tetra krvavá

Tetra Krvavá

Categories: 

Tetra Krvavá

tetra krvavá

Vědecké jméno

Hyphessobrycon eques
Chirodon eques
Hyphessobrycon callistus
Hyphessobrycon serpae
Tetragonopterus callistus

Běžná jména

Tetra Krvavá
Serpae tetra
Jewel tetra
Red Minor Serpae Tetra

Taxonomie

Tetrovití – čeleď sladkovodních paprskoploutvých ryb z řádu trnobřiší

Původ

Původ: Brazílie, Bolívie, Paraguay a Peru
Biotop: Amazonie

Dimorfismus

dimorphism

Samci jsou štíhlejší a během tření mají sytější barvy. Hřbetní ploutev bývá u samců zcela černá zatímco u samic je zpravidla světlejší.

Podmínky chovu

chemie vody

Teplota: 22 – 26°C

pH: 5.0 – 7.0

Tvrdost: 5 – 15°dGH

Nádrž

velikost akvaria

Délka: 90 cm
Objem: 100 l

Chov

střední

Středně obtížný

Velikost

velikost

4 cm

Věk

Věk

4 – 7 let

Zóna

top-middle

horní polovina nádrže

Hejnovost

hejnovost

nejméně 10 ks

Potrava

Tetra Krvavá je všežravec, který se v přírodě živí malými bezobratlými, korýši, vláknitými řasami, spadaným ovocem atd… V akváriích může přežít na vločkové stravě, ale jako většině ryb se jí bude nejlépe dařit, když bude mít pestrý jídelníček. Krmení by mělo obsahovat živé a mražené larvy komárů, nitěnky, dafnie atd…

Snášenlivost

Tetra Krvavá je notoricky známá jako agresivnější obyvatel nádrže, který rád oždibuje ploutve ostatních ryb. Toto chování bývá nejvýraznější v okamžiku, kdy není zakoupen dostatečný počet jedinců nebo mají k dispozici omezený/nedostatečný prostor.

Jde o hejnový druh, který tvoří  volné hierarchie, kde mezi sebou samci neustále bojují o přízeň samic a postavení ve skupině. Skupina alespoň 10 exemplářů by měla být považována za minimální požadavek. Čím větší hejno, tím větší pravděpodobnost, že ryby budou věnovat pozornost a energii vzájemnému soupeření ve skupině a nezbyde jim čas na jiné druhy v nádrži. Velké hejno a vzájemná konkurence zároveň přispívají k výraznějšímu zbarvení samců.

Tetra Krvavá je poměrně bouřlivá a není ideálním společníkem pro plaché, pomalu se pohybující ryby nebo ryby s dlouhými ploutvemi, jako jsou živorodky, vrubozubcovití a labyrintky. Ideálními společníky jim budou robustní a přibližně stejně velké ryby jako některé tetry, sekernatky, štíhlotělkovití, menší pancéřníčkovití a krunýřovcovití.

Pokud nezáleží na tom, odkud ryby pochází, pak jsou další možností duhovkovití a kaprovití. Před výběrem vždy proveďte důkladný průzkum, zda spolu mohou jednotlivé druhy žít v harmonii.

Biotop

Nejčastěji obývá klidné, pomalé přítoky a stojaté vody, kde tvoří hejna kolem míst okrajové vegetace nebo ponořených kořenů stromů.

Tento druh je rozšířen ve velké části amazonského povodí v Brazílii, Peru a Bolívii, dále v povodí řeky Paraguay v Brazílii, Paraguayi a Argentině. Můžeme ho dokonce najít i ve Francouzské Guyaně, kam byl zavlečen v důsledku obchodu s akvarijními rybami.

V závislosti na původu se divoké populace liší barevným vzorem na ploutvích. Rozdílný je také tvar a velikost skvrny na bocích. Díky barevným variantám byly některé populace Tetry Krvavé popsány jako samostatné druhy, a proto dnes existuje tolik vědeckých jmen, které označují jeden a ten samý druh (v současnosti je platný pouze vědecký název Hyphessobrycon eques).

Rozmnožování

Dospělé ryby jikry volně rozptýlí do vody a nevykazují o ně žádnou péči (většinu sežerou).

Když jsou dospělci v dobré kondici, často se třou ve společenském akváriu, takže občas můžete pozorovat malé počty plůdků bez jakéhokoliv přičinění. Pokud chcete k rozmnožování ryb přistupovat odborněji, je potřeba kontrolovanější přístup.

Dospělou skupinu ryb umístěte do samostatné nádrže. Voda by měla být ideálně ze společenské nádrže (mírně kyselá až neutrální s teplotou kolem 26 °C). Akvárium nechte pouze slabě osvětlené se základnou pokrytou jemnou sítí (propadnou jí vejce a ryby se k nim nedostanou) nebo vrstvou skleněných kuliček. K zajištění okysličení a pohybu vody použijte houbový filtr nebo vzduchový kámen.

Když jsou dospělé ryby v dobré kondici, může být do každé nádrže umístěn i jeden pár nebo skupina obsahující 1-2 samce a několik samic. Jakmile objevíte jikry (obvykle následující ráno) přemístěte dospělce zpět do společenské nádrže.

Plůdek krmte dostatečně malým krmivem (5-50 mikronů), které obsahuje artemie/mikročervy.

Akvárium

Pro Tetru Krvavou není výběr dekoru nijak kritický, i když má tendenci vykazovat lepší vybarvení, pokud je chována v dobře vybaveném akváriu s živými rostlinami a tmavým substrátem.

Přirozeně vypadající dekorace nádrže se může skládat z tmavšího písčitého substrátu, kořenů a větví umístěných tak, aby vytvářely dostatek stinných míst. Přidáním suchého listí dále zdůrazníte pocit biotopového stylu. Listy navíc poskytnou cenný druhotný zdroj potravy pro potěr, zatímco třísloviny a další chemikálie uvolňované rozkladem pomohou při simulaci přírodních podmínek. Listy mohou být ponechány v nádrži, aby se úplně rozpadly, nebo je lze každých několik týdnů vyměnit.

Alternativně se tomuto druhu bude dařit ve standardnějších, dobře osázených nádržích s dostatečným množstvím úkrytů a prostu k plavání. 

Naprostá většina ryb dostupných v akvaristice je chována na komerčním základě a jsou přizpůsobivější než volně žijící exempláře.

Odkazy

Další fotky na GoogleYouTube videa

Podobné druhy