Biologická filtrace

biologická filtrace
Biologická filtrace je jedním ze tří typů filtrace vody, které lze v akváriu použít. Další dvě jsou mechanická a chemická filtrace. Už z názvu se dá odvodit, že biologická filtrace používá pro čištění vody živé organismy. A ne ledajaké organismy. Bakterie!

Bakterie používané při filtraci vody jsou Vaši přátelé. Pokud chcete mít zdravé ryby a prosperující akvárium, pak se bez těchto malých pomocníků neobejdete. Biologická filtrace funguje na jiném principu než ostatní metody. Mechanická a chemická filtrace je založena na odstranění nežádoucích látek z vody. Během biologické filtrace dochází k přeměnám chemických látek na jiné. Nic se tedy z vody „fyzicky“ neodstraňuje! Dochází pouze k přeměně!

Teď se to může zdát matoucí, ale je to jednoduché. Odpad ryb a nespotřebované krmivo se ve vodě rozkládají a uvolňují amoniak. Amoniakem se živí bakterie, které ho přeměňují na dusitany. Další druh bakterií pak spotřebovává dusitany a přeměňuje je na dusičnany.

(bakterie přeměňují amoniak na dusitany)

 

(další bakterie přeměňují dusitany na dusičnany)

Dva obrázky nahoře představují biologický filtr. Bakterie v nádrži „konzumují“ amoniak, dusitany nebo dusičnany a přeměňují je na něco jiného. Tyto bakterie v akváriu potřebujeme, takže je označujeme jako „prospěšné“. V ideálním případě budeme mít v akváriu tolik prospěšných bakterií, že budou přeměňovat čpavek a dusitany tak rychle, jako vznikají.

Prospěšné bakterie se dělí na nitrifikační a denitrifikační.

Nitrifikační bakterie

Tyto bakterie přeměňují amoniak a dusitany. K tomuto procesu je potřeba přístup kyslíku, který je využíván k přeměně amoniaku na dusitany a dusitanů na dusičnany. Bakterie lze nalézt prakticky na všech površích v akváriu. Nejprospěšnější jsou ale ve filtru, kde „sídlí“ ve speciálních filtračních náplních.

Nitrosomonas – konzumujte amoniak a přeměňuje ho na dusitany

Nitrospira a Nitrobacter – konzumuje dusitany a přeměňuje je na dusičnany

Nitrifikační bakterie spolupracují jako tým, jedna bakterie poskytuje zdroj potravy pro další.

Protože biologická filtrace využívá živé organismy, při čištění filtru je tomu třeba věnovat pozornost. Použití vody z vodovodu nebo dokonce chemických čisticích prostředků může bakterie zcela zničit. To povede k rozhození koloběhu dusíku v akváriu a úplné destabilizaci zaběhnutého ekosystému. Biologické náplně čistěte v akvarijní vodě. Stačí jednoduché propláchnutí.

Denitrifikační bakterie

Tyto bakterie přeměňují dusičnany a částečně i dusitany na plynný dusík. Tento proces probíhá výhradně v anaerobním prostředí (bez přístupu kyslíku). Pokud je v prostředí přítomen kyslík, pak ho bakterie využívají k dýchání. Pokud však kyslík přítomen není, využívají místo něj dusičnany, které přeměňují na dusík. Dusík (plyn) pak uniká z akvária přes hladinu.

Pokud chcete, aby tento proces v akváriu probíhal, pak tedy potřebujete prostředí, kde není přítomen kyslík.

Prostředí bez kyslíku se ve sladkovodním akváriu hledá dost těžko. Většinou by šlo o procesy uvnitř hornin a speciálních filtračních náplních. Nicméně u sladkovodních nádrží není proces denitrifikace zase tak důležitý a většina akvaristů ho v zásadě ignoruje.

Důvodem je, že dusičnany nejsou pro ryby tak škodlivé jako amoniak nebo dusitany. Navíc je z akvária odstraňován díky pravidelné výměně vody. Protože výměna vody má další pozitivní účinky a chod akvária, považujeme ji za dobrou náhražku denitrifikačních bakterií.

Poznámka: Toto neplatí u mořských akvárií, kde jsou živočichové velmi náchylní na přítomnost dusičnanů. Zde jsou denitrifikační bakterie potřeba.

O náplních do biologického filtru jsem se více rozepsal v článku „Náplně pro biologický filtr„.

Úplné základy akvarijní filtrace jsou popsány v článku „Jak funguje filtr – filtrace vody„.