Nadměrná filtrace…

nadměrná filtrace

Nadměrná filtrace akvária je častým tématem na sociálních sítích a je do značné míry nepochopená. Tvrzení, že akvarijní filtr musí mít hodinový průtok rovnající se 3-10 násobku objemu akvária nebo že filtr s průtokem 600 l/h odfiltruje dvakrát více než filtr s průtokem 300 l/h, jednoduše nejsou pravdivá. Schopnost filtru vykonávat svou práci je závislá především na médiu, které má v sobě, a na účinné ploše média než na průtoku. Průtok je relativně nevýznamný, pokud je v rozumném rozmezí 1-10 objemů akvária za hodinu.

K získání křišťálově čisté vody potřebujeme efektivní plochu média více než 6 000 cm2 na 1 kg ryb. A 30 000 cm2 na 1 kg ryb, poskytne naprosto úžasné výsledky. Opět platí, že průtok je relativně nevýznamný, pokud je v rozumném rozmezí 1-10 objemů akvária za hodinu.

Nadměrná filtrace

Věda o biofiltraci říká, že nadměrná filtrace (over-filtration) není nutná pro oxidaci amoniaku, ale pro dosažení křišťálově čisté vody. Čistá voda je pro zdravou nádrž životně důležitá. Ryby v matné či zakalené vodě nebudou tak zdravé, jako ryby v průzračně čisté vodě. Imunitní systém ryb neustále bojuje se všemi bakteriemi, kterým jsou žábry vystaveny, bez ohledu na typ bakterií. Nižší počet bakterií tedy znamená více prostředků imunitního systému dostupných pro boj s patogeny. Vysoká koncentrace bakterií ohrozí imunitní systém ryb a může způsobit propuknutí nemoci. Všichni majitelé akvárií by měli usilovat o křišťálově čistou vodu.

Počty bakterií

Samozřejmě, že akvarijní voda nikdy nebude úplně bez bakterií. Mililitr normální akvarijní vody bude mít zhruba 10 000 000 bakterií. Mililitr zakalené vody může mít klidně jednu miliardu bakterií. A mililitr křišťálově čisté vody může obsahovat pouhých 100 000 bakterií. Tyto počty dávají člověku představu, proč může být snížení počtu bakterií tak účinné při zlepšování imunitního systému ryb. Pokud je počet bakterií ve vodním sloupci nízký, ryby mají silnější imunitní systém a tudíž jsou mnohem zdravější.

Klíčem k dobrému zdraví ryb je čistá voda bez bakterií.

To nicméně neznamená, že musíme vodu často měnit. Přechod z deseti milionů bakterií na pět milionů bakterií rybám tolik nepomůže. Velké výměny vody nemohou kompenzovat špatnou filtraci. Počet bakterií souvisí s plochou biomédia. Velmi hrubé pravidlo zní:

1 kg ryb potřebuje 6 000 cm2 povrchu biomédia, aby byla voda křišťálově čistá a zdravá

Vysvětlení filtrace pro křišťálově čistou vodu

Nejdůležitější součástí každého akvarijního filtru je biofiltrační sekce. Biofiltrace se provádí na povrchu substrátu, který se nazývá biomédium. Čím větší je povrch biomédia, tím více lze provést biofiltrace. Biofiltraci provádějí dvě odlišné skupiny bakterií:

  • První rychle rostoucí heterotrofní bakterie (heterotrofní v podstatě znamená „požírač sacharidů a bílkovin“), které žijí na povrchu biomédia, rozkládají rozpuštěné organické sloučeniny (jako jsou sacharidy a aminokyseliny) na oxid uhličitý a amoniak.
  • Za druhé velmi pomalu rostoucí autotrofní bakterie („nitrifikační bakterie“) rostoucí na povrchu biomédia oxidují toxický amoniak na dusičnany. Autotrofní v podstatě znamená „požírač chemikálií (v tomto případě amoniaku)“.

Heterotrofní filtrace je často přehlížena, protože se vyskytuje velmi rychle a tyto heterotrofní bakterie na površích filtru nejsou považovány za „prospěšné bakterie“. To by ale měly, protože tato část biofiltrace je velmi důležitá pro čistotu vody a zdraví ryb. Zásadní je, že povrchová plocha požadovaná pro heterotrofní biofiltraci, aby poskytla křišťálově čistou vodu a optimální zdraví ryb, je dvacetkrát větší, než plocha biofiltračního povrchu, kterou potřebují autotrofní bakterie.

Oba typy prospěšných bakterií tvoří na všech površích tenký biofilm. V oblastech s nízkým až středním průtokem se biofilm postupem času stává tlustým, slizkým, porézním hnědým škraloupem s miliardami malých kanálků. Tento hnědý „sliz“ je pro zkušené akvaristy zlato, protože velmi rychle přemění veškerý amoniak na dusičnan a odstraní z vody rozpuštěné organické sloučeniny. Závěr je tedy jasný, nečistěte biologická média příliš často, pokud to děláte, tak odstraňujete prospěšné bakterie, což nechcete.

Související články:

Biofilm ve filtru

Zakalená voda

Detrit a mulm

Biologická filtrace

Prospěšné bakterie – mýty