Ploštěnky (Planaria)

Ploštěnky
Tito živočichové nenapadají přímo ryby, ale živí se malými organismy a vajíčky ve vodním sloupci.

Druh onemocnění: parazitální

Určující příznaky: voda má mléčný vzhled, při zapnutí světla jsou na stěnách nádrže vidět cca 5 mm velcí „červi“

Popis: ploštěnky nenapadají přímo ryby, ale živí se organismy a vajíčky ve vodním sloupci. Pokud se v akváriu přemnoží, tak je nádrž v podstatě „nekoukatelná“. Tito živočichové se dají jen velmi těžko vymýtit. Mají enormní schopnost regenerace (množí se i tak, že se jedinec rozdělí a oběma půlkám dorostou chybějící části). Jinak se jedná o noční tvory, kteří jsou přes den schovaní pod kameny a v substrátu, kde také kladou kokony s vajíčky.

Příčina: do akvária si je zaneseme spolu s živou potravou nebo nakaženou vodou, substrátem, na rostlinách …

Léčba:
1. Do tmavého akvária můžeme umístit hovězí maso na kterém se po několika hodinách ploštěnky shluknou a mi je můžeme odstranit (tento postup je nutno opakovat několikrát).
2. Některé druhy ploštěnek netolerují vysoké teploty, takže když vodu v akváriu ohřejeme na cca 30 °C, tak se jich můžeme zbavit.
3. Pořídit si ryby, které se ploštěnkami živí (Tlamovec pestrobarevný, Rájovci, Halančík floridský …)
4. Extrémem je použít dusičnan amonný (0,6-0,8 g/100 l). Pokud to nepomůže, tak po 3 – 4 dnech přidáme stejné množství znovu. V případě tohoto zásahu by měly být ryby vyndány z nádrže a po ukončení procedury by se měla veškerá voda vyměnit.
Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, tak nezbývá nic jiného, než založit akvárium znovu. Převařit štěrk a substrát, veškeré zařízení umýt v octové vodě a rostliny umístit do čisté vody. Voda se musí pravidelně měnit tak dlouho, dokud se ploštěnky nepřestanou objevovat a my si budeme jistí, že rostlinu lze znovu umístit do společenské nádrže

Prevence: karanténa, vše co chceme vložit do akvária (substrát, rostliny, ryby …) je nutné dát do karanténní nádrže a ujistit se, že nejsou napadeni nějakým parazitem atd…