Neonka Obecná

Neonka Obecná

Neonka Obecná

Vědecké jméno

Paracheirodon innesi
Hyphessobrycon innesi

Běžná jména

Neonka Obecná
Tetra Neonová
Neon tetra

Taxonomie

Tetrovití – čeleď sladkovodních paprskoploutvých ryb z řádu trnobřiší

Původ

Původ: Peru, Kolumbie a Brazílie
Biotop: Amazonie

Dimorfismus

dimorphism

Pohlavně dospělé samice jsou větší a robustnější. Modrá podélná čára je u samců rovná a u samic zakřivená.

Podmínky chovu

chemie vody

Teplota: 20 – 24 °C

pH: 5.5 – 7.0

Tvrdost: 2 – 10 °dGH

Nádrž

velikost akvaria

Délka: 80 cm
Objem: 120 l

Chov

střední

Střední

Velikost

velikost

4 cm

Věk

Věk

5 let

Zóna

middle

střed nádrže

Hejnovost

hejnovost

nejméně 20 ks

Potrava

Neonka Obecná je všežravec, který se v přírodě živí malými bezobratlými, korýši, vláknitými řasami, spadaným ovocem atd. V akváriu se spokojí s vločkovou potravou, ale jako většině ryb se jí bude dařit nejlépe, když jí nabídnete pestrý jídelníček. Zkuste živé a mražené larvy komárů, dafnie, artemie, nitěnky atd.

Snášenlivost

Klidný druh, který ale není nijak bázlivý. V akváriu bude plavat v hejnu, rozptylovat se a přeskupovat podle toho, zda se bude cítit v bezpečí nebo ohrožení. Jde o mírumilovné rybky, kterým se daří nejlépe po boku přibližně stejně velkých teter, sekernatek, štíhlotělovitých, malých pancéřníčků a krunýřovců. Dobrou volbou jsou i menší druhy vrubozubcovitých (vyhněte se dravým druhům!).

Jako všechny tetry se i tento druh drží v hejnu, kdy teprve hejna o 20 a více kusech odhalí celou svou krásu. Pozorujte jednotlivce, jak se izolují v párech, samce ucházející se o samice a dominantní jedince, jak vedou hejno.

Chování

Ideální rybka do společenského akvária, která si svých spolubydlících nebude všímat. Neonka Obecná je klidná (ale ne plachá) rybka, která žije v hejnu. Vzhledem k velikosti hejna (cca 20 ks) je vhodné ji chovat ve větší společenské nádrži s délkou alespoň 80 cm. 

Rozmnožování

Pokud chcete mít větší množství potěru, budete si k tomu muset vyhradit speciální nádrž (objem cca 20 l). Ta by měla být jen velmi slabě osvětlena a obsahovat shluky jemnolistých rostlin (třeba jávský mech), aby měly rybky kde odložit vajíčka. Jako náhrada živých rostlin poslouží i umělé vytírací koberce (alternativně zakryjte dno nádrže jemným pletivem nebo sítí). Síť musí být dostatečně velká, aby jí propadly vajíčka a zároveň dostatečně malá, aby se k vajíčkům dospělci nedostali.

Voda v nádrži musí být  kyselá v rozmezí pH 5.5 – 6.5, měkká s tvrdostí kolem 1 – 5 °dGH a teplotou cca 24 °C. K filtraci použijte malý houbový filtr poháněný vzduchem, který jen slabě probublává.

V případě rozmnožování ve skupině (ideálně 6 samců a 6 samic), můžete chovné hejno přemístit rovnou do vytírací nádrže, parametry vody by měly být podobné jako je uvedeno v odstavci výše. Jediný rozdíl je v počáteční teplotě, kterou nastavte na  20 °C a před třením ji zvyšte až ke 24 °C. Nezapomeňte krmit kvalitní živou potravou. Pokud jsou rybky v dobré kondici, nemělo by tření představovat příliš mnoho problémů.

Pokud jde o produktivitu, nejlepších výsledků dosáhnete rozmnožováním ve dvojicích. Při této technice jsou ryby kondicionovány ve skupinách samců a samic v oddělených nádržích nebo pomocí rozdělovače nádrží (cca 15 dní před samotným třením) . Když jsou samice znatelně plné vajíček a samci se nejlépe vybarvují, vyberte nejtlustší samici a nejlépe vybarveného samce a večer je přemístěte do třecí nádrže. Měli by se vytřít následující ráno. Pokud se po několika dnech neobjeví žádná vajíčka, odlovte je a vyzkoušejte jiný pár.

V obou variantách tření (skupina x dvojice) dospělci vejce sežerou, pokud k tomu dostanou příležitost. Jakmile si tedy všimnete vajec, okamžitě dospělce přesuňte do jiné nádrže.

Vejce se vylíhnou za 24–36 hodin a potěr začne volně plavat o 3–4 dny později. Prvních několik dní krmte potěr potravou typu infusoria, dokud nebude dostatečně velký, aby přijal nauplie, mikročervy a žábronožky.

Vajíčka a potěr jsou v raných fázích života citlivé na světlo, takže nádrž udržujte pokud možno v temnotě.

Akvárium

V přírodě Neonka Obecná obývá především lesní potoky a menší přítoky hlavních řek. V těchto místech je voda typicky kyselá, se zanedbatelnou uhličitanovou tvrdostí a zbarvená dohněda v důsledku přítomnosti huminových látek uvolňovaných rozkládající se organickou hmotou. Dno bývá pokryté spadlými větvemi, kořeny stromů a listím. Výjimečně se na některých stanovištích mohou vyskytovat i vodní rostliny. Tomuto biotopu se říká black water.

Za předpokladu, že zakoupíte zcela zdravé jedince (viz odstavec „Je dobré vědět“), lze chov hodnotit jako středně obtížný. Důležitá je především velmi dobrá kvalita vody bez dusitanů a minimálním množstvím dusičnanů. Příliš vysoká teplota vodu bude v dlouhodobém horizontu také fatální.

Akvárium samotné by mělo mít písčité dno s kořeny a větvemi. Přidáním sušeného listí či olšových šišek ještě více zdůrazníte přirozený vzhled blackwater biotopu, který nabízí mnoho úkrytů a vysoký obsah huminových kyselin ve vodě (důsledek rozpadu listů).

Neonkám se nejlépe daří při tlumeném osvětlení. Pokud chcete přidat i nějaké rostliny, zvolte takové, které nejsou příliš náročné na světlo (Cryptocoryne, Microsorum, Taxiphyllum…). Vynikající jsou také plovoucí rostliny.

Naprostá většina ryb dostupných v akvaristice se množí na komerční bázi a jsou mnohem přizpůsobivější, než volně žijící exempláře. Takže se jim bude dařit i ve standardnějších, dobře osázených nádržích s dostatečným množstvím úkrytů a prostu k plavání.

Je dobré vědět

Neonka Obecná je jedna z nejoblíbenějších a okamžitě rozpoznatelných ryb v akvaristice. Díky její popularitě byla vyšlechtěna řada variant (albíni, zlaté, diamantové, s krátkým tělem, s dlouhými ploutvemi).

Bohužel roky komerčního šlechtění ovlivnily genetickou odolnost. Morfologické defekty a špatné zdraví jsou u Neonky Obecné čím dál častější a při výběru ryb je tomu potřeba věnovat mimořádnou pozornost.

Pokud některá neonka jeví známky neklidu, má bílé skvrny na kůži nebo se odděluje od hlavního hejna, v žádném případě z takového akvária ryby nepořizujte (ani ty, které vypadají na první pohled zdravě).

Neonky jsou náchylné k onemocnění běžně označovanému jako „neon tetra disease“ (NTD). Nemoc získala své jméno podle toho, že u Neonky Obecné byla poprvé pozorována, ale ve skutečnosti může postihnout mnoho dalších druhů.

Některé divoké exempláře mají různý počet „neonových“ šupin a jsou prodávány jako typy „platina“ a „gold“. Ačkoli se tento stav přirozeně vyskytuje, je údajně způsoben parazitem, který stimuluje zvýšené ukládání guaninu v šupinách.

Odkazy

Další fotky na GoogleYouTube videa