3. POTRAVA ČI VÝŽIVA A KRMENÍ RYB V ZAJETÍPotrava a správná výživa jsou základní podmínkou života ryb. Způsob přijímání potravy a její složení má samozřejmě vliv na celkovou tělesnou soustavu

Potrava a správná výživa jsou základní podmínkou života ryb. Způsob přijímání potravy a její složení má samozřejmě vliv na celkovou tělesnou soustavu a umožňuje vznik různých speciálních přizpůsobení, adaptací, především v postavení úst, tvaru a vyzbrojení dutiny ústní zuby, popřípadě obklopení úst hmatovými vousky. Pro planktonožravé ryby jsou mimoto důležité žaberní tyčinky na vnitřní přední straně žaberních oblouků, které tvoří husté síto, filtr. To chrání nejen vlastní dýchací orgán — žábry — před zraněním a před nečistotou, ale hlavně umožňuje koncentrovat mikroskopickou potravu z vody nabírané ústy při dýchacích pohybech. Podle druhu potravy možno rozdělit ryby na dvě velké skupiny: na ryby dravé a nedravé. Dravci se živí především rybami, ale i velkými korýši, mlži, plži apod. Nedravé ryby se živí buď potravou živočišnou, nebo rostlinnou, popřípadě smíšenou. Nedravé ryby filtrující živočišný nebo rostlinný plankton nazýváme planktonofágy, druhy živící se faunou a flórou dna benthofágy. Jen málo ryb se živí výlučně vyššími rostlinami. Z akvarijních jsou to především některé cichlidy, například zástupci rodu Sarotherodon a Tilapia.

V mládí se živí všechny ryby, i dravci, planktonem. Z akvaristického hlediska tvoří nejdůležitější a prakticky univerzální „prachovou" potravu vířníci (Rotatoria) a naupliová stadia buchanek (Cyclopidae), popřípadě nauplie žábronožky solné (Artemia salina). Když pak mladé rybky povyrostou, přecházejí na sousta větší, jako například buchanky (Cyclopidae), perloočky (Cladocera), komáří larvy rodu Culex a Chaoborus, pakomáří larvy (Chironomidae), drobný tzv. náletový hmyz, například jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), chrostíky (Trichoptera), a dokonce na rojící se mravence a termity padající v masách na vodní hladinu. Některé ryby jsou tedy všežravé, jiné značně specializované, vybíravé, náročné na určitý druh potravy. V akváriu nikdy nemůžeme svým chovancům dopřát široké potravní spektrum, jaké jim nabízí volná příroda. Máme-li vůbec možnost krmit živou potravou, pak to jsou především drobní korýši, například buchanky rodu Cyclops a hrotnatky rodu Daphnia, tedy tzv. krustaceoplankton, popřípadě červi — nitěnky (Tubificidae). Většině tropických ryb chovaných v zajetí tato potrava vyhovuje a stačí. U některých druhů se však přece jen objeví potíže, například při množení. Zřejmě jim chybějí hormonální složky obsažené v dospělcích (imago) hmyzu, který aspoň v určitém ročním období pokrývá hladinu a je hlavní potravní složkou ryb.

Ještě hůře jsou na tom akvaristé ve velkých městech, kteří jsou po většinu roku odkázáni na potravu suchou, umělou, anebo dokonce náhradní, jako jsou tučné roupice (Enchytraeidae). nebo tzv. „Grindal" (Enchytraeus buchholzi), „mikry" (což jsou háďata rodu Anguillula), popřípadě na potravu zmrzlou. Důkladné studium a znalost složení rybí potravy dosáhlo v posledních letech takové úrovně, že se soustředěnému úsilí výzkumu a výroby podařilo vyvinout a plynule dodávat na světový akvaristický trh značný počet kvalitních nejen univerzálních, ale i speciálních umělých krmiv s dlouhou skladovací dobou.

Z našich tuzemských výrobků jsou to například univerzální krmiva: LON—mix, LON—žlutý, LON—červený, Super Zmes, Super Min, Piscigran, Tetrazon, Karyl, Wavil, Rybovit, Sobivit, Biovit, Biofil, Ovovit, Ovofil, lyofilizované rybí maso, játra, hovězí srdce, nitěnky, pakomáří larvy, sušené dafnie, sušená vejce apod. Z krmiv obsahujících rostlinnou složku určených pro živorodky jsou nejběžnější: LON—zelený, Pisciflor, Floramin, Floravit. Pro sumečky nebo některé druhy cichlid a živorodek je určen LON—tab (přilepovací tabletky).

Ze zahraničních výrobků k nám pravidelně dovážených jsou nejdůležitější krmiva firmy Tetra—Werke: AniMin, TetraMin, TetraPhyll, TetraRubin, TetraOvin, TetraMenü, Tetra FD—Menü, TetraFin, TetraCichlid (velké vločky), TetraTips, TetraTips FD, TabiMin, Tetra Guppy Food atd. Pro odchov plůdku některých druhů ryb, pokud je ochoten přijímat umělou potravu, slouží: západoněmecký MikroMin—zelené balení pro živorodky, MikroMin— červené balení pro jikernaté ryby, tabletový Infusyl nebo granulovaný Protogengranulat a anglický tekutý Liquifry v tubě. Přes sebevětší snahu o kvalitu přece jen tato umělá krmiva nemohou v plném rozsahu nahradit rybám potravu přirozenou, živou. Proto je třeba využít každé příležitosti a podle možnosti nalovit našim chovancům v přírodě živý plankton, a tak jim zpestřit jejich jídelníček co nejčastěji. Je třeba ovšem dbát, abychom lovili potravu ve vodách nezávadných, tj. neotrávených insekticidy, herbicidy nebo pesticidy, neznečištěných nadměrným obsahem průmyslových splašků a pokud možno bez ryb, jež mohou být zdrojem nežádoucí nákazy nejrůznějších parazitárních, bakteriálních nebo plísňových onemocnění.

Nakonec ještě několik obecných rad, jak krmit. Sebevětší akvarijní nádrž má ve srovnání s podmínkami přírodními malý obsah. Proto je třeba krmit opatrně, střídmě, raději častěji, plůdek třeba i několikrát denně, a jen tolik, kolik jsou rybky schopny během pár sekund, nejvýše minut, vysbírat, pozřít. Zásadou musí být šetrnost, ne plýtvání. Sebenepatrnější množství odumřelé organické hmoty, jež se zbytečně dostane do akvária navíc, se totiž může postupně nahromadit a vbrzku způsobit kalamitu; rozvoj hnilobných baktérií, zákal vody, nedostatek kyslíku, dušení ryb u hladiny a otravu odpadními organickými látkami, nejčastěji dusitany (NO2 -).

Největší nebezpečí otravy z překrmení hrozí v období zimním, při nedostatku světla. Lépe je nesnázím či pohromě včas předcházet, než na poslední chvíli řešit situaci částečnou nebo celkovou výměnou vody, neboť ta nemusí být vždy úspěšná. Buď jsou ryby už příliš vysíleny, nebo se čerstvou vodou tvorba zákalu ještě více podpoří, tj. vyvíjejí se další baktérie a nálevníci, ryby se zase dusí a zbytečně hynou.

zdroj: kniha - AKVARISTIKA STANISLAV FRANK

Ohodnoťte článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Průměr- 1.46


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 4. 7. 2008, 23:15 | Kategorie: Obecná akvaristika | Napsal: admin | Vytiskni stránku


Komentáře návštěvníků: 0

Zatím žádný příspěvek, tak začněte VyPřidávat komentáře smí jen přihlášení uživatelé!