Bičíkovec zhoubný (Ichtyobodo necatrix) – Ichtyobodóza

Ichtyobodóza
Jedná se o invazivní onemocnění, které má na svědomí bičíkovec zhoubný. Napadá kůži, žábry a ploutve ryb. Pokud hostitele opustí, tak cca do 1 hodiny hyne.

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: našedlé žábry, kůže má šedomodrý povlak, dušnost, třepení ploutví

Popis: Příznaky onemocnění se projevují až při silné invazi cizopasníků. Ryby se zdržují u hladiny, kde vyhledávají náhradní zdroj kyslíku. Nejzřetelnější jsou změny na ploutvích , které se prohlížejí proti světlu a jejich okrajové části mají našedlý, neprůhledný lem. Ryby jsou pokryty větší vrstvou hlenu s šedomodrým nádechem (toto zabarvení mají i žábry). Charakteristické je otírání ryb o substrát a dekoraci, kde se snaží parazita seškrábat. Napadení jedinci hynou za příznaků dušení.

Příčina: Do akvária si parazita zavlečeme s naloveným živým krmivem (ve vodě z akvaristik nebo jiného zdroje). K napadení dochází zvláště v nádržích, které jsou určeny k chovu ryb při optimální teplotě 25 – 28 °C. K rychlému vývoji může přispět i podvýživa, nízké pH a vysoká hladina dusitanů.

Léčba:

1. Zvýšíme teplotu vody na 30 – 33 °C po dobu minimálně 30 hodin. (ryby bychom měli ošetřovat v samostatné nádrži)

2. Zavedeme silné vzduchování a minimální filtraci vody.

3. Dále lze použít malachitovou zeleň, methylenovou modř, manganistan draselný nebo lázeň v NaCl.

Prevence: spočívá v pravidelné prohlídce ryb. Ploutve ryb musí být průhledné. Na povrchu kůže nesmí vystupovat šedomodré zákaly ve znatelných okrscích zvláště zřetelných na okrajích hřbetních ploutví. Opět bych poukázal na důležitost karanténní nádrže, kam bychom měli umisťovat všechny nově zakoupené rybky a několik dní (lépe 1 – 2 týdny) pozorovat jejich zdravotní stav, abychom předešli zavlečení parazitů do společenské nádrže.

Upozornění: zdravé ryby , které přišly do kontaktu s nakaženými, je nutno také léčit (například zvýšením teploty, není třeba je vystavovat tak intenzivní léčbě jako v případě nakažených jedinců). Ryby je ale třeba neustále pozorovat a při jakémkoliv náznaku propuknutí nemoci okamžitě jednat a zahájit intenzivní léčbu.