Nečištěná mechanická filtrace

Nečištěná mechanická filtrace

Nečištěná mechanická filtrace (někdy též označovaná jako „bezmechanická“ filtrace) je založena na tom, že náplně filtru nečistíme. Místo toho se výkaly a zbylá potrava nechají přirozeně rozložit.

Filtrace sacharidů

Ryby vylučují asi 80 % sacharidů, které sežerou, protože je nejsou schopny metabolizovat. Výkaly tedy obsahují velké množství sacharidů, které se rychle rozkládají na rozpuštěné organické sloučeniny. Tyto sloučeniny jsou pro akvárium škodlivé a prevence jejich tvorby by teoreticky měla být hlavním cílem každého chovatele ryb.

Výkaly se ve většině akvárií rozpadají na rozpuštěné organické sloučeniny poměrně rychle. Aby byla mechanická filtrace účinná, je třeba denně odkalovat a alespoň jednou týdně vyměnit nebo vyčistit mechanické filtrační médium. Pokud nás pravidelné odkalování a výměna filtrů neláká, pak můžeme použít velké množství biofiltrace a provzdušňování, čímž zajistíme rychlé rozložení rozpuštěných organických sloučenin. Filtraci sacharidů tedy může zajistit „nečištěná mechanická filtrace“ ve formě silné biofiltrace.

Většina lidí používá špatnou filtraci s vnitřními nebo závěsnými filtry. Výkaly se shlukují na vnější straně filtrační vložky a prospěšné bakterie (“biofiltrace”) jsou na vnitřní straně filtrační vložky. Správné čištění tedy znamená odstranění pouze vnějšího nánosu, zatímco vnitřní nános ponecháváme. To je hlavní důvod, proč jsou závěsné filtry většinou tak špatné. Vyčistit filtrační vložky tak, abychom umožnily dobrou mechanickou filtraci a zároveň negativně neovlivnili biologickou filtraci je téměř nemožné. Možným řešením je filtrace závěsným filtrem v kombinaci s půdním filtrem. Závěsný filtr pak slouží pouze a jenom jako mechanický filtr a důkladně ho čistíme každý týden. Půdní filtr naopak nečistíme nikdy, čímž zajistíme dobrou biofiltraci.

Filtrace dusíku

Vynechání mechanické filtrace zvyšuje zatížení dusičnany pouze o 5 -10 %, což není nic zásadního. Během evoluce se ryby staly velmi zběhlými ve vstřebávání a využívání prakticky všech bílkovin, které přijímají. Pouze 10-20 % dusíkaté nutriční hodnoty potravy, kterou ryby konzumují, ryby vyloučí.

„Přibližně čtyři pětiny dusíkatého materiálu ryby vyloučí žábrami“.

20 % dusíkatých sloučenin nevyloučených žábrami můžeme rozdělit na zhruba 50% amoniaku a močoviny vylučované ledvinami močovým traktem a 50% dusíku ve výkalech. Když výkaly narazí na mechanický filtr, napadnou je biliony rychle působících heterotrofních bakterií. To dále snižuje obsah dusíkatých látek na cca 5-10% toho, co jsme do akvária dali ve formě krmení. Takže výkaly shromážděné mechanickým filtrem obsahují pouze asi 5-10% dusíkatého odpadu, který nakonec skončí jako dusičnany ve vodě v akváriu.

Zjednodušeně to znamená, že pokud se člověk snaží udržet hladinu dusičnanů v akváriu na hodnotě 80 ppm, s nevyčištěnou mechanickou filtrací může být hladina dusičnanů 90 ppm a s vyčištěným mechanickým filtrem může být hladina dusičnanů 85 ppm. Takto nízký rozdíl nejsou běžně dostupné testovací soupravy schopny rozlišit.

Při filtraci dusíku tedy jako nečištěná mechanická filtrace poslouží typicky filtr, kde se pevné i kapalné znečišťující látky rozkládají a oxidují na dusičnany. Může to být štěrk v půdním filtru, kanystrový filtr, jímka atd… Jedná se o naprosto přijatelný prostředek mechanické filtrace, který neovlivní ryby.

Dusičnany nejsou toxické

Prostý fakt je, že dusičnany nejsou toxinem. Studie nezjistily žádné dlouhodobé negativní účinky u úrovně 440 ppm dusičnanů. V roce 2016 studie ukázala, že dospělým cichlidám se nejlépe daří při úrovni dusičnanů nad 2 220 ppm. Dále je k dispozici několik studií, z nichž všechny říkají, že hladina 440 ppm nezpůsobuje dlouhodobé poškození dospělých akvarijních ryb.

Závěrem

Většina zkušených majitelů kanystrových filtrů je čistí pouze každé dva až šest měsíců. Tyto filtry neprovádějí žádnou mechanickou filtraci. Všechny výkaly a nesnědené jídlo, které se do těchto filtrů dostane, se v nich rozloží a zmizí ve vodě. Tyto nevyčištěné filtry zvyšují obsah dusičnanů ve vodě o 10-20%, což není nijak zásadní.

Všimněte si, že použití mechanického filtračního média jako biologického filtračního média funguje POUZE tam, kde jsou pro to vhodné podmínky. Velké množství biofiltrace, vynikající provzdušňování, nízké zatížení krmivem a vysoký obsah dusíku v krmivu to v určité kombinaci mohou umožnit. Pokud podmínky nejsou správné, mechanická média jen ucpou a sníží průtok ve filtru.