Průzračná voda

Průzračná voda

Dokonale čistá, skutečně průzračná voda je nirvánou každého majitele akvária. Tento faktor se obtížně kvantifikuje. Všichni zkušení akvaristé ale vědí, co je křišťálově čistá voda. Je to něco, co poznáte, když to vidíte. Pokud sledujete akvarijní videa na YouTube nebo Facebooku, jen zhruba jeden z deseti akvaristů má vodu, která má křišťálově čistý vzhled. Význam průzračné vody ovšem sahá mnohem dál za hranice estetiky. Obvyklým důvodem, proč voda není křišťálově čistá, je velké množství nálevníků, řas, bakterií a prvoků. Nejproblematičtější jsou bakterie.

matná voda

Akvárium nahoře je krásné, ale všimněte si lehce kalné vody. Za pozornost stojí také nedostatek vzduchových bublin a absence rozčeřené hladiny. S dobrým provzdušňováním by toto akvárium mohlo mít křišťálově čistou vodu. Troufnu si tvrdit, že ryby v tomto akváriu umírají poměrně rychle.

Bakterie a zdraví ryb

Imunitní systém ryb neustále bojuje se všemi bakteriemi, kterým jsou žábry vystaveny, bez ohledu na typ bakterií. Nižší počet bakterií tedy znamená více prostředků imunitního systému dostupných pro boj s patogeny. Vysoká koncentrace bakterií ohrozí imunitní systém ryb a může způsobit propuknutí patogenů. Pokud je počet bakterií ve vodním sloupci nízký, ryby využívají imunitní systém především k tomu, aby udržely patogeny na uzdě. Takže ryby ve vodě bez bakterií jsou mnohem zdravější než ryby ve vodě plné bakterií.

Klíčem k dobrému zdraví ryb je čistá, průzračná voda bez bakterií.

Pravidelná výměna vody nám k průzračné vodě nepomůže. Toto tvrzení se na internetu objevuje poměrně často, ale není to pravda. Jediná možnost, jak by mohla výměna vody kompenzovat nedostatečnou biofiltraci, je výměna vody v rozmezí 50-100% vody každý den. Mechanismus spočívá v tom, že výměny vody snižují množství rozpuštěných organických sloučenin ve vodě do bodu, kdy neexistuje žádný zdroj potravy pro organismy, které způsobují zakalenou vodu. Protože tyto organismy nepotřebují mnoho potravy, vyžadovalo by to obrovské výměny vody. To nechce dělat asi nikdo…

Zakalenou vodu způsobují především plovoucí bakterie a nálevníci, kteří se živí těmito bakteriemi. V akváriu jsou tři druhy bakterií:

 • Plovoucí bakterie, které se živí rozpuštěným organickým materiálem (tzv. „heterotrofní“ bakterie ve vodním sloupci)
 • Povrchové heterotrofní bakterie (žijí v biofilmu a hnědé „hmotě“ ve filtru), které se živí rozpuštěným organickým materiálem
 • Povrchové autotrofní bakterie (žijí v biofilmu a hnědé „hmotě“ ve filtru), které se živí kyslíkem, čpavkem, dusitany a oxidem uhličitým

Při filtraci je obecně kladen důraz na třetí typ bakterií, autotrofní bakterie. Tyto bakterie se běžně nazývají „prospěšné bakterie“. Akvaristé ale často přehlížejí skutečnost, že druhý typ bakterií, biofilmové heterotrofní bakterie, jsou také prospěšné bakterie. Tato skupina bakterií je klíčem ke křišťálově čisté vodě.

Průzračná voda vyžaduje
 • Dostatečnou povrchovou plochu filtračního média
 • Střední průtok filtračním médiem
 • Zaběhnutý filtr
 • Dobré provzdušňování
 • Krmivo s vysokým obsahem bílkovin

Povrchová plocha filtračního média:

Testování ukázalo, že pro křišťálově čistou vodu je zapotřebí cca 6 000 cm2 povrchu biomédia na 1 kg ryb. Stejné testování rovněž ukázalo, že pro dostatečnou oxidaci amoniaku postačuje cca 300 cm2 povrchu biomédia na 1 kg ryb. Závěr je tedy jasný, dosáhnout křišťálově čisté vody je mnohem obtížnější, než oxidace amoniaku.

Průtok:

První dva typy bakterií (heterotrofní bakterie) se mohou každých třicet minut až hodinu zdvojnásobit. Průtok vody filtračním médiem tedy hraje svou roli. Nezáleží ani tak na rychlosti průtoku, ale na tom, kolikrát za hodinu objem vody akvária projde filtrem. Pokud je rychlost obratu vody pouze jednonásobek objemu akvária za hodinu, plovoucí bakterie se mohou volně množit. Pokud je rychlost obratu vody dvakrát za hodinu, povrchové biofilmové bakterie ve filtru mají dobrou šanci porazit plovoucí bakterie v akváriu. To platí pouze v případě, že filtr obsahuje dostatečnou plochu povrchu biomédia (alespoň 6 000 cm2 povrchu biomédia na 1 kg ryb). Když heterotrofní biofilmové bakterie mohou bojovat s heterotrofními bakteriemi ve vodním sloupci o potravu, bakterie vodního sloupce zemřou a voda se stává křišťálově čistou.

Zaběhnutý filtr

Trvá jeden až čtyři měsíce, než se v nových filtračních médiích vyvine dobrá struktura biofilmu (“hnědý sliz”). Pokud je médium neustále čištěno, tato struktura se nemusí nikdy vytvořit. Tento „hnědý sliz“ je z velké části tvořen prospěšnými heterotrofními bakteriemi.

Provzdušňování

Dalším faktorem je provzdušňování. Na každý 1 kg ryb v nádrži by mělo být minimálně 150 cm2 turbulentního rozhraní vody a vzduchu. Může to být rozčeřená hladina nebo spousta bublin.

Množství bílkovin v krmivu:

Krmivo by mělo obsahovat alespoň 45 % bílkovin, čímž se zabrání nárůstu množství rozpuštěných organických sloučenin ve vodě.

Shrnutí toho, co vyžaduje průzračná voda:
 • alespoň 6 000 cm2 povrchu biomédia na 1 kg ryb
 • za hodinu přefiltrova minimálně 2x objem nádrže
 • filtr nečištěný minimálně 2 měsíce
 • 150 cm2 turbulentního rozhraní vody a vzduchu na 1 kg ryb
 • obsah bílkovin v potravinách minimálně 45 %

Průzračná voda 2

Alternativy

Poznamenejme, že 6 000 cm2 povrchu biomédia na 1 kg ryb je pouze jednou ze čtyř metod, které mohou vést k průzračné vodě. Dalšími metodami jsou:

 • Využití leštících filtračních médií (Polyfil – polyesterová vlákna, polyesterové rohože nebo pěna 40 ppi)
 • UV lampa běžící v režimu 24/7, která zabíjí  řasy a infusoria ve vodním sloupci
 • výměna vody (50-100% objemu akvária každý den)

Výše uvedené metody ovšem NIKDY nevytvoří dokonale průhlednou vodu. Vytvoří „celkem“ čistou vodu, ze které odfiltrují velké viditelné částice (mikroskopické látky zůstávají). Polyfil odfiltruje částice do velikosti 0,2 mm. Většina infusorií je menších než 0,2 mm a bakterie mají velikost 0,002-0,008 mm. Tahle „celkem“ čistá voda tak může být docela špinavá.

Použitím 6 000 cm2 povrchu biomédia na 1 kg ryb vytvoříme mnohem čistší vodu. Tato filtrace totiž odstraňuje rozpuštěné organické sloučeniny. Rozpuštěné organické sloučeniny pocházejí z krmiva a výkalů a živí se jimi bakterie. Leštící filtrační média a UV tyto sloučeniny neeliminují, takže neprodukují tak čistou vodu. Velké výměny vody eliminují pouze část rozpuštěných organických sloučenin, protože výkaly a rozkládající se krmivo je produkují 24/7.

„Přírodní“ akvária

Všimněte si, že nedotčená voda v přírodě je často docela kalná. Rybám se v těchto kalných vodách daří velmi dobře. To proto, že zákal je jiný, než jaký člověk uvidí v akváriu. Zakalená voda v nedotčených jezerech a řekách je plná hnědého nebo zeleného organického detritu, spousty různých řas, prvoků a metazoí. Rozhodně nebude mít moc bakterií nebo rozpuštěných organických sloučenin.

Je tedy možné mít zdravou vodu, která na pohled nevypadá „čistá“. Obecně bude mít tato voda mírně hnědou, zelenou nebo žlutou barvu (detrit). Tento typ vody se často vyskytuje v takzvaných „přírodních“ akváriích. S „mléčnou“ zakalenou vodou plnou bakterií a organických sloučenin ale nemá nic společného.