8. ODCHOV PLŮDKU A MLADÝCH RYBEKK množení či tření akvarijních ryb používáme menších celoskleněných akvárií, popřípadě akvárií lepených silikonovým kaučukem

K množení či tření akvarijních ryb používáme menších celoskleněných akvárií, popřípadě akvárií lepených silikonovým kaučukem. Akvária s kovovou kostrou, tmelená fermežovým tmelem s přísadou suříku (minia), jsou pro většinu ryb nevhodná, neboť znehodnocují požadovanou kvalitu vody. Třecí akvária zařizujeme minimálně. Hlavní pozornost je třeba věnovat přípravě vody, aby byl její chemismus optimální pro chovaný druh ryb, aby bylo zajištěno vytápění akvária zevnitř či zvenčí na druhově požadovanou teplotu a bylo zavedeno jemné, ale dostatečné větrání vody, například přes přírodní kreslicí uhel vyrobený z lipového dřeva.

Podle požadavků chovaných ryb musíme upravit interiér i exteriér akvária. Akvárium buď zvenčí náležitě stíníme, nebo naopak vhodně osvětlíme a hlavně chráníme před rušivými vlivy z okolí. Do akvária umisťujeme pouze takový třecí substrát, jaký neovlivní kvalitu vody a který rybky bezpodmínečně potřebují. Veškerá jiná dekorace je zbytečná, neúčelná a nevhodná. Třecí substrát může být různý. Závisí na potřebě ryb. Může to být trs jemnolistých rostlin nebo naopak to budou rostliny širokolisté. Zatěžujeme je buď u dna kamenem (nejlépe křemenem, ne vápencem), nebo necháme volně se vznášet, popřípadě plavat pod hladinou, podle toho, kde se ryby nejraději vytírají. Pro některé ryby musíme vytvořit jeskyňku z plochých kamenů nebo z části skořápky kokosového ořechu, jiné se spokojí s jediným plochým kamenem, nebo s novodurovou trubkou položenou na dně, nebo s plovoucím kouskem čistě opraného pěnového polystyrénu apod. Po ukončení tření (nepečuje-li pár o potomstvo) chovné rybky odlovíme, aby si nepochutnaly na vlastních jikrách. Doba vývoje zárodků v jikrách je podle druhu ryb různě dlouhá a pohybuje se od několika hodin po několik týdnů, ba i měsíců. Jikry musíme včas a pravidelně kontrolovat. Jestliže se jich větší počet kazí, nebo dokonce plesniví, buď zkažené pipetou odstraníme, nebo alespoň přidáme malé množství dezinfekčního přípravku, nejlépe trypaflavinu (proflavin, acriflavin), a to v ředění asi 1 :600 000. Po vylíhnutí leží eleuterembrya buď na dně, nebo se zavěšují na rostliny a stěny akvária. Zprvu tráví ze žloutkového váčku, to jest čerpají z něho všechny potřebné živiny, a naše starost o ně je minimální. Po několika hodinách až dnech se však po naplnění plynového měchýře rozplavou a volně plovoucí protopterygiolarvy okamžitě přecházejí na vnější (exogenní) výživu. Musíme je začít krmit přiměřeně velkou potravou, tj. vířníky, naupliemi buchanek nebo naupliemi žábronožky solné, popřípadě vhodnou potravou umělou. Zásadou vždy musí být nepřekrmovat. V malé prostoře třecího akvária prožije vylíhlý a rozplavaný plůdek obvykle dobu dvou až šesti týdnů, než je schopen přelovení do většího akvária. Je proto třeba dbát o maximální čistotu a dokonalé prokysličování vody vzduchováním. Jakmile jsou rybky dostatečně velké, umístíme popřípadě do třecí nádrže malý vnitřní filtr upravený tak, aby do něho rybky nevlezly a nezahynuly. U druhů vytírajících se ve zvlášť měkké a kyselé vodě je nutno už za 2—3 dny po rozplavání plůdku začít přidávat malé množství odstáté správně temperované vodovodní vody s vyšší alkalitou. To proto, aby si plůdek pozvolna zvykl na uhličitany, i aby byl chráněn zvýšením alkality před nebezpečím náhlého poklesu pH na kriticky nízkou hodnotu. Voda obsahující uhličitany má mnohem větší pufrační schopnost, tj. její hodnota pH je mnohem stabilnější.

V malé prostoře třecího akvária je tedy třeba opatrně krmit, dbát na čistotu, co nejčastěji kontrolovat pH, popřípadě obsah dusitanů. Přenášíme-li do celoskleněné nádrže kámen se snůškou jiker ze společného akvária a odchováváme plůdek, například u cichlid bez rodičů, je postup a veškerá péče obdobná.

Jakmile to velikost malých rybek dovolí, je vhodné opatrně je přelít do větší, pokud možno dlouhé, nepříliš vysoké rozplavávačky, tj. odchovného akvária. Je samozřejmé, že už před tím musí být ve třecím akváriu postupným doléváním a odkalováním dosaženo shodného chemismu vody, jako je v připravované rozplavávačce. Je třeba dbát i o stejnou teplotu a dostatečně dlouhou dobu odstátí vody, aby nebyla příliš čerstvá. Malá třecí nádrž je už například pro sto až dvě stě mladých rybek na prvý pohled těsná, ale rozplavávačka by měla být zase jen úměrně veliká, neboť rybky náhle přenesené do příliš rozsáhlého prostoru se rovněž mnohdy zprvu necítí nejlé- pe, zastavují růst, popřípadě chřadnou. Rozplavávačka je již normálně zařízené akvárium, osázené rostlinami a opatřené dostatečným vzduchováním a filtrováním vody. Filtry používané v akváriích by se měly dát snadno čistit. Při větší osádce ryb je nutno čistit filtrační hmotu co nejčastěji, nejlépe každodenně. Detrit hromadící se ve filtru je velmi nebezpečný, neboť jeho hydrolýzou se může v krátké době otrávit obsah nádrže dusíkatými zplodinami. A ještě jedna připomínka: Do rozplavávačky je naprosto nevhodné slévat rybky z různých výtěru, různé velikosti, a už vůbec ne různých druhů. Chováme-li mnoho druhů ve velkém množství, vylučují určité dosud málo známé látky, působící brzdivě (inhibičně) na růst jiných ryb, ba někdy dokonce přímo jedovatě. Růst a dospívání mladých rybek jsou různě rychlé, druhově závislé a charakteristické. Někteří halančíci dospívají už po 3—4 týdnech, velké cichlidy, jako například terčovci, naopak třeba až po jednom roce nebo dvou letech, takže postupná volba větších nádrží, přelovování a třídění rybek podle velikosti je individuální.

zdroj: kniha - AKVARISTIKA STANISLAV FRANK

Ohodnoťte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Průměr- 0.83


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 5. 7. 2008, 10:01 | Kategorie: Obecná akvaristika | Napsal: admin | Vytiskni stránku


Komentáře návštěvníků: 2
.:. Kateřina | mail | Zaslat odpověď | 2008-10-10 20:53:16
Děkuji moc za tento článek,moc mi pomohl ;]
.:. admin | www | mail | Zaslat odpověď | 2008-10-16 17:47:37
JSem moc rád že ty články tu nejsou jentak a že lidem pomáhají!


Přidávat komentáře smí jen přihlášení uživatelé!