Snížení agrese v akváriu s africkými cichlidamiMáte v akváriu s africkými cichlidami problém s agresí? Možná máte špatné uspořádaný vnitřek akvária. V tomto článku možná objevíte to, kde děláte chybu. Jde o první část věnující se agresi v akváriu, kde je rozebráno především to, co dělat, než si koupíte ryby. Pokud máte nadmíru agresivity v již založeném akváriu, přečtěte si druhou část této série, která je tomuto problému věnována.

Snížení agrese v akváriu s africkými cichlidami

Co přitahuje akvaristy právě k africkým cichlidám? Jsou to jejich nádherné barvy nebo manýry, které jsou v podvodní říši tak ojedinělé? Možná je to jakousi extrovertní osobností těchto ryb, složitým sociálním chováním a vysokým stupněm inteligence. Nebo jde o jejich nejslavnější rys? Agrese … někdy tak dokonale odrážející chování člověka.

Jen několik slov a 3 nejvýznamnějších biotopech afrických cichlid:

Jezero Malawi – Třetí největší, druhé nejhlubší jezero Afriky a desáté největší sladkovodní jezero na světě. Více než tisíc druhů cichlid obývá právě tento biotop. Zde žijí jedny z nejbarevnějších sladkovodních ryb, které si můžete do akvária pořídit.

Jezero Tanganika – Sedmé největší a druhé nejhlubší sladkovodní jezero na světě. Žije zde přibližně 250 druhů cichlid a asi dalších 150 druhů jiných ryb. V místě polohy jezera jsou aktivní sopky, které způsobují to, že voda v jezeře je alkalická a také velmi bohatá na minerály. Je důležité, abyste to měli na paměti, pokud budete chtít založit akvárium pro africké cichlidy.

Viktoriino jezero – Třetí největší sladkovodní jezero na světě.

V těchto třech jezerech se dají rozlišit čtyři hlavní biotopy:

Otevřená voda s písčitým substrátem

Kamenitý substrát, který se částečně vyskytuje kolem pobřeží a podvodních kamenitých útesů

Písčitý substrát, který se částečně vyskytuje kolem pobřeží a podvodních kamenitých útesů

Dno pokryté skořápkami různých vodních živočichů

Každá ryba je přizpůsobena životu v určitém prostředí, nestačí tedy jen správné parametry vody, ale je nutné vytvořit takové akvárium, které bude co nejvíce připomínat přirozené prostředí ryby. To je první krok k tomu, aby se v akváriu snížila agrese … je nutné vytvořit přirozené podmínky. Informujte se tedy před nákupem ryb o tom, z jakého prostředí pocházejí a jak by mělo takové akvárium vypadat.

V zásadě se dá říct, že africké cichlidy patří rybám, které je snadné chovat v akváriu. Jedná se o vytrvalé ryby, které jsou poměrně odolné, ale aby se vybarvily do celé své krásy, je potřeba větší akvárium s dobrým designem, který umožňuje jak dostatek prostoru pro plavání, tak dobré vymezení jednotlivých oblastí, jeskyní a zákoutí tak, aby bylo pro ryby snazší si vymezit svá teritoria.


Ryby se musí mít vždy kde schovat

Pokud chcete rybám více porozumět, všímejte si jejich zbarvení. Cichlidy vyjadřují svou dominanci, podřízenost a plachost skrz své barvy. Bledé zbarvení může signalizovat stres nebo submisivní rybu. Naopak jasné zbarvení ukazuje na dominantní agresivní rybu, která je pro případ tření vždy volbou číslo jedna. Během tření se barvy samce stávají ještě okázalejší. Když samec ztrácí své území, tak ztrácí také jasné zbarvení. Někdy se naopak samci, i když ztratí své území, schovají do nějakého úkrytu a jasné zbarvení si ponechají a dominantního samce pouze předstírají (v době tření). Pokud se naučíte číst tyto změny, budete mít daleko lepší přehled o tom, co se ve vašem akváriu děje.

Africké cichlidy jsou velmi dravé a teritoriální. Ve volné přírodě žijí často v jakýchsi uskupeních. Starší cichlidy střeží svá území a nejsou tolerantní k nikomu, zvláště pak jiným druhům, které mají podobné zbarvení jako oni. V přírodě není nic tak idylické, jak si možná myslíme. Ryby běžně umírají v důsledku bojů a sporů o území, ale v akváriu se může stát agresivita naší největší bolestí hlavy.


Agresivita je přirozenou vlastností těchto ryb

Na různých fórech se můžete dočíst, jak zaručeně vymítit agresivitu a bojovnou náladu z akvária nebo ji alespoň výrazně utlumit. Ve vší upřímnosti, cichlidy ukazují své nejkrásnější zbarvení právě při územních sporech, je to součástí jejich vrozeného chování, takže naším cílem by neměla být snaha se zbavit jakéhokoliv náznaku agrese, ale omezit agresi tak, abychom každé ráno nenašli u hladiny mrtvou rybu.

I když ne všechny cichlidy jsou agresivní, mnohé jsou dokonce velmi poddajné, v akváriu panuje určitá hierarchie. Největší cichlida je většinou dominantní a bude se chovat agresivně ke všem ostatním obyvatelům akvária. Během tření a územních sporů přechází tato dominance nejdříve k dokazování síly (samec „bouchá“ ocasem ve vodě a tlačí ji na protivníka, tím ukazuje svou sílu). Pokud je v akváriu vzdorný soupeř, tato situace se může vyhrotit až do skutečného souboje, které zahrnuje i honění po akváriu ve snaze se navzájem kousnout. Pokud toto chování přetrvá, nemáte jinou možnost než soupeře oddělit, protože dlouhotrvající spory většinou končí smrtí jednoho ze soupeřů. Některé menší cichlidy mohou být příležitostně napadeny a někdy i zabity dominantní rybou v akváriu.


Někdy jde již skutečně o život

Nicméně agresivní chování může být řešeno, nebo alespoň zmírněno, následujícími způsoby:

Nejjednodušší a nejdůležitější způsob je také ten nejpřetíženější, protože vyžaduje alespoň trochu plánování a příprav, než se akvárium založí. Jedná se především o výběr druhů, které jsou vzájemně „kompatibilní“. Jde především o parametry vody, velikost, barvu, agresivitu a to, kde v nádrži se nejčastěji zdržují. Je jasné, že ryby z různých biotopů nebudou ve společném akváriu prosperovat. Je tedy žádoucí v nádrži kombinovat jen druhy ze stejných oblastí s podobnými parametry vody (pH, tvrdost …). Nedoporučuje se ani kombinace cichlid z rozdílných jezer, k čemuž jsou především majitelé menších nádrží často tlačeni.

Tohle může znít jako otřepané téma, ale vždy použijte takovou velikost nádrže, která bude dostatečná pro maximální velikost dospělého druhu, který chcete chovat. Cichlidám se daří lépe ve větších nádržích. Také je vhodné začít od nedospělých jedinců a pěstovat je až do jejich dospělosti (lepší aklimatizace). Obecně čím starší ryba, tím hůře si zvyká na nové podmínky.

Zbarvení ryb je dalším důležitým faktorem. Ve většině živočišné říše je agrese soustředěna na příslušníky stejného druhu, neboť se jedná o největší konkurenty (potrava, samice, úkryt …). V tomto se cichlidy nijak neliší. Ryby se vzájemně poznávají na základě unikátních barev a vzorů. Podobně zbarvené ryby se tedy stanou svými konkurenty a budou vůči sobě agresivní, i když se nebude jedna o stejný druh. Logickým řešením tedy je, aby v akváriu byly ryby různého zbarvení, což při velikosti výběru není až takový problém.

Dále si uvědomte, že ne všechny cichlidy jsou agresivní jako těch pár „Bad Boys“ druhů. Je jasné, že když dáte nějaký výrazně agresivní druh do stejné nádrže s druhem, který není agresivní, v akváriu tento druh většinou moc dlouho nevydrží.

Místo výskytu druhu je možná jeden z nejdůležitějších faktorů. Z nedávných výzkumů se ukazuje, že tento faktor hraje jednu z nejdůležitějších rolí z hlediska agrese cichlid. Přirozené stanoviště ryb a jakýsi sociální systém tohoto stanoviště je u nich poměrně silně zakořeněn, takže pokud do nádrže umístíte druh, který se na daném místě nevyskytuje, koledujete si o problém. Tento faktor prozatím nebyl podrobněji vysvětlen, proto stačí, když si zapamatujete, že nejlepší je kombinovat druhy, které se mohou setkat i ve volné přírodě a úplně nejlépe, pokud pocházejí ze stejné lokality.

Jako další si přidejme to, kde v nádrži se budou různé druhy nejvíce pohybovat. Ne všechny cichlidy budou obsazovat stejnou úroveň vodního sloupce v akváriu. Stejně jako ve volné přírodě existují druhy, které žijí ve volné vodě (budou se držet v horních patrech akvária), u dna, kolem jeskyní a úkrytů. Dejte je dohromady moudře, aby všechny nebojovaly o stejný výklenek nebo jeskyni. Vyhnete se tím mnoha problémům. K čemu bude akvárium, kde je dostatek místa pro volné plavání, když tam budete mít 5 druhů, které se budou rvát o jednu jeskyni v nádrži.

Chcete-li tedy vytvořit v akváriu komunitu cichlid musíte začít především od správného "designu" vnitřku nádrže. Úkryty jsou doslova životě důležité. Je zásadní aby zákoutí a úkryty vytvářely řadu samostatných útvarů a ostrůvků. Čím více plochy akvária je tvořeno úkryty, tím větší šance, že si každá ryba najde své místo. Tvorbu jeskyní ovšem musíte volit s rozmyslem, pamatujete na to, že nádrž se také musí čistit, tak si zbytečně nekomplikujte život.

Mějte na paměti, že v akváriu byste se měli snažit vytvořit různé biotopy. Pokud v jedné části uděláte vysokou hromadu kamení, máte biotop skalnatého pobřeží. Na druhé straně nádrže umístěte písek a máte biotop otevřené vody. Jako propojení těchto částí můžete zvolit drobnou suť a možná vápenaté schránky podvodních živočichů a máte třetí biotop. Takto navržené akvárium vám umožní chovat 2-3 druhy s minimálními mezidruhovými a územními spory.

Pokud se budete držet výše zmíněných rad, předejdete tím 90% agrese, která by se v akváriu jinak objevila. Tyto rady jsou vhodné pro ty z vás, kteří budou akvárium teprve zakládat, co ale děla, když už máte akvárium hotové a potýkáte se s agresí vašich cichlid? Na to se podíváme v druhém díle této série.

Odkazy na další články:

Filtrace pro africké cichlidy

Vzduchování a pohyb vody v akváriu

Cichlidy z jezera Malawi

Skupina Mbun z jezera Malawi

Akvárium pro chov afrických mbun

Zdroje infomací: http://en.wikipedia.org/, http://fish.mongabay.com/, http://animal-world.com/,http://fish.mongabay.com/mbuna.htm, http://www.malawicichlidhomepage.com/aquarium/fish_list.html,http://fish-etc.com/


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 28. 3. 2015, 19:20 | Kategorie: Obecná akvaristika | Napsal: admin | Vytiskni stránku


Komentáře návštěvníků: 0

Zatím žádný příspěvek, tak začněte VyPřidávat komentáře smí jen přihlášení uživatelé!