Co je to detrit a mulm

detrit

Jako detrit je v biologii, ekologii či pedologii označována jakákoli forma neživé organické hmoty, včetně různých rostlinných tkání, živočišných tkání, odumřelých mikroorganismů, fekálií, organické části půdy a extracelulárního matrixu. Akvaristé často považují detrit za hnědý „borčus“, který se tvoří na dně akvária a ve filtru. Při popisu mu dávají přídavek „mrtvý, neživý atd…“, ale ve skutečnosti se to v něm hemží mikroskopickým životem. Neexistuje nic takového jako „mrtvý“ detrit.

V akváriu je mnoho druhů detritu:
 • „Špatný“ nežádoucí
  • hnědá nečistota na povrchu mechanického filtru (převážně výkaly)
  • hnědý mulm nad substrátem, který je v kontaktu s rybami
 • „Benigní“ neškodný
  • hnědá nečistota v mezerách substrátu, kde NENÍ dostatečný průtok vody
  • někdy hnědý mulm nad substrátem, který NENÍ v kontaktu s rybami
 • „Dobrý“ žádoucí
  • hnědá hmota v mezerách biomédia ve filtru, kde je slušný průtok vody
  • někdy hnědý mulm nad substrátem, který NENÍ v kontaktu s rybami

Obecně platí, že detrit, který se nedotýká ryb, je prospěšný. Působí tak, že oxiduje rozpuštěné organické sloučeniny a amoniak (čpavek) na relativně neškodné plyny a dusičnany. Nicméně detrit obsahuje také bakterie, které jsou při kontaktu s rybami škodlivé. Bakterie oslabují imunitní systém ryb, které jsou pak méně odolné vůči patogenům ve vodě.

mulm

Hnědý „mulm“ nad substrátem

Některé nádrže obsahují „oblaky“ hnědého materiálu plovoucího těsně nad substrátem. Těmto shlukům se říká „mulm“. Mulm je škodlivý pouze v případě, že jsou v akváriu ryby žijící na dně (pancéřníčci, sekavci…). Velké množství bakterií v mulmu způsobuje, že sekavci často trpí bakteriálním rozpadem ploutví a pancéřníčci mohou přijít o vousy, což se někdy nesprávně připisuje „ostrému substrátu“.

Mulm obecně vzniká z těchto důvodů:

 • Akvárium je překrmováno
 • Krmivo má nízký obsah bílkovin (méně než 45 %)
 • Akvárium je přeplněné
 • V nádrži je špatná/nízká cirkulace vody
 • Akvárium má špatné provzdušňování

Většinou je příčinou vzniku mulmu kombinace několika z výše uvedených věcí. Potravinová proměnná je pravděpodobně nejčastější příčinou přílišného množství mulmu. Ryby nepotřebují mnoho potravy. Potřebují pouze 1-2% své tělesné hmotnosti v suchém krmivu.

Krmte jednou denně pouze tolik, kolik ryby sežerou za 1 minutu.

Pokud má někdo chovnou nádrž s malými plůdky, mulm MŮŽE být žádoucí. Potěru se nejlépe daří, pokud má stálý zdroj potravy. Mulm produkuje malé organismy (infusoria), které potěr může jíst. Studie naznačují, že potěr je vůči bakteriím v mulmu imunní.

Mulm, zarybnění, vzduchování

přírodní akvárium

Provozy akvakultury, které mají v jezírcích velmi silné zarybnění, musí minimálně jednou ročně odstranit mulm ze dna jezírek. Mulm by jinak začal rybám způsobovat nejrůznější zdravotní problémy. Hospodářské rybníky mají lehké zarybnění a na dně těžký hnědý mulm. Tento mulm je naopak zdravý a rybám neškodí. Ve skutečnosti je to místo, kde sídlí většina prospěšných bakterií. Někteří akvaristé mají málo zarybněná, nefiltrovaná akvária s velkým množstvím mulmu, který funguje jako filtr. Tato lehce zarybněná a dobře provzdušněná akvária mohou mít zdravé ryby. Vše záleží na zarybnění a provzdušňování. Všimněte si, že každé přírodní akvárium, vypadá „špinavě“. V nádrži neustále plavou malé částečky mulmu. Já tento „špinavý“ vzhled nemám moc rád, ale pro někoho je to krásné. Každému, co je mu vlastní.

Mnoho akvaristů pravidelně vysává výkaly a mulm , což je správně. Jen nevrtejte do substrátu!  Čistěte pouze povrch! Za použití půdních filtrů je možné zamezit průniku mulmu na povrch substrátu a tím si ušetřit spoustu práce s odkalováním.

Dobrá cirkulace vody

Mulm je redukován dobrou cirkulací vody. Pokud máte špatnou cirkulaci vody, přidejte dvě malá lopatková oběhová čerpadla („wavemakers“ nebo „powerheads“). Jedno čerpadlo umístěte na horní zadní stranu akvária. Namiřte ho na hladinu takovým způsobem, abyste maximalizovali rozbouřenou vodní hladinu, čímž zvýšíte provzdušnění. Poté přidejte na bok nádrže oběhové čerpadlo (střední výška, namířené pod úhlem 30 stupňů směrem dolů ke střední přední části akvária). Toto čerpadlo udržuje přední substrát bez výkalů, aniž by bylo příliš rušivé. Tato dvě čerpadla poskytují dobrý kruhový průtok v akváriu.

Dostatečné provzdušnění

Provzdušňování redukuje (eliminuje) mulm. Existují DVA dobré způsoby, jak provzdušnit každé akvárium. Buď „rozbouřit vodní hladinu“ NEBO použít vzduchové kameny.

 • Provzdušňování na povrchu akvária je otázkou získání hladiny plné „zčeřených“ vln. Tyto vlny jsou důsledkem „turbulentního“ proudění, které provzdušňuje vodu mnohonásobně lépe než  laminární (přímé) proudění. Zčeřená hladina může pocházet z oběhového čerpadla („vlnotvorného zařízení“) namířeného na povrch nebo z výstupu filtračního čerpadla umístěného těsně pod povrchem a namířeného na povrch.
 • Bubliny stoupající ze vzduchového kamene také odvádějí skvělou práci při vytváření rozhraní turbulentního proudění vzduch/voda. Jen k tomu potřebujete dostatečně velké vzduchové čerpadlo. Pár bublinek nestačí, čím více bublin, tím lépe.
Hnědá nečistota na povrchu mechanického filtru

Hnědá hmota na povrchu mechanického filtru je z velké části tvořena rybími výkaly a nesnězenou potravou a běžně se čistí jednou týdně (nebo se vymění filtrační médium).  Je mnohem méně škodlivá, než si mnozí myslí. Na znečištění v nádrži se podílí jen málo (10-20% dusičnanů v akváriu pochází z nečistot z mechanické filtrace). Pokud má akvárium omezené množství biofiltrace, stává se tato hmota škodlivější a je třeba ji pravidelně čistit.

Hnědá nečistota v mezerách substrátu

Tento hnědý materiál je relativně netečný. Lze jej odstranit hloubkovým odkalováním, ale žádný praktický význam to nemá. Proud vody v substrátu je velmi pomalý, takže zde neprobíhá žádná významná biofiltrace. Na druhou stranu zde neprobíhají ani žádné anaerobní procesy a neprodukují se tu žádné jedovaté plyny, čpavek, dusitany ani dusičnany. Takže ne, není to „továrna na dusičnany“.  Většinu času jen sedí a VELMI POMALU zpracovává a rozkládá rozpuštěné organické sloučeniny a čpavek na oxid uhličitý a dusičnan.

Hnědá hmota v mezerách biomédia

Tento „dobrý“ detrit je nezbytný pro odstranění amoniaku (čpavku) z vody. Zároveň udržuje bakterie vodního sloupce na „uzdě“ a zabraňuje jejich přemnožení. Zakalená voda a prudké nárůsty koncentrací čpavku mají stejnou základní příčinu. Hlavní příčinou je, že biofiltr v sobě nemá dostatek detritu. Hnědá hmota je biofilm prospěšných bakterií, které se formují mnoho měsíců. Nejsou hezké, ale jsou nepostradatelné.

Tři důvody výkyvů amoniaku a zakalené vody:

 • Filtr je starý méně než 3 měsíce a nestihl vytvořit dostatečné množství hnědé hmoty, tedy prospěšných bakterií.
 • Filtrační média mají nedostatečnou plochou k vytvoření dostatečného množství hnědé hmoty, tedy prospěšných bakterií.
 • Nadměrné čištění filtračních médií vede především k ničení prospěšných bakterií.

filtr s hnědým povlakem

Správně zaběhnutý biofiltr má ještě jednu velkou výhodu. Pokud si do akvária zaneseme krupičku, hmota v biofiltru vytvoří  množství drobných organismů, které doslova požírají infekční stádium těchto parazitů.