4. AKLIMATIZACE RYB V AKVÁRIUÚspěšná aklimatizace nového druhu ryb v zajetí je podmíněna celým komplexem faktorů. Na každý rybí druh se musíme dívat nejen jako na konečný článek řetězu jeho předků ve smyslu fylogenetického vývoje

Úspěšná aklimatizace nového druhu ryb v zajetí je podmíněna celým komplexem faktorů. Na každý rybí druh se musíme dívat nejen jako na konečný článek řetězu jeho předků ve smyslu fylogenetického vývoje, nýbrž především jako na přímý produkt prostředí, v němž se vyvinul, v němž žije, jemuž je přizpůsoben a na nějž je i různě silně vázán. Při tzv. otužování, ale i při aklimatizaci akvarijních ryb je tedy úspěch nebo neúspěch především v přímém vztahu k biologické proměnlivosti a poddajnosti či plasticitě daného druhu, tj. k jeho přizpůsobivosti nebo nepřizpůsobivosti ke změněným životním podmínkám. Čím je importovaný druh „nepoddajnější", čím je více přizpůsoben například určité máloproměnné teplotě (je tedy stenotermní) nebo určité koncentraci solí (je stenohalinní), tím je s ním třeba zacházet opatrněji, jemněji, citlivěji.

Při přenesení tropických ryb do akvária je jejich citlivost vůči neuhličitanové tvrdosti obecně relativně malá, kdežto vůči alkalitě značná. Osvědčuje se proto chovat ryby zvláště na začátku ve vodě s minimálním obsahem uhličitanů, tj. asi do 1° dKH, přičemž neuhličitanová tvrdost může dosáhnout 4° dNKH i více.

Zanedbatelné však není ani zjištění, zda ryba miluje světlo nebo zda žije v přítmí pralesa, zda žije ve vodě tekoucí či stojaté, a jaké má tedy asi nároky na obsah kyslíku ve vodě, jaká je vodivost vody v její domovině, hodnota pH a čím se ryba po většinu roku živí. Úkol často na prvý pohled nad lidské síly, neboť údaje o lokalitě ryby bývají obvykle více než kusé. Je však třeba uvažovat, srovnávat a analogicky vycházet z toho, co známe o příbuzných druzích, a podle toho vytvořit i podmínky, jež by měly či alespoň mohly novému druhu vyhovovat.

Dodržíme-li rámcově základní životní požadavky a nároky té či oné rybí skupiny, popřípadě speciální podmínky jejich jednotlivých druhů při chovu v zajetí, je velká naděje, že naše úsilí a snaha nebudou marné; aklimatizace se v akváriu podaří a novou rybu nejen dlouho udržíme naživu, ale budeme mít i potěšení z jejího úspěšného rozmnožení v náhradních životních akvarijních podmínkách.

zdroj: kniha - AKVARISTIKA STANISLAV FRANK

Ohodnoťte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Průměr- 1.03


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 4. 7. 2008, 23:34 | Kategorie: Obecná akvaristika | Napsal: admin | Vytiskni stránku


Komentáře návštěvníků: 0

Zatím žádný příspěvek, tak začněte VyPřidávat komentáře smí jen přihlášení uživatelé!