4. Akvarijní osvětlení – Výpočet PAR

výpočet PAR
V dnešní kapitole si řekneme vše podstatné, co je třeba znát, pro výpočet PAR. Zavedeme několik zjednodušení a ukážeme si pár praktických příkladů, které do celé věci vnesou trochu jasno.

Základní pravidla pro výpočet PAR:

  • nikde nepopisujeme osvětlení ve wattech, protože to není vůbec potřeba
  • počítáme s tím, že osvětlovací zářivky jsou přibližně stejně dlouhé jako akvárium (tzn. 100 cm akvárium = cca 90 cm zářivky, 50 cm akvárium = cca 40 cm zářivky atd.)
  • nebereme v úvahu rozdílná prostředí jako je voda a vzduch (obě prostředí jsou pro nás totožná)
  • jednotkou PAR je μmol.m2.s, ale my si budeme pro zjednodušení uvádět výsledné hodnoty v PAR

Definujme si hodnoty PAR pro slabé, střední a silné světlo:

  • slabé osvětlení – 20 – 40 PAR na dně akvária – pro pěstování méně náročných rostlin zcela ideální
  • střední osvětlení – 40 – 60 PAR na dně akvária – pro pěstování středně náročných a náročných rostlin, je dobré přidávat CO2, aby se zabránilo problémům s řasami
  • silné osvětlení – více než 65 PAR na dně akvária – pro pěstování velmi náročných rostlin, umělé přidávání CO2 je nezbytné, aby se zabránilo růstu řas

Je třeba říci, že výše zmíněná rozmezí nejsou nijak striktně stanovena. Z mnoha měření se ukazuje, že i velmi náročné rostliny mohou být pěstovány při osvětlení, které u substrátu dosahuje 40 – 50 PAR. Překračovat hodnotu cca 80 PAR u dna akvária je úplně zbytečné.

Základem pro výpočet PAR je níže uvedený graf. Jedná se o prakticky naměřené hodnoty, které jsou závislé na typu zdroje světla a také vzdálenosti. Naměřené údaje jsou pouze orientační!

hodnoty PAR

Na následujících řádcích si společně vyřešíme několik „akvarijních příkladů“, abychom si celou problematiku objasnili.

Příklady:

Kolik PAR potřebuji u akvarijního dna, pokud chci pěstovat nenáročné akvarijní rostliny?

U dna je potřeba něco mezi 20 – 40 PAR. Ideální je hodnota kolem 30 PAR.

Pořídil jsem si akvarijní osvětlení na 2 zářivky T5. Jak silné světlo bude dopadat na dno nádrže? Výška vodního sloupce je 40 cm a osvětlení leží těsně nad hladinou.

výška vodního sloupce 40 cm = 16 palců
vzdálenost světla nad hladinou 0 cm = 0 palců
celková vzdálenost dna od zdroje světla je tedy 16 + 0 = 16 palců
Graf výše ukazuje, že 1 zářivka T5HO bez reflektorů „ozáří“ dno vzdálené 16 palců cca 35 PAR.
Pro dvě zářivky je to 2x tolik, takže na dno bude dopadat kolem 70 PAR.

Zářivky osvětlují dno nádrže silou 70 PAR. Jak se tato hodnota změní, pokud použiji průměrné reflektory?

S použitím průměrných reflektorů se výsledné PAR zvětší cca 1.7x.
70 x 1.7 = 120 PAR

Zářivky osvětlují dno nádrže silou 70 PAR. Jak se tato hodnota změní, pokud použiji kvalitní reflektory?

S použitím kvalitních reflektorů se výsledné PAR zvětší cca 2.8x.
70 x 2.8 = 200 PAR

Pořídil jsem si akvarijní osvětlení na 2 zářivky T5. Výška vodního sloupce akvária je 40 cm. Jak vysoko nad akvárium musím umístit osvětlení, aby na dno dopadalo cca 40 PAR?

chceme, aby 2 zářivky produkovaly 40 PAR => 1 zářivka musí vyprodukovat 20 PAR na akvarijním dně
pokud nebudeme používat reflektory, musíme zavěsit osvětlení cca 22 palců nad dno akvária (vyčteno z grafu – světle modrá křivka)
22 palců = 55 cm
40 cm tvoří vodní sloupec, takže osvětlení musíme umístit cca 15 cm nad vodní hladinu

pokud budeme používat průměrné reflektory, musíme zavěsit osvětlení cca 27 palců nad dno akvária (vyčteno z grafu – tmavě modrá křivka)
27 palců = 70 cm
40 cm tvoří vodní sloupec, takže osvětlení musíme umístit cca 30 cm nad vodní hladinu

Závěr

Veškeré výše uvedené příklady a výsledky jsou pouze orientační. Omlouvám se všem, kteří by chtěli výpočty PAR pro LED osvětlení. V tomto případě je vše závislé na konkrétním výrobci. Pokud chcete vypočítat hodnotu PAR, musíte si zjistit, jaký počet zářivek T5 konkrétní LED „nahrazuje“, pak už je přepočet snadný.

Příští článek této série má název „Zjednodušte si život„.