Tetra krvavá

Tetra Krvavá

tetra krvavá

Vědecké jméno

Hyphessobrycon eques
Chirodon eques
Hyphessobrycon callistus
Hyphessobrycon serpae
Tetragonopterus callistus

Běžná jména

Tetra Krvavá
Serpae tetra
Jewel tetra
Red Minor Serpae Tetra

Taxonomie

Tetrovití – čeleď sladkovodních paprskoploutvých ryb z řádu trnobřiší

Původ

Původ: Brazílie, Bolívie, Paraguay a Peru
Biotop: Amazonie

Dimorfismus

dimorphism

Samci jsou štíhlejší a během tření mají sytější barvy. Hřbetní ploutev bývá u samců zcela černá zatímco u samic je zpravidla světlejší.

Podmínky chovu

chemie vody

Teplota: 22 – 26°C

pH: 5.0 – 7.0

Tvrdost: 5 – 15°dGH

Nádrž

velikost akvaria

Délka: 90 cm
Objem: 100 l

Chov

střední

Středně obtížný

Velikost

velikost

4 cm

Věk

Věk

4 – 7 let

Zóna

top-middle

horní polovina nádrže

Hejnovost

hejnovost

nejméně 10 ks

Potrava

Tetra Krvavá je všežravec, který se v přírodě živí malými bezobratlými, korýši, vláknitými řasami, spadaným ovocem atd… V akváriích může přežít na vločkové stravě, ale jako většině ryb se jí bude nejlépe dařit, když bude mít pestrý jídelníček. Krmení by mělo obsahovat živé a mražené larvy komárů, nitěnky, dafnie atd…

Snášenlivost

Tetra Krvavá je notoricky známá jako agresivnější obyvatel nádrže, který rád oždibuje ploutve ostatních ryb. Toto chování bývá nejvýraznější v okamžiku, kdy není zakoupen dostatečný počet jedinců nebo mají k dispozici omezený/nedostatečný prostor.

Jde o hejnový druh, který tvoří  volné hierarchie, kde mezi sebou samci neustále bojují o přízeň samic a postavení ve skupině. Skupina alespoň 10 exemplářů by měla být považována za minimální požadavek. Čím větší hejno, tím větší pravděpodobnost, že ryby budou věnovat pozornost a energii vzájemnému soupeření ve skupině a nezbyde jim čas na jiné druhy v nádrži. Velké hejno a vzájemná konkurence zároveň přispívají k výraznějšímu zbarvení samců.

Tetra Krvavá je poměrně bouřlivá a není ideálním společníkem pro plaché, pomalu se pohybující ryby nebo ryby s dlouhými ploutvemi, jako jsou živorodky, vrubozubcovití a labyrintky. Ideálními společníky jim budou robustní a přibližně stejně velké ryby jako některé tetry, sekernatky, štíhlotělkovití, menší pancéřníčkovití a krunýřovcovití.

Pokud nezáleží na tom, odkud ryby pochází, pak jsou další možností duhovkovití a kaprovití. Před výběrem vždy proveďte důkladný průzkum, zda spolu mohou jednotlivé druhy žít v harmonii.

Biotop

Nejčastěji obývá klidné, pomalé přítoky a stojaté vody, kde tvoří hejna kolem míst okrajové vegetace nebo ponořených kořenů stromů.

Tento druh je rozšířen ve velké části amazonského povodí v Brazílii, Peru a Bolívii, dále v povodí řeky Paraguay v Brazílii, Paraguayi a Argentině. Můžeme ho dokonce najít i ve Francouzské Guyaně, kam byl zavlečen v důsledku obchodu s akvarijními rybami.

V závislosti na původu se divoké populace liší barevným vzorem na ploutvích. Rozdílný je také tvar a velikost skvrny na bocích. Díky barevným variantám byly některé populace Tetry Krvavé popsány jako samostatné druhy, a proto dnes existuje tolik vědeckých jmen, které označují jeden a ten samý druh (v současnosti je platný pouze vědecký název Hyphessobrycon eques).

Rozmnožování

Dospělé ryby jikry volně rozptýlí do vody a nevykazují o ně žádnou péči (většinu sežerou).

Když jsou dospělci v dobré kondici, často se třou ve společenském akváriu, takže občas můžete pozorovat malé počty plůdků bez jakéhokoliv přičinění. Pokud chcete k rozmnožování ryb přistupovat odborněji, je potřeba kontrolovanější přístup.

Dospělou skupinu ryb umístěte do samostatné nádrže. Voda by měla být ideálně ze společenské nádrže (mírně kyselá až neutrální s teplotou kolem 26 °C). Akvárium nechte pouze slabě osvětlené se základnou pokrytou jemnou sítí (propadnou jí vejce a ryby se k nim nedostanou) nebo vrstvou skleněných kuliček. K zajištění okysličení a pohybu vody použijte houbový filtr nebo vzduchový kámen.

Když jsou dospělé ryby v dobré kondici, může být do každé nádrže umístěn i jeden pár nebo skupina obsahující 1-2 samce a několik samic. Jakmile objevíte jikry (obvykle následující ráno) přemístěte dospělce zpět do společenské nádrže.

Plůdek krmte dostatečně malým krmivem (5-50 mikronů), které obsahuje artemie/mikročervy.

Akvárium

Pro Tetru Krvavou není výběr dekoru nijak kritický, i když má tendenci vykazovat lepší vybarvení, pokud je chována v dobře vybaveném akváriu s živými rostlinami a tmavým substrátem.

Přirozeně vypadající dekorace nádrže se může skládat z tmavšího písčitého substrátu, kořenů a větví umístěných tak, aby vytvářely dostatek stinných míst. Přidáním suchého listí dále zdůrazníte pocit biotopového stylu. Listy navíc poskytnou cenný druhotný zdroj potravy pro potěr, zatímco třísloviny a další chemikálie uvolňované rozkladem pomohou při simulaci přírodních podmínek. Listy mohou být ponechány v nádrži, aby se úplně rozpadly, nebo je lze každých několik týdnů vyměnit.

Alternativně se tomuto druhu bude dařit ve standardnějších, dobře osázených nádržích s dostatečným množstvím úkrytů a prostu k plavání. 

Naprostá většina ryb dostupných v akvaristice je chována na komerčním základě a jsou přizpůsobivější než volně žijící exempláře.

Odkazy

Další fotky na GoogleYouTube videa