Zakalená voda

zakalená voda 5

Zakalená voda často vypadá tak, jako by někdo nalil do akvária mléko. Někdy bývá označována jako „bakteriální květ“, což není úplně přesné. Zpočátku vodu zakalují převážně bakterie, ale po zhruba týdnu se k tomu přidá složitá změť organismů zvaná „infusoria“. „Infusoria“ je souhrnné označení pro drobné vodní tvory, jako jsou váleči, krásnoočka, trepky, vířníci, nálevníci a další prvoci a metazoa, kteří se vyskytují prakticky ve všech vodách.

Způsob, jakým se zakalená voda tvoří, je ve skutečnosti řada po sobě jdoucích událostí:

 • Krmivo a výkaly uvolňují do vody rozpuštěné organické sloučeniny.
 • Rozpuštěné organické sloučeniny živí heterotrofní bakterie ve vodním sloupci, které se množí do obrovských počtů (stovky milionů). Termín „heterotrofní“ jednoduše označuje organismy, které se živí stejnou potravu jako lidé, tedy sacharidy, bílkovinami a tuky. Tyto bakterie často zakalí vodu samy o sobě, ale není to pravidlem. Heterotrofní bakterie jsou zřídkakdy patogenní.
 • Bakteriemi se pak během několika dní živí obrovské množství drobných tvorů. Tito tvorové zakalují vodu nebo pokračují v zakalování vody.

Vypátrání a vyřešení toho, co způsobuje zakalenou vodu, vyžaduje určitou detektivní práci a proces eliminace.

Důvody „bakteriálního květu“

Téměř všechny důvody lze shrnout slovy „ve filtru není dostatek hnědé hmoty“:

 • Akvarista vyměnil náplně biologického filtru za nové (běžná chyba, protože je to často uváděno v návodu k filtrům a náplním).  Nikdy to nedělejte! Nikdy nevyměňujte náplně biologického filtru za nové.
 • Filtr je mladší než 3 měsíce a neměl čas vytvořit velké množství hnědé hmoty, to znamená, že akvárium není „vyzrálé“.
 • Filtr je příliš malý s nedostatečnou povrchovou plochou média. Hnědá hmota se tak nemůže vytvořit v dostatečném množství.
 • Filtr je naplněn neúčinným filtračním médiem, jako je Matrix, Biohome, keramické kroužky, lávový kámen a/nebo biokuličky. Tato média mají nedostatečný povrch k vytvoření hnědé hmoty.
 • Filtrační média záměrně čistíme od hnědé hmoty. Špatně! Nečistit!
 • Akvarista vyměnil filtr za jiný nový a neuvědomuje si, že ho je potřeba nově cyklovat.
 • Překrmování.
 • Do vody byly přidány antibiotika nebo jiné chemikálie, které zabily prospěšné nitrifikační bakterie.
 • Nedostatečné provzdušňování
 • Příliš hrubý substrát, který umožňuje, aby krmivo propadlo tam, kde ho ryby nemohou sežrat.

V akváriu MUSÍ existovat sbírka bakterií a organismů, které se živí přebytečným krmivem a rybím odpadem. Otázkou je, zda chceme, aby bakterie a organismy žily ve formě „bakteriálního květu“ ve vodním sloupci nebo ve formě hnědé hmoty ve filtru.

zakalená voda 2

Trpělivost při cyklování

Bakteriální květ je během cyklování nového akvária zcela běžný a mnoho akvaristů zpanikaří a začne měnit vodu. Výměna vody jednoduše prodlužuje agónii. Výměnou vody se odstraní krmivo a čpavek, které jsou nezbytné k tomu, aby filtr vytvořil velké množství hnědé hmoty. Akvarista by měl nechat nádrž na pokoji a pokračovat v přidávání jakéhokoli krmiva, pro které se rozhodl (krmivo nebo čpavek). Pokud jsou v nádrži ryby, musí být amoniak udržován pod 3 až 4 ppm, ale NE pod 2 ppm. Existuje určité riziko, že bakteriální květ je patogenní, ale u nových nádrží je riziko spíše nízké. Nicméně cyklování akvária s rybami je potřeba provádět opatrně.

Ponechání akvária na pokoji umožňuje bakteriálnímu květu přenést se z vodního sloupce do filtračního média. Voda se obvykle během několika týdnů dramaticky vyčistí a vše je v pořádku.

Vyzrálý filtr má celou řadu organismů, které s organismy tvořícími zakalenou vodu soutěží a zároveň je konzumují. Bakteriální květ ve vodě může nastat během několika hodin (někdy stačí překrmit novou nádrž), ale vytvoření hnědé hmoty ve filtru trvá týdny.

Závěsné filtry

Závěsné filtry jsou pravděpodobně nejběžnějším typem filtrace v akvaristice a jsou v pořádku pouze v případě, že chováme jen pár malých ryb. Jakmile přidáme více ryb, začnou problémy. Existuje několik možností, jak zlepšit biologickou filtraci závěsných filtrů:

 • Pokud závěsný filtr obsahuje filtrační kazety, které se mění dle týdenního plánu, pak v akváriu nemáme doslova žádnou biofiltraci. Kazety vyndejte a použijte místo nich filtrační pěnu o hustotě 30 ppi. Pěnu nečistěte, jen zlehka opláchněte, když dojde k viditelnému zpomalení průtoku vody filtrem.
 • Přidejte malý kanystrový filtr naplněný filtrační pěnou 30 ppi.
 • Přidejte půdní filtr. Ano, půdní filtry jsou špatné, POKUD JE PRAVIDELNĚ ČISTÍME. Pokud je člověk nechá celé roky na pokoji, jsou skvělé.

zakalená voda 1

Špatně naplněný kanystrový filtr

Pokud máte kanystrový filtr naplněný speciálním médiem, jako jsou biokuličky, Matrix, Biohome nebo keramické kroužky, je to špatný biofiltr. Vyměňte médium za obyčejnou filtrační pěnu nebo K1. Tato média mají mnohem větší povrch a skutečným testováním bylo prokázáno, že poskytují mnohem lepší oxidaci amoniaku než „speciální“ média.

Nadměrné čištění filtru

Pokud čistíte biofiltrační médium více než jednou za čtyři měsíce až rok, přestaňte. Hnědá hmota ve filtru jsou dobré prospěšné bakterie a neměly by se čistit, dokud se průtok skrz filtr viditelně nezpomalí. Testování houbového filtru potvrdilo, že důkladné čištění je škodlivé. Jakéhokoli filtrační médium čistíme zlehka a NIKDY ne pod tekoucí vodou. V nádobě s vodou 1-2 „máchněte“ filtrační hmotou a hotovo. Nic nevymačkávejte, neždímejte. Testování ukázalo, že filtrační média lze mýt i v chlorované vodě z vodovodu. Množství přítomného chlóru je příliš malé na to, aby způsobilo poškození prospěšných bakterií. Nicméně se doporučuje umývat filtrační média v akvarijní vodě.

Výměna starého filtru za nový

Existuje mylná představa, že se cykluje akvárium, nikoli filtr. Myšlenka je, že substrát a dekorace mají dostatek prospěšných bakterií, aby udržely cyklus dusíku v chodu, i když starý filtr nahradíme novým filtrem s novým médiem. To není pravda. Množství prospěšných bakterií na substrátu, kamenech a dekoracích je malé ve srovnání s tím, co je v dobrém filtru. Prospěšné bakterie vyžadují k růstu dvě věci, povrch a vysokorychlostní vodní tok nazývaný turbulentní proudění. Na dekoracích a substrátu je sice dostatek povrchu, ale chybí tu turbulentní proudění, takže prospěšným bakteriím se tu nijak výrazně nedaří.

Cyklují se FILTRY, ne akvária.

zakalená voda 4

Překrmování

Pokud krmíte více, než je povrch média ve filtru schopen zpracovat, bude výsledkem zakalená voda. Ryby krmíme množstvím krmiva odpovídajícímu jen asi 1 % tělesné hmotnosti ryb denně v suchém komerčním krmivu. To není moc a zároveň je to více než dost.

Jednorázové překrmení

Občas se může stát v okamžiku, kdy jedeme na dovolenou a zapneme automatickou krmičku. Pokud je krmička vadná a hodně překrmuje, je neštěstí na světě. Osobně NIKDY nepoužívám automatické krmičky. Ryby nechávám bez krmiva, což je mnohem bezpečnější (2 týdny bez problémů).

Pokud dojde k výraznému překrmení a krmivo je v akváriu ponecháno, jsme na nejlepší cestě zabít všechny ryby. Jedinou záchranou je výměna velkého množství vody (95%). Přebytečné potraviny a rozpuštěné organické sloučeniny totiž slouží jako potrava bakteriím. Tyto bakterie většinou nejsou patogenní, ale při výrazném překrmení a tudíž výrazném nárůstu počtu bakterií ve vodním sloupci zároveň roste riziko, že některé bakterie patogenní budou a začnou do vody uvolňovat toxiny. V tomto případě musíme dostat krmivo a organické sloučeniny z vody co nejrychleji (několik výměn 90-100% vody).

Nedostatečné provzdušňování

Pokud filtrem neproudí dobře provzdušněná voda, prospěšné bakterie ve filtru rostou pomalu a může dojít k zakalení vody. Všechny nádrže s větším množstvím ryb potřebují dobré provzdušňování. Pro dobré provzdušňování je potřeba mít turbulentní povrchové proudění vody. Vzduchovací kameny také poskytují turbulentní proudění a vynikající provzdušňování (potvrzeno testováním).

Příliš hrubý substrát

Velké oblázky a kameny nejsou dobrý substrát pro akvárium. Krmivo může zapadnout tak, že se k němu nedostanou ryby a mi při odkalování.  Nesnědené krmivo produkuje velké množství rozpuštěných organických sloučenin. Tyto rozpuštěné organické sloučeniny živí bakteriální květ ve vodním sloupci. Pokud je filtrace nedostatečná, problém se zhoršuje.

Dočasně zakalená voda po výměně vody

Je zcela běžné, že se do cca 1 hodiny po výměně vody objeví zákal, který přes noc zmizí. Tento zákal je rozpuštěný vzduch. Jde o mikrobublinky, které se tvoří tím, jak voda teče pod tlakem z kohoutku. Mikrobublinky vzduchu se přes noc rozptýlí a vše je v pořádku. Je to matoucí, ale nejde o zákal v pravém slova smyslu.

zakalená voda 3

UV sterilizace jako lék na zakalenou vodu

UV vyčistí zakalenou vodu, často přes noc. Základní problém ale zůstane, protože UV neumí řešit faktory, které vedou k zakalené vodě. Neřešíme tedy příčinu, ale důsledek.

Leštící filtrace jako lék na zakalenou vodu

Dalším lékem na zakalenou vodu je něco, čemu se říká „leštící filtrace“. Princip je ten, že do filtru vkládáme speciální „leštící“ filtrační média, která zachycují malé částice. Tyto náplně nicméně výrazně zpomalují průtok vody filtrem a velmi rychle se zanášejí. Vyměňujeme je každých 3-10 dní. Osobně tyto náplně nepoužívám.

Purigen pro zakalenou vodu

Na sociálních sítích se často jako zaručený lék na zakalenou vodu uvádí filtrační náplň Seachem Purigen. Nefunguje ani trochu.

Na závěr zbořme mýty

Existuje pouze jeden mýtus, který jsem o bakteriálním květu v poslední době zaregistroval. Na YouTube došel jeden známý moderátor k závěru, že bakterie v bakteriálním květu jsou vlastně „prospěšné“ bakterie živící se čpavkem a dusitany. Tyto „prospěšné bakterie“ se pak údajně shlukují a ukládají se do filtru a jsou tak dobré pro akvárium. ŠPATNĚ.

Jak je uvedeno výše, hlavní příčinou bakteriálního květu jsou rozpuštěné organické sloučeniny, kterými se živí takzvané „heterotrofní“ bakterie. „Heterotrofní“ znamená, že se živí „normální“ potravou, konkrétně sacharidy a bílkovinami. Prospěšné bakterie, které oxidují čpavek, jsou „autotrofní“ bakterie, které se živí čpavkem a dusitany. Prospěšné nitrifikační bakterie VYŽADUJÍ povrch, aby se mohly množit. Ve vodním sloupci mohou žít, ale nemohou se rozmnožovat. Důvodem je to, že sacharidy a bílkoviny poskytují organismu velké množství energie, řádově čtyři kalorie na gram. Takže i malé množství rozpuštěných organických sloučenin může rozpoutat heterotrofní bakteriální květ ve vodním sloupci, kterým zase živí infusoria.

Čpavek a dusitany naopak poskytují organismu jen nepatrná množství energie, řádově setiny kalorií na gram. Autotrofnímu organismu, který se živí pouze čpavkem a dusitany, se tedy nejlépe daří (rozmnožuje se) pouze na površích. které jsou vystaveny vysokému průtoku vody. To je jediný způsob, jak může autotrofní organismus v akváriu získal energii potřebnou k reprodukci. Takže „bakteriální květy“ ve vodním sloupci NEJSOU autotrofní „prospěšné bakterie“. Podle definice heterotrofní bakterie ve vodním sloupci nejsou „prospěšné bakterie“. Heterotrofní bakterie jsou podle definice prospěšné pouze tehdy, když žijí na povrchu.

Související články:

Průzračná voda