Bičíkovec zhoubný (Ichtyobodo necatrix) – Ichtyobodóza

Ichtyobodóza
Ichtyobodóza je invazivní onemocnění, které má na svědomí bičíkovec zhoubný. Napadá kůži, žábry a ploutve ryb. Pokud hostitele opustí, tak cca do 1 hodiny hyne.

Onemocnění: Ichtyobodóza – Ichtyobodo necatrix

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: našedlé žábry, kůže má šedomodrý povlak, dušnost, třepení ploutví

Příznaky onemocnění se projevují až při silné invazi cizopasníků. Ryby se zdržují u hladiny, kde vyhledávají zdroj kyslíku. Nejzřetelnější jsou změny na ploutvích , které mají při pohledu proti světlu našedlé okraje a neprůhledný lem. Ryby mají na povrchu těla hlen s šedomodrým nádechem (toto zabarvení mají i žábry). Charakteristické je otírání ryb o substrát a dekoraci, kde se snaží parazita seškrábat. Napadení jedinci hynou za příznaků dušení.

K onemocnění jsou náchylné především potěr a mladé rybky. Onemocnění obvykle propuká a rozvíjí se v odchovných nádržích, kde se chová mnoho mladých ryb. Ve většině případů nemoc končí hromadným úhynem všech ryb. Dospělí jedinci na Ichtiobodózu neumírají tak často.

Příčina: Prvok (bičíkovec) Ichtyobodo necatrix je v přírodě hojně rozšířen a je snadné si ho do akvária zanést s živou potravou nebo vodou z akvaristik. Téměř celý život těchto bičíkovců se odehrává ve vnějších buňkách žaber a kůže ryb. Potravou bičíkovců je obsah buněk. Pokud parazit rybu opustí, během několika hodin zemře. Vývojový cyklus je velmi jednoduchý. Poté, co se bičíkovci dostanou na rybu, infiltrují vnějších buňky kůže. Tam rychle rostou a po dosažení dospělosti se začnou aktivně množit. Ideálním prostředím je pro ně voda o teplotě 26-28°C. Pokud se však teplota zvýší na 31-33 ° C, paraziti začnou umírat.

Léčba:

1. Zvýšíme teplotu vody na 31 – 33 °C po dobu minimálně 30 hodin. (ryby bychom měli ošetřovat v samostatné nádrži)

2. Zavedeme silné vzduchování a minimální filtraci vody.

3. Ichtiobodóza se obvykle léčí za pomoci přípravků určených proti parazitům (Sera Protazid, Dajana Acriflavin, Sera Baktopur nebo Malachitová zeleň).

Sera Baktopur

– vhodný k léčbě ryb v počátečních fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži
– není vhodný k užití ve společenské nádrži (ničí prospěšné nitrifikační bakterie!!)

 

Návod k užití
– v karanténní nádrži zvyšte teplotu na horní hranici, kterou jsou ryby schopny tolerovat
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody
 2. den: přestávka
 3. den: 22 kapek  (1 ml) na 20 litrů vody

– 2 dny po posledním dávkování proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– 2 až 3 dny po poslední dávkování a výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Sera Protazid

Přípravek proti jednobuněčným kožním parasitům pro sladkovodní akvária.
– vhodný k léčbě ryb v pozdějších fázích nemoci
– vhodný k užití v karanténní nádrži

– nevhodný k užití ve společenské nádrži (není dobře snášen bezobratlými)

 

Návod k užití
– první 2-3 dny zvyšte teplotu na hodnoty kolem 32 °C, v dalších dnech udržujte teplotu kolem 27 -28 °C
– zvyšte vzduchování na maximum a vypněte UV-lampu
– nefiltrujte přes aktivní uhlí

 

 1. den: přidat 1 ml přípravku na 15 litrů akvarijní vody (při silném napadení 2 ml na 15 l vody)
 2. den: přestávka
 3. den: přidat 1 ml přípravku na 45 litrů akvarijní vody

– 2 dny po poslední aplikaci přípravku proveďte částečnou výměnu vody (1/2 až 2/3) (možná je také filtrace přes aktivní uhlí)
– po výměně vody můžete ošetření podle potřeby opakovat

Dajana Acriflavin

– potlačuje parazitální infekce a infekce způsobené plísněmi
– vhodný k užití v  karanténní nádrži

– není vhodný k užití ve společenské nádrži

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži na 28-29˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– sviťte (přípravek má vyšší účinnost při silnějším osvětlení)
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte přes aktivní uhlí
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování nebo proudu vody z filtru

 

 1. den: 10 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: 3 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: 3 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: 3 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

– před přidáváním přípravku do vody můžete provést částečnou výměnu vody spojenou s odkalováním nádrže

– po aplikaci vyměňte polovinu vody v nádrži a vyperte filtr

Malachitová zeleň

– velmi účinná, ale toxická látka (pro rostliny, šneky a většinu ryb žijících u dna)
– potlačuje parazitální infekce
– vhodná k užití pouze v  karanténní nádrži
– není vhodná k užití ve společenské nádrži
– ničí prospěšné bakterie

 

Návod k užití
– zvyšte teplotu v nádrži o 2 ˚C a tuto teplotu udržujte po celou dobu léčby
– nesviťte
– zvyšte vzduchování na maximum
– nefiltrujte
– dávkujte na hladinu vody v místě vzduchování
– nekrmte ve stejnou dobu, kdy dávkujete Malachitovou zeleň!!

 

 1. den: 1 ml na 100 l vody
 2. den: přestávka
 3. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 4. den: přestávka
 5. den: přestávka
 6. den: výměna 1/2 vody a aplikace 1 ml na 100 l vody
 7. den: přestávka
 8. den: přestávka
 9. den: možno přidat bez výměny vody ještě 0,5 ml na 100 l vody
 10. den: přestávka
 11. den: přestávka

Kmeny parazitů si časem vypěstovaly jistou imunitu vůči chemikáliím tohoto typu, proto je důležité léčbu nepřerušit a vždy ji dokončit!

Prevence: spočívá v pravidelné prohlídce ryb. Ploutve ryb musí být průhledné. Na povrchu kůže nesmí vystupovat šedomodré zákaly ve znatelných okrscích zvláště zřetelných na okrajích hřbetních ploutví. Opět bych poukázal na důležitost karanténní nádrže, kam bychom měli umisťovat všechny nově zakoupené rybky na několik dní (lépe 2 – 3 týdny).

Upozornění: Zdravé ryby , které přišly do kontaktu s nakaženými, je nutno také léčit (například zvýšením teploty, není třeba je vystavovat tak intenzivní léčbě jako v případě nakažených jedinců). Ryby neustále pozorujte a při jakémkoliv náznaku propuknutí nemoci okamžitě zahajte intenzivní léčbu.

!! Aktualizace !!

Z nařízení EU dochází na českém trhu k významnému omezení léčiv a léčivých přípravků, které nejsou plně schváleny a zaregistrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a preparátů. mezi přípravky patří např.: eSHa 2000, eSHa EXIT, eSHa Hexamita, SERA Bactopur, SERA Mycopur, SERA Omnipur, SERA Costapur, SERA Cyprinopur, SERA Ectopur, TeraP AB atd. V podstatě se jedná o všechna léty ověřená léčiva. V tomto případě doufejme, že se vše co nejrychleji legislativně vyřeší a přípravky budou na českém trhu opět k dostání. Do té doby k léčení použijte jiná dostupná léčiva (řiďte se příbalovými informacemi). Některá výše uvedená léčiva lze objednat ze států mimo EU (Amazon.co.uk).

Vždy si dávejte pozor, zda je přípravek vhodný k užití ve společenské nádrži! Pokud ničí prospěšné nitrifikační bakterie, je toxický pro šneky nebo zpomaluje růst rostlin, užívejte ho pouze v karanténní nádrži.