2. Pojistit či nepojistit?

Pojištění akvária
Pojištění akvária je často přehlíženou otázkou, kterou většina lidí vůbec neřeší, nicméně je dobré se nad ní alespoň zamyslet. Není nutné zde vypisovat ty nejčernější scénáře, jen si uvědomte, že pro provoz akvária je nezbytná voda a elektřina, což jsou věci, které se vzájemně moc nemusí a když jim dáte neopatrnou manipulací příležitost, mohou způsobit dost velkou paseku.

Mít v horním bytě v paneláku nepojištěné 500 l akvárium si koleduje o malér. Myslete na to, že potenciální škodu nezpůsobíte jen sami sobě, ale také sousedům. Můžeme jen odhadovat, o kolik pater níže se zastaví prosakující voda z vylité 500 l nádrže. Vezměte to v úvahu a zamyslete se nad možností pojištění akvária.

V úvahu připadají tato pojištění:

  • Pojištění domácnosti – pojistíte škody vzniklé na vnitřním vybavení domácnosti. Zeptejte se u své pojišťovny, zda do toho spadají i škody způsobené akváriem nebo je nutné připojištění.
  • Pojištění nemovitosti – kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové (podlaha, zdi…). Zeptejte se u své pojišťovny, zda do toho spadají i škody způsobené akváriem nebo je nutné připojištění.
  • Pojištění odpovědnosti občanů – chrání v situaci, kdy v běžném občanském životě způsobíte někomu škodu, kterou jste povinni nahradit (např. vytopíte sousedy).
  • Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti – za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Jednoduše pojistíte škody, které může způsobit Vaše nemovitost někomu jinému.

Pokud bydlíte v rodinném domku, zajímejte se především o pojištění svého majetku, protože nikomu jinému škodu pravděpodobně nezpůsobíte. V případě, že bydlíte třeba v paneláku, se zajímejte o pojištění vlastního majetku a také o pojistku na škody způsobené sousedům.

Každá pojišťovna má trochu jiná pravidla, co se týče oblasti pojištění akvárií a člověk se v nich jen těžko vyznává. Nejjednodušším řešením je návštěva konkrétní pojišťovny. Zeptejte se na možnosti pojištění akvária, protože lepší radu Vám nikdo jiný nedá. Z důvodu rozdílných cen pojištění jsem tuto částku neuvedl v kalkulaci ceny měsíčního provozu akvária.

Série článků na téma „Úvod do akvaristiky„.