Tvrdost vody

tvrdost vody

Tvrdost vody nám udává množství rozpuštěných minerálů ve vodě. Především pak vápníku a hořčíku. Pro měření se používá množství rozdílných stupnic, takže je třeba si na to dávat pozor. V tomto článku uvádíme tvrdost vody v jednotkách dGH (německé stupně), které se v ČR používají nejčastěji.

tvrdost akvarijní vody

Obrázek výše ukazuje, že čím je ve vodě více rozpuštěných minerálů (především vápník a hořčík), tím je voda tvrdší.

K čemu je dobré znát tvrdost vody?

Akvarijní ryby pocházejí z různých oblastí světa a jsou tak přizpůsobeny na různou tvrdost vody. Pokud dáte ryby z velmi měkké vody (např. cichlidky), do velmi tvrdé, pak budou živořit a chřadnout. To stejné platí i na opak. V zásadě tak máte dvě možnosti. Buď koupíte ryby, kterým vyhovuje tvrdost vody, která vám teče z kohoutku, nebo musíte vodu upravit.

Jak se tvrdost měří?

Stačí si pořídit jednoduchý test, který nabízí každá akvaristika. V zásadě budete do vody kapat činidlo tak dlouho, dokud se nezbarví. Je to snadné a test není nijak drahý (cca 60 Kč na několik desítek měření).

Jak změkčit akvarijní vodu?
 • reverzní osmóza – zařízení, které napojíte na vodovodní kohoutek, čímž získáte měkčí vodu. Asi nejpohodlnější způsob, ale je nutná vyšší počáteční investice (cca 1500 Kč). Reverzní osmóza sníží nejen tvrdost, ale i pH a alkalinitu.
 • zředění destilovanou vodou – destilovaná voda neobsahuje rozpuštěné minerály, takže bude tvrdou vodu změkčovat (ředit). Nicméně to není levná záležitost (25l stojí cca 250 kč). Nezapomeňte na to, že ředěním měníte i ostatní parametry.
 • zředění dešťovou vodou – levnější než předchozí varianta, ale zato méně bezpečná. Tvrdost dešťové vody se mění, takže ji musíte změřit při každé výměně vody. Navíc může obsahovat spoustu škodlivin (těžkých kovů). Rozhodně ji nepoužívejte, pokud bydlíte v městě nebo průmyslové oblasti.
 • rašelina a kořeny – snižují tvrdost, ale mění i pH a alkalinitu.
 • speciální substráty (ADA, Gex …) – dlouhodobě snižují tvrdost, pH a alkalinitu.
Doporučení:

Pokud chcete vodu změkčovat pravidelně, ideální variantou je reverzní osmóza. Pro občasné zředění menšího množství postačí destilovaná voda. Vyhnul bych se využívání dešťovky, protože může obsahovat škodlivé látky a její parametry se mění v závislosti na čase a místě. Rašelina a kořeny jsou spíše doplňkový způsob úpravy tvrdosti. Se substráty je třeba mít zkušenosti a musíte hodně experimentovat. Já osobně je nepoužívám, protože si myslím, že to je velmi obtížná cesta, jak měnit parametry vody. Pro běžného rekreačního akvaristu zcela nevhodná.

Jak zvýšit tvrdost akvarijní vody?
 • korály, vápenec, dolomit, ulity, škeble… – všechny tyto „předměty“ zvyšují tvrdost vody, ale zároveň ovlivňují i ostatní parametry (zvyšují pH a alkalinitu).
 • přípravky pro zvýšení tvrdosti – v akvaristických prodejnách jich najdete spousty. Opět chci říci, že změnou jednoho parametru ovlivníte i všechny ostatní. Takže než začnete přidávat zázračné přípravky, buďte si jisti, že víte, co děláte.
 • přidání čistých chemických látek – síran hořečnatý, chlorid vápenatý nebo uhličitan vápenatý. V zásadě jde o obdobu výše uvedených možností. Vápenec se z 80% skládá z uhličitanu vápenatého. To stejné platí o korálech atd. Komerční přípravky pro úpravu tvrdosti vody obsahují právě tyto látky. Ovlivňují celkový chemismus vody (pH, tvrdost, alkalinita atd…). V případě aplikace si buďte 100% jisti tím, co děláte.
 • zředit s tvrdou vodou – nejjednodušší způsob. Otázkou je, proč byste chtěli zvýšit tvrdost měkké vody, když už byste měli přístup k přirozeně tvrdé?
Rady závěrem:
 • Většina ryb se dokáže sžít s průměrnými hodnotami tvrdosti. Problém jsou především extrémy. Ryby z měkkých vod nebudou mít problém žít ve středně tvrdé vodě. Naopak ryby z velmi měkkých vod nevydrží ve velmi tvrdé vodě atd. Snažte se vyhnou extrémům v tvrdosti. Naopak s vodou není nutné „čachrovat“, jen abychom tvrdost změnili o 1-2 dGH.
 • Vodu měňte pravidelně. Vyhnete se tak výkyvům v jejích parametrech (především pH a alkalinitě).
 • Pokud vodu upravujete, musíte to provádět s každou výměnou vody.
 • Parametry vody upravujte postupně. Náhlé změny ryby nesnáší dobře.
 • Méně a středně náročné rostliny se vypořádají se širokým rozsahem tvrdosti. Obecně platí, že si lépe „zvykají“ na nižší tvrdost.
Co dodat?

Buďte opatrní se vším co do vody lijete. Výrobci se předhánějí v nabídce těch „nejlepších produktů“, ale nenechte se zlákat pěkným obalem. Čím víc toho začnete přidávat, tím blíž jste k bodu, kdy už vůbec nevíte, co se v akváriu vlastně děje.

Moje rada?

Pokud jde o tvrdost vody, začněte ji měnit až v případě, že je to skutečně nutné. Vodu nelze upravit přesně podle vašich představ. Parametry se vzájemně ovlivňují. Pokud vám například vyhovuje pH a alkalinita, ale chcete změnit tvrdost o 10 dGH, můžete si být jisti, že až to uděláte, pH a alkalinita budou mít úplně jiné hodnoty. Ideální vodu nelze připravit.

V následujícím článku „Tvrdost akvarijní vody – praktické příklady“ si ukážeme, že s vodou není třeba bojovat a měnit ji. Daleko lepší přístup je využít vlastností, které nám nabízí. S tímto přístupem je pak akvaristika mnohem jednodušší.

O parametrech akvarijní vody se více dočtete  těchto článcích.