4. Vybíráme vhodnou velikost

velikost akvária

Ve většině akvaristické literatury se dočtete, že čím větší akvárium, tím lépe. S tímto tvrzením se dá obecně souhlasit, ale pro začínajícího akvaristu neplatí úplně. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody různě velkých akvárií a na jejich základě se pak rozhodneme, jaká velikost akvária je vhodná pro začátečníky.

Velká akvária (více než 300 l)
 • snadnější udržování stabilních podmínek (teplota, pH…)
 • nejsme omezováni ve výběru ryb, rostlin ani dekorace
 • velký prostor pro kreativitu
 • „odpouští chyby“
 • dominanta, která vynikne
 • dražší pořizovací náklady
 • dražší údržba a provoz
 • vyšší nároky na prostor
 • delší čas potřebný k údržbě (vyšší objemy vyměňované vody…)
 • při vážné chybě akvaristy jsou následky dosti značné
Malá akvária (do 100 l)
 • hůře se udržují stabilní podmínky (teplota, pH…)
 • omezený výběr ryb, rostlin a dekorace
 • omezený prostor pro kreativitu
 • hůř se vyrovnává s chybami akvaristy
 • není tak dominantní
 • nižší pořizovací náklady
 • levnější údržba a provoz
 • nižší nároky na prostor
 • kratší čas potřebný k údržbě (nižší objemy vyměňované vody…)
 • při vážné chybě akvaristy nejsou následky tak velké

Ve výše uvedeném seznamu výhod a nevýhod jistě není vyjmenováno vše, ale i z těchto pár poznámek lze vyvodit několik závěrů.

Velká akvária jsou náročnější na čas, prostor a peníze. Na druhou stranu akvaristu nijak neomezují. Není limitován velikostí ryb, rostlin ani dekorace, takže může vytvořit podvodní svět přesně podle svých představ. Navíc jsou velké nádrže stabilnější co se týče kvality vody a odpustí řadu začátečnických chyb. Hlavní úskalí pro začátečníka je v tom, že fatální chyba může mít dosti značné následky a pokud člověk zjistí, že akvaristika ho vlastně až tak nebaví, tak se velkých nádrží zbavuje jen dost obtížně.

Malá akvária představují přesný opak. Nejsou náročná na prostor, čas ani peníze, ale za cenu značných omezení co se týče výběru ryb, rostlin i dekorací. Rozhodně neplatí, že malé akvárium nemůže být pěkné, ale velikostní omezení nelze nijak obejít. V malém objemu se také hůře udržují stabilní podmínky, což může vést snadno k úhynu ryb, výskytu řas atd… Malá akvária zkrátka neodpouští chyby, které začátečník velmi pravděpodobně udělá. Výhodou naopak je, že pokud uděláte chybu, následky nejsou nijak fatální. Zrušení malé nádrže je navíc otázkou jednoho dopoledne, takže když zjistíte, že akvaristika není nic pro vás, nádrže se snadno zbavíte (rozhodně lehčeji než 1000 l monstra).

Takže jaká velikost akvária je ideální pro začátečníky?

Vydejte se zlatou střední cestou. Pokud máte možnost, sáhněte po akváriu o objemu kolem 100 – 250 l. Tato velikost akvária kombinuje všechny výše zmíněné výhody i nevýhody, které už ovšem nejsou tak dramatické. Do takto velké nádrže si můžete pořídit zajímavé ryby, máte dost široký výběr rostlin a jistý prostor pro kreativitu. Vodní prostředí je poměrně stabilní a s méně vážnými chybami se dokáže vyrovnat.

Samozřejmě, pokud si nemůžete vybírat, začněte s akváriem, které vám okolnosti dovolují. Nenechte se odradit chytráky, kteří tvrdí, že 70 l akvárium nemá cenu zakládat. Má to cenu. Důležité je začít.

Série článků na téma „Úvod do akvaristiky„.

Pozn.: Autor obrázku Licence