploutve – otrava dusičnany v důsledku nahromadění organické hmoty v akváriu (nutná je částečná výměna vody, odkalení dna a vyčištění filtru)
 • pohyb u hladiny, lapání po dechu, šneci a ostatní živočichové se ze dna přesouvají blíže k hladině – nedostatek kyslíku ve vodě (nutné je zvýšit vzduchování a pohyb hladiny vody, možné přerybnění)
 • apatie ryb, rychlé (cukavé) pohyby, bílé žábry, snaha vyskočit z vody – možná otrava chlorem (především v letních měsících v městských oblastech), ryby je nutno přendat do nezávadné vody a vodu v akváriu nechat 1-2 dny odležet (chlor se vstřebá)
 • ryby nereagují, špatně přijímají potravu, tmavé zbarvení, tmavé, oteklé skřele, zpomalení růstu – možnou příčinou může být příliš nízká teplota
 • vyboulení očí – pokud není prokázáno bakteriální nebo jiné onemocnění, tak se jedná o důsledek celkově nevyhovujících podmínek v akváriu
 • zrychlené dýchání, ztráta rovnováhy (plavání na boku nebo břichem vzhůru) – možná otrava CO2 (přemístěte ryby do nezávadné vody a vyřešte problém s CO2)

Léčba akvarijní ryby je obtížná, takže se snažte problémům předcházet.

Podrobnosti o jednotlivých nemocích se dočtete zde.