16. Patra akvária

Patra akvária
Jedním z faktorů, který je při zarybňování nádrže často přehlížen, je to, že každá rybka preferuje určitá patra akvária. Vybrat rybky, které se pohybují v rozdílných patrech, je důležité. Nejen že bude nádrž mnohem atraktivnější na pohled, ale také nebudou mít jednotlivé druhy tolik konkurentů v boji o prostor. Správný výběr tak sníží celkový stres ryb a jejich agresi.

Horní patro

Prostory pod hladinou bývají velmi často opomíjeny a je to velká škoda. Existuje spousta druhů, které jsou specializovány právě na toto prostředí. Využijte jich! Horní patra nádrže bývají často „pustou krajinou“. Nedosáhnou tam rostliny, není tam žádný písek … prostě samá voda. K oživení použijte plovoucí rostliny a právě rybky žijící u hladiny.

Mějte na paměti, že druhy žijící u hladiny rády vyskakují nad vodní hladinu. Proto je potřeba akvárium přikrýt.

Vyloženě pod hladinou se vyskytují především sekernatky a polozobánky. Střední a horní patra pak obsadí například někteří čichavci, živorodky, duhovky, drobnůstky, mečovky a dania.

Střední patro

Je to hlavní a nejvýraznější část každého akvária. Měla by být osídlena dostatkem aktivních ryb. Většina hejnových teter a parmiček je k tomuto účelu ideální. Malé, aktivní a hejnové… ideální cesta pro střední patro akvária. Nicméně se nebraňte ani větším a klidnějším druhům. Guramovití, duhovkovití, skaláry, terčovci… Pokud chcete kombinovat aktivní a klidné druhy, tak se ujistěte, že ty aktivnější (např. parmičky) nebudou šikanovat ty klidnější (terčovci). Sdílí spolu totiž společná patra akvária.

Spodní patro

Většinou se jedná o různé druhy sumečků a mřenek, které přehrabávají dno a čistí ho. Rozhodně na toto patro nezapomínejte a osaďte ho nějakými druhy. Dno je základ zdravého akvária a rybky Vám pomohou ho udržovat v dobrém stavu.

Před nákupem si vždy udělejte menší průzkum. Ačkoliv jsou obývaná patra důležitá, nezapomeňte ani na další faktory jako jsou pH, tvrdost, teplota atd.

Závěr:

Jedním z největších nešvarů akvaristů je přerybňování. Nejde jen o to, že v akváriu máte moc ryb. Pozornost věnujte i tomu, jak jsou zarybněny konkrétní patra. Pokud z výpočtů zjistíte, že v nádrži můžete mít cca 30 rybek, pak je velký rozdíl v tom, zda si koupíte 30 sumečků (dno je přerybněné) nebo 5 sumečků, 15 teter a 10 sekernatek (akvárium je obsazeno rovnoměrně).