1. Osvětlení akvária – Základní pojmy

osvětlení akvária
V této sérii článků o osvětlení akvária se zaměříme na úplné základy, které nám odhalí důvod, proč většina akvaristů bojuje s řasami a špatnou vitalitou rostlin.

Abychom se v problematice osvětlení akvária mohli orientovat, musíme si hned na začátku vysvětlit pár základních pojmů.

Zářivý tok (jednotka: W)

Světlo se skládá z fotonů, které mají specifickou energii v závislosti na vlnové délce.  Jedná se tedy o „množství“ zářivé energie o všech přípustných vlnových délkách procházející určitou plochou za jednotku času.

Světelný tok (jednotka: lumen)

Nicméně zářivý tok nezohledňuje citlivost lidského oka na různé vlnové délky. K popisu energie viditelného záření (světla) slouží pojem světelný tok, který v zásadě říká, jak moc zdroj světla svítí.

světelný tok

Příklad: Lidské oko je nejcitlivější na zelenožluté světlo s vlnovou délkou 555 nm. Pokud tedy budeme mít 1 zelenou (555 nm) LED a 1 červenou (650 nm) LED, kdy obě mají zářivý tok 1W, zelená LED bude mít vyšší hodnotu světelného toku (lumenů) než červená LED.

Výše uvedený příklad ukazuje, že světelný tok a lumeny slouží k měření světla vnímaného lidmi (popisují lidským okem viditelné světlo). Ostatní tvorové světlo vnímají jinak (jsou citlivější na jiné vlnové délky), takže pro ně není popis až tak vhodný. Uvažte potom rostliny, které jsou v tomto ohledu zcela odlišné.

Pamatujte! Lumeny popisují zdroj světla vzhledem k lidskému oku. Rostliny vnímají světlo odlišně.

Svítivost (jednotka: kandela)

Světelný tok a lumen berou v úvahu vlnovou délku (emitované světlo), ale neuvádějí směr. Dalším krokem je měření světla v určitém směru. Svítivost měří, kolik světelného toku (lumenů) dopadá do 1 steradiánu (prostorový úhel). Tato jednotka se nazývá kandela.

Příklad: Baterka o světelném toku 2 lumeny je zaostřena tak, že světlo svítí hodně do stran (paprsek světla dopadá na velký prostor, ale moc ho neosvětlí). Tato svítivost světelného paprsku jsou 2 kandely. Nyní je paprsek ze stejné baterky více zaostřen (paprsek světla nedopadá na velký prostor, ale zase ho hodně osvětlí). Světelný zdroj je tedy pořád stejný, ale svítivost světelného paprsku se změnila na 4 kandely. 

svítivost
(paprsky jsou „více od sebe“ – svítivost je nižší, paprsky jsou „více u sebe“ – svítivost je vyšší)
Intenzita osvětlení – osvětlenost (jednotka: lux)

Intenzita osvětlení se podobá svítivosti. V tomto případě ovšem neměříme lumeny ve steradiánu (kandela), ale lumeny ve čtverečním metru (lux). V podstatě to znamená, jak moc zdroj světla osvítí plochu 1 čtvereční metr.

Příklad: Máte 2 identické baterky (obě mají světelný tok 2 lumeny). Jednou baterkou posvítíte na zeď vzdálenou 1 metr a druhou baterkou na zeď vzdálenou 10 metrů. Plocha osvětlená prvním baterkou má větší osvětlení (vyšší počet luxů), než plocha osvětlená druhou baterkou. To znamená, že obě baterky mají stejný světelný tok a svítivost, ale v závislosti na vzdálenosti osvětlí zeď s jinou intenzitou. Intenzita osvětlení není dána jen vlastnostmi zdroje světla, ale také vzdáleností!

intenzita osvětlení

 

Děkuji všem, kteří se prokousali až sem. Slibuji, že v příštích částech tohoto seriálu o akvarijním osvětlení se podíváme na něco více praktického.

V následujícím článku se dozvíte, proč byste neměli pro popis akvarijního osvětlení používat jednotku W/l.