Mechanická filtrace

Mechanická filtrace je jedním ze tří typů filtrace, které se v akvaristice používají. Těmi dalšími jsou chemická a biologická. Mechanická filtrace je snadná záležitost, takže se jí mnoho článků nevěnuje. Nicméně bych se tu rád zmínil alespoň o pár věcech.

Dívali jste se někdy na síť na ryby? Voda může sítí volně procházet, ale ryby a další větší předměty se v ní zachytávají. Mechanická filtrace funguje přesně na tomto principu.

Filtrační médium je umístěno ve filtru a fyzicky zachycuje všechny větší částice, které se nacházejí ve vodním sloupci. Po odstranění nečistot proudí voda přes další filtrační hmoty a vrací se zpět do akvária.

mechanické čištění vody

Tato filtrace se používá především k odstranění odpadu ryb, zbytků krmiva, odumřelých kousků rostlin, prachu a dalších částic, které se vznášejí ve vodním sloupci. Pokud bude částic ve vodním sloupci příliš mnoho, může to časem dospět k úplnému zakalení vody. Z tohoto důvodu se ve sladkovodních akváriích považuje mechanická filtrace na nezbytnou. Neuvažuji případy, kdy lidé provozují akvária zcela bez filtrů atd. Mluvím o běžných akvaristech.

Jako všechna další média, i tyto potřebují pravidelnou údržbu. Čištění médií je zásadní, protože pokud ho budete zanedbávat, pak začnou zachycené částice hnít. To může vést ke zvýšenému obsahu amoniaku a dusitanů ve vodě. Osobně k mytí používám akvarijní vodu. Žádná vodovodní voda ani čisticí prostředky. Tyto náplně nejsou choulostivé jako ty pro biologickou filtraci. Nicméně i zde se zabydlují užitečné bakterie a je škoda je každým čištěním ničit. Takže ještě jednou … k čištění používejte pouze akvarijní vodu.

Filtračních médií existuje opět celá řada a nemá smysl je tu vypisovat. Základním faktorem při výběru je velikost pórů. Čím větší póry, tím méně nečistot zachytí. Naopak čím menší póry, tím více nečistot zachytí. Jednoduše řešeno: Odpad, který projde hrubým médiem, je zachycen v tom jemnějším.

Teď si asi říkáte, že není potřeba se zdržovat s hrubým filtrem. Použijeme jemné médium, zachytíme všechny nečistoty a je vyřešeno. Bohužel to není tak jednoduché. Čím jemnější filtr použijete, tím rychleji se zanese a začne zpomalovat proudění vody filtrem. To způsobí pokles přísunu kyslíku nitrifikačním bakteriím, které začnou odumírat. Navíc jemný filtr prakticky nejde vyčistit. Nejmenší částice z něj prostě nedostanete, takže postupem času se bude zanášet ještě rychleji.

Většina akvaristů to řeší tak, že používá více filtračních médií. Nejdřív se použije hrubý filtr k odstranění největších částic (předfiltr), pak použijeme jemnější filtr a nakonec biologický. O tom, jak poskládat filtrační média do filtru budu psát samostatný článek.

Pár rad závěrem:
  • používejte kombinaci hrubého a jemného mechanického filtru
  • hrubý filtr dávejte vždy před jemný
  • mechanický filtr dávejte vždy před biologický
  • média čistěte pouze v akvarijní vodě
  • nezapomínejte na pravidelnou údržbu

Pokud Vás zajímá také biologická filtrace, pak si přečtěte článek „Biologická filtrace„.

O filtraci obecně pojednává článek „Jak funguje filtr – filtrace vody„.

O náplních do mechanického filtru jsem se více rozepsal v článku „Náplně pro mechanický filtr„.