Mechanická filtrace do akvária

filtrace do akvária

Mechanická filtrace do akvária odstraňuje částice, které jsou viditelné pouhým okem. Mezi tyto částice patří rybí výkaly, nesnědená potrava a plovoucí řasy. Většina akvaristů ji považuje za nejdůležitější typ filtrace, bez které by akvárium nemohlo fungovat, ale tak jednoduché to není.

Mechanická filtrace do akvária má svá úskalí. Pokud máme špatnou biofiltraci, mechanická filtrace (včetně odkalování) nabývá na významu, což už vyžaduje určitou oddanost koníčku a překonání nepohodlí. Odkalování je potřeba provádět pravidelně alespoň jednou týdně a důležitá je i pravidelná výměna/čištění filtračních médií. Mnohem jednodušší a časově úspornější je zvýšení biofiltrace do bodu, kdy je mechanická filtrace zbytečná.

Z grafu níže vidíme, co který typ filtrace dělá:

tabulka filtrace

Je zřejmé, že biofiltrace svým významem dalece převyšuje všechny ostatní typy filtrace, které jsou relativně nedůležité. POZOR! Toto tvrzení platí POUZE v případě dostatečné biofiltrace. Nicméně v tomto článku se věnujeme mechanické filtraci, která se dá rozdělit na dva typy, přičemž oba mohou fungovat velmi dobře.

Čistá mechanická filtrace“ – mechanická filtrace často čištěná
Nečištěná mechanická filtrace“ – mechanická filtrace nikdy nebo jen zřídka čištěná

VŠECHNA filtrační média fungují jako mechanické filtry. Malé částečky krmiva a výkalů se „přilepí“ na jakýkoli povrch filtračního média. Čím větší povrch má filtrační médium, tím lépe funguje jako mechanický filtr. Zatímco biokuličky nebo keramické kroužky moc mechanické filtrace nezajistí (jde o speciální biofiltrační náplně), kousek biokvacitu 30 PPI bude jako mechanický  filtr fungovat velmi dobře. Biokvacit a další biomolitany jsou ale především biologické filtrační náplně, takže mechanická filtrace musí být formou „nečištěné mechanické filtrace“.

Při výběru filtračních náplní je lepší vybírat takové náplně, které plní jak mechanickou, tak i biologickou filtraci. K čemu kupovat drahé speciální náplně, když stejného a i lepšího výsledku lze dosáhnout biomolitanem?